0

2.11.2018 | Helsinki Heltti Culture Book

SANASTO Heltin arvot Oletus hyvästä Helttiäisestä Heltti-suomi-sanakirja HELTTI-TAUSTATIETOJA Heltti ravistaa toimialaa Ai mikä kellokortti? Heltissä lääkärillä ei ole valkoista takkia Helttilät ovat hyvinvoinnin huoltamoja NÄIN TOIMIMME HELTISSÄ Helttiäisten valinta Uuden Helttiäisen työsuhteen aloitus ja perehdytys Heltti ei syrji Itseohjautuvuus vaatii tehokasta viestintää Uudesta jaksetaan innostua Keskustellaan ja kuunnellaan Kiitos, kun olet, osaat ja autat Heltti välittää Helttiäisten kehittäminen Raskas työ vaatii hauskat huvit Menestyksen jakaminen ALWAYS CHALLENGE THE OLD WAYS - MYÖS HELTTI HALUAA KEHITTYÄ Työhön liittyvän palautteen antaminen Sisäinen viestintä Helttiäisten urapolkujen kehittäminen Palautuminen työstä Itsensä johtaminen KIITOKSET LIITTEET / LINKIT 2 Copyright Heltti Oy 2018 3 3 5 5 11 14 14 15 16 19 19 25 31 32 41 45 49 52 57 61 68 72 72 72 73 73 73 74 75

SANASTO Koska helttiäisyys on täynnä omintakeista slangia, on lukemista helpottamaan syytä avata hieman sanastoamme. Aloitetaan toimintamme peruskivistä, arvonelikostamme: Heltin arvot LEMPI - Lempi on Heltin oma mummo, joka aidosti välittää, kuuntelee ja huolehtii niin jäsenistä kuin muista Helttiäisistä. Lempi on sosiaalisesti aktiivinen henkisen hyvinvoinnin sanansaattaja, joka ei ole jämähtänyt vanhoihin toimintamalleihin vaan tapaa ystäviään aktiivisesti niin rokkikonserteissa kuin mindfulness-aamuissa. HEHKU - Hehku on Heltin oma aurinko, joka hohtaa lämpöä, hyvää mieltä ja energiaa niin jäsenille kuin työkavereille. Hehkulla on uniikki taito kääntää negatiiviset asiat positiiviseksi ja vastoinkäymiset mahdollisuuksiksi. Hehku on aidon ilon tuoja ja henkilö, joka on tervetullut vieras mihin tahansa tapahtumaan tai tilaisuuteen. TARMO - Tarmo on Heltin ikiliikkuja ja moniottelija, joka draivaa itseään, asiakkaita, jäseniä ja muita Helttiäisiä kohti yhteisiä tavoitteita. Tarmo ei lukittaudu omaan siiloonsa vaan auttaa aktiivisesti muuta tiimiä. Tarmo muistaa kuitenkin fyysisen kunnon ja etenkin levon merkityksen ja pitää huolen myös muiden Helttiäisten ja jäsenten jaksamisesta. Tässä apuna Tarmo käyttää markkinoiden parhaita teknologisia ratkaisuja. POKKA - Pokka on Heltin rohkea ja urbaani verkostoituja, joka nauttii perinteisten mallien haastamisesta niin toiminnan kuin viestinnänkin osalta. Pokalla on vahva visio erilaisesta, vaikuttavammasta ja etenkin asiakaslähtöisistä työterveys- ja hyvinvointipalveluista. Pokka haastaa, innovoi ja luo uutta sekä insipiroi muuta tiimiä ylittämään itsensä ja luodut raja-aidat. 3 Copyright Heltti Oy 2018

Heltin arvonelosten syntymäilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomien syntyneet-palstalla. Pienimuotoinen mediahässäkkä palstan sääntöjen rikkomisesta koettiin Heltissä vain tarmokkaana osoituksena sopivasta pokasta. Oletus hyvästä Helttiäisestä Pallomeri rakentuu oletuksille, että jokainen Helttiäinen hoitaessaan tehtäviään: 1. Edistää Heltin tavoitteita: a. Lisäten terveitä elinvuosia ja onnellisuutta Heltin jäsenille b. Lisäten Heltin asiakasyritysten työntekijöiden hyvinvointia ja tuottavuutta c. Rakentaen Heltistä parasta työpaikkaa terveysalalla 2. Toimii Heltin arvojen mukaisesti 3. Tarkoittaen Heltille, Heltin asiakkaille ja jäsenille sekä muille Helttiäisille hyvää. Yllä olevien oletusten rikkominen on rikkomus Pallomeren pelisääntöjä ja Helttiä kohtaan. 4 Copyright Heltti Oy 2018

Heltti-suomi-sanakirja ASIAKAS - Heltin maksava asiakas, eli työterveys- tai hyvinvointipalvelun ostava asiakasyritys tai itselleen palveluita ostava yksityisasiakas ASIAKASTIIMI - Asiakastyö on Heltissä organisoitu itseohjautuvien moniammatillisten tiimin tehtäväksi. Kukin Heltin asiakasyrityksistä on kiinnitetty tiettyyn asiakastiimiin, jonka vastuulla on pitää asiakkuuksistaan hyvää huolta. Tiimissä on työterveyshoitajia, työterveyslääkäreitä, työfysioterapeutteja, työterveyspsykologeja sekä kaupallinen osaaja. Kussakin tiimissä on maksimissaan 12 jäsentä, jolloin Heltti kasvaa uusia tiimejä vanhoista jakamalla ja kasvattamalla. Asiakastiimien työssä onnistumista tukee Kasvutiimi. COACH - Heltissä ei ole esimiehiä, vaan ammatillisen kasvun ja käytännön työn sujumisen varmistava helttiäisten ammattiryhmäkohtainen sparraaja, coach EMOHELTTILÄ - Heltin pääkonttori Helsingin ydinkeskustassa Mannerheimintiellä. Kutsutaan Helttiäisten keskuudessa myös Manskuksi. HELTISMI - On se myönnettävä, kyllähän tähän hurahtaa. HELTITIN - Heltin potilastietojärjestelmä, joka on Helttiäisten tekemä ja nimeämä. HELTTILÄ - Heltin toimipiste, jota kutsutaan myös hyvinvoinnin huoltamoksi. Heltillä on tällä hetkellä helttilöitä Helsingissä, Espoossa, Tampereella ja Oulussa. Kaksi uutta toimipistettä aukeaa alkuvuonna 2019 kahteen uuteen kaupunkiin. HELTTIMUMMO - Helttiäinen, joka ottaa jäsenet ja vieraat lämpimästi ja vieraanvaraisesti vastaan Helttilässä ja tarjoaa tulijoille kahvit heidän odotellessaan tapaamisen alkua. HelttiMummona voi toimia vuorollaan kuka tahansa Helttiäinen, mutta Heltissä on myös kaksi nimettyä HelttiMummoa. HelttiMummous ei katso sukupuolta tai ikää. 5 Copyright Heltti Oy 2018

HELTTIS! - Helttiäisten luoma tervehdyssana esimerkiksi sähköpostiviestin alkuun. Käytössä myös asiakkaiden ja jäsenten suuntaan. HELTTIWAY - Kaksi kertaa vuodessa toteutettava paripäiväinen koko Helttiäisparven yhteinen kokoontuminen strategisesti tärkeiden aiheiden ja työtapojen kehittämisen äärellä. Sisältää myös yhteistä hauskanpitoa. HELTTIÄINEN - Heltin työntekijä HELTTIÄISPALAVERIN OHJEET - • Kokoukseen voi osallistua fyysisesti tai Google Meetillä. Jos Helttiäisten on suotavaa olla fyysisesti paikalla, kokouksen kutsuja ilmoittaa siitä erikseen. • Kokoukset aloitetaan ja lopetetaan ajallaan. Myöhästyjät liittyvät joukkoon lennosta. Ei ole haitaksi, jos tullessaan punnertaa yhtä monta punnerrusta kuin on myöhästymisminuutteja. • Osallistujat olettavat toisillaan olevan puhtaat aikeet, viestivät avoimesti, rehellisesti ja suoraan, ja odottavat muiden osallistujien toimivan samoin. • Pallomeriorganisaatiossa päätökset tekee tehtävästä vastuussa oleva Helttiäinen, pidettyään neuvonpitoa muiden Helttiäisten kanssa. Konsensusta ei edellytetä. • Kokous ilman iloista naurua on epäonnistunut. HOITOTIIMI - Terveydenhuollon ammattihenkilöt ja asiantuntijat, hoitotyötä tekevät Helttiäiset HOITOTIIMI OPISKELEE - Hoitotyötä tekevien Helttiäisten kuukausittainen työajalla toteutuva oppimistuokio ajankohtaisesta kiinnostavasta aiheesta HÖRTTI - Heltin nörtti eli Heltin tekkitiimiläinen JOHTORYHMÄ - Heltissä kaikki Helttiäiset kuuluvat johtoryhmään. Johtoryhmästä puhuttaessa tarkoitetaan useimmiten joka toinen viikko pidettävää henkilökuntakokousta. Kokouksen puheenjohtajuus kiertää ja 6 Copyright Heltti Oy 2018

Slackissa kerättävälle agendalle voi kuka tahansa Helttiäinen nostaa aiheita. JÄSEN - Heltin asiakasyrityksen työntekijä. Heltissä ei käytetä yksilöasiakkaista termiä asiakas tai potilas, vaan he ovat kaikki Heltin jäseniä. Jäsenille kuuluu myös jäsenetuja, jäsentapahtumia ja jäsenkampanjoita. KANKAS - Kannattavuus- ja kasvuteemainen palaveri, johon osallistuvat seuraavat pallot: Myynti, Palvelutuotanto ja Talous & Rahoitus. KEILIS - Espoon Keilaniemen Helttilä KOMPOSTI - Heltin toimitusjohtaja, jonka tehtävä on odottaa organisaation alimmaisena peen valumista ja ottaa se vastaan. Tämän jälkeen kompostoida se ja pirskottaa ravitseva multa takaisin organisaatioon. LEARNING CAFÉ - Helttiäisten kuukausittainen uuden oppimisen tilaisuus, joka järjestetään työajan ulkopuolella ja johon osallistuminen on vapaaehtoista. Aiheet vaihtelevat terveydestä tekkiin, koneoppimisesta sosiaaliseseen markkinointiin tai työpäivämuotoiluun. Helttiäiset voivat itse ehdottaa ajankohtaisia ja kiinnostavia aiheita ja puhujia tilaisuuteen. MYHELTTI - Heltin jäsenten sähköinen palvelu, joka toimii myös mobiilisti. MyHeltin kautta Heltin jäsenet voivat olla yhteydessä omaan terveystiimiinsä ja hoitotiimin päivystäjiin sekä seurata omaa terveydentilaansa esimerkiksi Heltin Kapasiteettikyselyn avulla. NEUVONPITO - Neuvonpito on pallomeriorganisaatiossa päätöksenteon taustalla oleva keskustelu, jossa Helttiäinen hankkii päätettävään asiaan neuvot niiltä toisilta Helttiäisiltä, joilla on päätettävään asiaan asiantuntemusta tai joita päätös koskee. Neuvonpito on aina pidettävä ja neuvot huomioitava, mutta lopullisen päätöksen tekee vastuualueen Helttiäinen itse parhaan osaamisensa mukaisesti. Neuvonpito on kriittisen tärkeä osa jaettua johtajuutta ja sisäistä viestintää. 7 Copyright Heltti Oy 2018

NEUVOSTO - Neuvosto on Pallomeren pallovastuullisten neuvonpitofoorumi, joka kokoontuu neljän viikon välein. Neuvoston alussa rakennetaan lennosta agenda keskusteluille. Neuvonpidossa kunkin vastuualueen vastuuhelttiäinen saa neuvoja päätöksentekonsa pohjaksi, mutta Neuvostossa päätöksiä ei tarvitse tehdä eikä konsensusta edellytetä. Neuvostoon osallistuvat Pallomeren vastuualuepallojen vastuuhelttiäiset sekä asiakastiimien lähettiläät. Kuten kaikkiin muihinkin Heltin kokouksiin, myös Neuvostoon saavat halutessaan osallistua myös muut Helttiäiset, kun katsovat tämän työnsä edistämisen kannalta relevantiksi. Neuvoston muistiinpanot julkaistaan aina Wikittimeen Neuvoston jälkeen ja kaikkien Helttiäisten kannalta keskeisimmät asiat viestitään livenä seuraavassa Johtoryhmässä. PALLOMERI - Heltin organisaatiomallia kutsutaan pallomeriorganisaatioksi, tuttavallisemmin pallomereksi. Pallomeri sai nimensä, kun perinteisen organisaatiokaavion piirtäminen ei Helttiäisparvelta onnistunut, vaan lopputulos oli kasa iloisen erivärisiä palloja. Pallomeriorganisaatiossa ei ole esimiehiä ja hierarkkisia rakenteita, vaan itseohjautuvia tiimejä ja funktioita vastuuhelttiäisineen, joilla on kaikki valta tehdä omaa työtä koskevia päätöksiä. Pallomeriorganisaation muodostamisessa taustalla on ollut TEAL-organisaatioajattelu. Pallomeriorganisaatiossa kuka tahansa voi tehdä minkä tahansa vastuualueelleen kuuluvan päätöksen pidettyään asiasta ensin neuvonpidon (ks. yllä). Pallomeressä ei ole hierarkiaa eikä konsensusta, vaan neuvonpitoa ja itseohjautuvuutta. PALLOSTO - Neuvoston kaltainen pallomeren sujuvaa toimintaa tukeva rakenne. Koostuu Helttiäisistä, joilla on vastuullaan tietty pallomeren pallo (kts. kuva Pallomerestä). Neljän viikon välein kokoontuvassa Pallostossa käydään läpi Pallomeren pallojen tehtävien edistyminen ja niiden kohtaamat ongelmat edellisen kuukauden aikana. Palloston kutsulistalla ovat samat Helttiäiset kuin Neuvostossa (kts. kohta Neuvosto) ja myös Palloston muistio tulee Wikittimeen kaikkien Helttiäisten luettavaksi. Sama avoimuuden periaate koskee Pallostoa kuin Neuvostoa. 8 Copyright Heltti Oy 2018

Pallomeressä törmäilevät ja liikkuvat iloisesti ja äänekkäästi asiakastiimit sekä muut pallot, joilla on jokaisella nimetty vastuuhelttiäinen. Pallojen rajapinnat toisten pallojen kanssa elävät jatkuvasti ja pallon vastuuhelttiäinen voi vaihtua. Pallomeri on ehtinyt päivittyä tämänkin kuvan kokoamisen jälkeen. PARASPERJANTAI (ELI PP) - Perjantai-iltapäivällä järjestettävä paras perjantaihetki on kaikkien Helttiäisten yhteinen viikon klousaus. Tunnin tavoitteena on viettää hetki vapaamuotoisemmin aikaa työkavereiden kanssa, antaa itselle anteeksi viikon aikana tehdyt mokat ja tekemättömät työt sekä orientoitua viikonlopun viettoon. PP:n hoastaa PerjantaiEmäntä tai Perjantai-Isäntä, joka päättää tapahtuman sisällön omalla tavallaan ja tyylillään. POLIISI – Helttiäinen joka muistuttaa sovituista säännöistä ja tavoista. SLACK - Sisäisen viestinnän pikaviestintäsovellus, joka on Heltissä hyvin aktiivisessa käytössä. Suurin osa Neuvonpidoista käydään Slackissa. TOSISSAANOTTOHUONE - Vastaanottohuone Helttilässä. 9 Copyright Heltti Oy 2018

WIKITIN - Helttiäisten oma Wikipedia-tyyppinen tiedonjakoon tarkoitettu intranet ÄLYTYÖTERVEYS - Tietotyöläisten palveluihin keskittyvä työterveyspalvelu. Keskeistä tunnistaa muun muassa aivoergonomian ja istumatyön haasteet sekä ymmärtää tietotyöläiselle keskeiset arvoa tuottavat asiat, kuten mahdollisuus nopeaan etävastaanottoon omalta työpisteeltä käsin. Osa älytyöterveyttä on myös älykäs seuranta ja datan hyödyntäminen terveyteen ja palveluihin liittyvässä päätöksenteossa niin yksilökuin työyhteisötasolla. 10 Copyright Heltti Oy 2018

HELTTI-TAUSTATIETOJA Olipa kerran kiinalainen kylälääkäri. Perinteisen kiinalaisen kylälääkärin palkkio perustui terveiden kyläläisten määrään: tehdyistä toimenpiteistä laskuttamisen sijaan lääkärin palkkion maksoivat terveet kyläläiset. Mitä enemmän kylässä oli terveitä asukkaita, sitä leveämmin lääkäri eli. Lääkäri kulki kylässä edistäen kyläläisten terveyttä, kannustaen terveellisiin valintoihin ja hoitaen sairaat nopeasti terveiksi. Tähän filosofiaan perustuu myös Heltin toimintamalli. Heltti on vuonna 2013 perustettu älytyöterveysyhtiö. Helttiä perustaessaan Timo ja Tanja Lappi sekä Seppo Kettunen päättivät perustaa työterveyshuolto- ja hyvinvointipalveluja tarjoavan yrityksen, jonka toimintaidea oli aivan päinvastainen kuin työterveyshuollossa perinteisesti. Omaa toimialaansa ravistaneen lakiasiaintoimisto Fondian perustamisessa mukana olleella Timo Lapilla oli jo entuudestaan kokemusta toimialan mullistamisesta. Monien muiden arkisten palvelujemme sähköistymisestä ja entistä asiakaslähtöisemmäksi muuttumisesta poiketen terveystoimiala on pitkään toiminut varsin muuttumattomana. Helttiä perustaessaan Lapit ja Kettunen näkivätkin paikan uuden toimialan mullistamiseen. Silloisista kilpailijoista poiketen Heltti alkoi tarjota työterveyshuoltopalveluja kiinteällä kuukausiveloituksella, mikä tuo käytäntöön kiinalaisen kylälääkärin filosofian: kate syntyy ihmisten terveydestä eikä tehtyjen toimenpiteiden määrästä. Näin ollen Heltin toiminnan tavoitteena on alusta asti ollut muuttaa työterveyden painopistettä sairaudenhoidosta ennakoivaan hoitoon ja terveyden edistämiseen. Palveluvalikoimassamme tämä näkyy tietotyöläisten työn kuormitus- ja voimavaratekijöiden erityisenä huomioimisena muun muassa psykologipalveluihin sekä ajasta ja paikasta riippumattomiin digitaalisiin palveluihin panostamalla. Kattavien työterveyspalveluiden lisäksi Heltti tarjoaa hyvinvointivalmennuksia niin yksilöille kuin työyhteisöille, livenä ja digitaalisesti. Tulevaisuudessa 11 Copyright Heltti Oy 2018

Heltti haluaa profiloitua entistä enemmän tietotyöläisten psyykkisen ja fyysisen palautumisen asiantuntijaksi. Tällä hetkellä Heltin tuottamista palveluista ennaltaehkäisyn osuus on yli 65 %, ja noin 76 prosenttia Heltin hoitohenkilökunnan vastaanotoista tehdään etäyhteydellä (chat, puhelin, video). Heltti on kasvanut kovaa vauhtia tuplaten vuosittain niin liikevaihtonsa kuin henkilöstömääränsä. Tällä hetkellä Helttiäisiä on lähes 60 ja Heltin toimipisteitä neljällä paikkakunnalla yhteensä kuudessa eri Helttilässä. Vuodenvaihteessa 20182019 avautuu jälleen kaksi uutta Helttilää uusiin kaupunkeihin. Heltin asiakasyrityksiä on tällä hetkellä noin 500 ja asiakasyritysten työntekijöitä eli Heltin jäseniä on jo liki 9000. Tyypillisesti Heltin asiakasyritykset ovat henkilöstönsä hyvinvointiin panostavia, tietointensiiviä kasvuyrityksiä. Vuonna 2018 Heltti tavoittelee 4,0 miljoonan euron liikevaihtoa. Vielä viisi vuotta sitten helttiäisparvi mahtui lähikuvaan. Kuvassa kaikkien aikojen kolmas HelttiWay. 12 Copyright Heltti Oy 2018

Kasvusta huolimatta Heltti on yhä tekijöidensä näköinen yhtiö. Heltin omistajina ovat työntekijät sekä kourallinen ulkopuolisia sijoittajia. Jokaiselle uudelle Helttiäiselle tarjotaan mahdollisuutta osakkuuteen ja suurin osa työntekijöistä on mahdollisuuteen tarttunutkin. Heltin toiminnan missio on vaikuttaa positiivisella tavalla 500 000 ihmisen hyvinvointiin vuoteen 2022 mennessä ja samaan aikaan rakentaa yrityksestä maailman paras työpaikka työntekijöilleen. Kunnianhimoinen puolen miljoonan luku syntyy ajatuksesta, että jokainen Heltin jäsen säteilee hyvinvointiaan neljälle läheiselleen ympärillään. Samaan hyvinvoinnin levittämiseen pyrimme omassa työyhteisössämme. Kaksi kertaa vuodessa koko Helttiäisparvi kokoontuu yhdessä HelttiWayhin työstämään ajankohtaisia, tärkeitä työkäytäntöjä ja strategisia valintoja. Parven kasvaessa puitteetkin kasvavat, tässä Heltti ensimmäistä kertaa ulkomailla eli Tallinnan risteilyllä. 13 Copyright Heltti Oy 2018

Heltti ravistaa toimialaa Kuten yllä on kuvattu, Heltti perustettiin tietoisesti ravistelemaan toimialan luutuneita käytäntöjä ja kääntämään toiminnan painopiste medikalisoitumisesta terveyden vaalimiseen. Kun Heltissä on toiminut aikansa, pääsee välillä jo unohtumaan, kuinka paljon todella olemme terveydenhuoltotoimialalle tyypillisiä työnteon rakenteita ravistaneet. Emmekä ravista käytäntöjä vain asiakkaiden suuntaan, vaan myös oman organisaatiomme sisällä. Usein vasta uusien Helttiäisten taloon tullessa ja ihmeissään ihastellessa muistaa, kuinka epätyypillistä toimialalla on oikeus ja suorastaan kannustus vapaasti päätettäviin etätöihin, omiin vimpan päälle moderneihin työvälineisiin, itsenäisyyteen isommassakin päätöksenteossa tai vapauteen tuunata työaikaansa ja -paikkaansa mielensä mukaan, toki työtehtävien sallimissa rajoissa. Asiakkaat saivat kiinteän kuukausihinnan ja ennustettavat työterveyskulut, jäsenet Heltti-jäsenyyden heimolaishengessä, työntekijät saivat itseohjautuvuuden. Kaikki nämä olivat toimialalle uusia toimintamalleja, ja samaa freesiyttä on kaikilla näillä tahoilla lupa odottaa jatkossakin. Ai mikä kellokortti? Ajattelemme, että ajatustyössä on paljon mielekkäämpää mitata työn tuloksia kuin siihen käytettyä aikaa. Kerromme tästä lisää myöhemmin toimintatavoistamme kertovan luvun yhteydessä, mutta tässä yhteydessä on syytä huomioida työajankäyttömme alaa mullistava näkökulma. Koska työvälineet kulkevat tietosuojattujen nettiyhteyksien avulla mukanamme missä vain, voi jokainen Helttiäinen työtehtäviensä sallimissa rajoissa itse päättää missä ja mihin aikaan mikin työtehtävä parhaiten sujuu. Aika itsestään selvää, muttei ikävä kyllä terveydenhuoltoalalla. 14 Copyright Heltti Oy 2018

Syksyllä 2017 Heltistä muodostui Pallomeriorganisaatio. Heltissä lääkärillä ei ole valkoista takkia Olkoonkin, että kirurgia tai hammaslääkäriä työvaatteet suojaavat, siistissä ajatustyöläisten hoitamisessa valkoinen takki on vain statussymboli. Koska Heltissä terveyttään hoidattava ihminen ei ole potilas vaan jäsen, uskomme myös, että jäsen itse on oman tilanteensa ja elämänsä paras asiantuntija. Me terveydenhuollon ammattilaisina tuomme tarjolle oman substanssiasiantuntemuksemme, mutta lopulta ihminen itse päättää mitä neuvoillamme tekee. Näin lääkärinkään ei tarvitse istua paremmalla tuolilla kuin hoidettavansa, peittää ihmisyyttään valkoisen takin alle ja kaulassa roikkuvilla stetoskoopeilla muistuttaa kuka tässä on se ammattilainen. Takin kankaan väristä tai hihan pituudesta ei voi myöskään päätellä kuka hierarkiassa olisi ylempänä toista. Heltissä hoitohenkilökuntakin kulkee siviileissä, joskin Heltti-hupparin tai arvopaidan Helttiäisen päältä saattaa hyvinkin löytää. 15 Copyright Heltti Oy 2018

Hallinnon Tero ja työterveyspsykologi Heli esittelevät arvopaitoja. Helttilät ovat hyvinvoinnin huoltamoja Terveysasemalle tultaessa harmaalla käytävällä haisee desinfiointiaine, saat käteesi kylmän numerolapun ja istut kolkolle käytävälle selailemaan puhki selattuja vanhoja lehtiä. Väärin! Entä jos terveysasemalle tultaessa oven avaisikin HelttiMummo ja saatkin jonotusnumeron sijaan käteesi kupin lämmintä lattea, tummemmalla tai vaaleammalla paahdolla valintasi mukaan toki. Istut odottelemaan kahvilaan ja halutessasi voit rauhallisen taustamusiikin soidessa tehdä töitä läppärilläsi tai vaikkapa neuloa tai värittää värityskirjaa. Sinut tulee hakemaan hymyilevä Helttiäinen, joka kutsuu sinua etunimelläsi ja esittäytyy kätellen. Näin meillä toimitaan. Kyky arvostavaan ja empaattiseen ihmiskohtaamiseen on yksi keskeisimpiä Helttiäis-kriteerejä, arvoistamme Lempi. 16 Copyright Heltti Oy 2018

Jäsenkokemuksen lisäksi toimitilamme, Helttilät, vaikuttavat vahvasti myös työn tekemisen tapoihimme. On toimialalle täysin uusi tapa työskennellä monitoimitiloissa ilman nimettyjä omia työhuoneita. Mahdollisuus kollegoiden ja moniammatillisen tiimin tukeen matalalla kynnyksellä hihasta nykäisten on monelle arvo, jota ilman voisi olla enää vaikea oppia elämään. Avotila mahdollistaa myös vapaamuotoisen tutustumisen ja juttelun, ja jokaisella on kuitenkin halutessaan mahdollisuus vetäytyä hiljaisiin tiloihin keskittymään. Oman työhuoneen puuttuessa jokaisesta tulee väistämättä osa työyhteisöä, kun kollegoitaan ei pääse “karkuun” suljettujen ovien ja liikennevalojen taakse. Vastaanottohuoneen varaamme samalla, kun varaamme ajan jäsenelle. Koska jäsen on tosiaan oman elämänsä paras asiantuntija, vastaanottoeli tosissaanottohuoneissamme ei uppouduta murahdellen pöytäkoneen näytön taakse, vaan jäsen kohdataan tasavertaisesti pyöreän pöydän äärellä läppäriin vain tarvittaessa tukeutuen. Huoneiden sisustus on kutsuva ja rentouttava. Uskomme, että ympärillämme oleva tila muokkaa niin kokemustamme kuin tapaamme toimia ja ajatella. On ihan eri juttu myös työntekijälle hakea eväänsä ja kahvinsa Lempi Cafésta kuin perinteisen terveysaseman harmaasta taukotilasta. 17 Copyright Heltti Oy 2018

Helttilöiden backstagella Vilske on aktiivinen, juttelunkin salliva monitoimitila, kun puolestaan Kuiske on pyhitetty hiljaiseen työskentelyyn. Heltissä kellään ei ole omaa huonetta, vaan taustatyöt tehdään yhteisellä backstagella, ja jäsenvastaanotot varataan arvojemme mukaisesti nimettyihin ja sisustettuihin huoneisiin. Työtiloilla on iso vaikutus paitsi jäsenkokemukseen, myös koko työn tekemisen kulttuuriimme. 18 Copyright Heltti Oy 2018

NÄIN TOIMIMME HELTISSÄ Helttiäisten valinta Uusien Helttiäisten valinta on kaikkien Helttiäisten yhteinen asia. Koska olemme vahvasti arvo- ja kulttuurijohdettu asiantuntijaorganisaatio, jossa työskennellään päivittäin aktiivisesti toisten Helttiäisten kanssa, on erittäin tärkeää, että tämä yhdessä työskentely on antoisaa ja sujuvaa. Varmistuminen siitä, että uusi rekrytoitava Helttiäinen on sopiva yhteisöömme, on yksi rekryprosessin tärkeimmistä asioista. Valintaprosessissa painotamme kahta asiaa: riittävää ja sopivaa ammattitaitoa sekä hakijan “helttiäismäisyyttä”, culture fitiä. Työyhteisö on jäsentensä näköinen, minkä vuoksi haluamme käyttää riittävästi aikaa ja resursseja valintapäätökseen, jolla on mitä todennäköisimmin pitkäaikaiset vaikutukset koko työyhteisöömme. Samaa huolellisuutta käytämme myös sisäisessä rekrytoinnissa. Pallomeriorganisaatiossa vastuut ja roolit elävät, ja kaikilla Helttiäisillä on mahdollisuus niin tuunata sen hetkistä rooliaan kuin hakeutua uudenlaisiin vastuisiin. Kun Pallomeri-pallo käy neuvonpitoja näistä roolimuutoksista, arvioi hän ulkoisen rekrytoinnin tapaan Helttiäisen kompetenssia ja myös kulttuurinäkökulmasta sopivuutta kyseiseen rooliin. Oikeanlaisen Helttiäisen löytäminen lähtee useimmiten liikkeelle meistä Helttiäisistä – iso osa työntekijöistämme on tuntenut jonkun Helttiäisen entuudestaan ja tullut meille kollegan suosittelemana. Jos sopivaa osaajaa ei löydy suoraan omista verkostoistamme, alkaa oikean tekijän löytäminen houkuttelevasta työpaikkailmoituksesta. Ammattirooliin liittyvien vaatimusten lisäksi haluamme jo työpaikkailmoituksessa tuoda esille kulttuuriimme ja kasvuyrityksen vauhtiin sopimisen tärkeyden. Tämän vuoksi haemmakin mieluummin ”Kasvun vauhdittajaa” kuin myyjää, tai ”Koodigurua” kuin softakehittäjää. 19 Copyright Heltti Oy 2018

Heltin työhakemuksessa kysytään muun muassa: ”Mikä Heltin arvoista kuvastaa sinua parhaiten?” Työpaikkailmoitukset julkaisemme urasivullamme Heltin nettisivuilla. Ilmoituksia sometetaan aktiivisesti Helttiäisten toimesta. Etenkin hoitajien, psykologien sekä erilaisten hallinnon ja kaupallisen puolen osaajien puolelta imu Helttiin on kova, ja hakemuksia tulee tavallisesti silloinkin, kun emme aktiivisesti itse ilmoittele. Sen sijaan lääkäreiden ja koodareiden löytämiseksi joudumme näkemään paljon vaivaa, käyttämään maksullista ilmoittelua ja suorahakuakin. Etsimme keinoja näkyä eri ammattiryhmien kannalta relevanteilla someja tapahtumafoorumeilla, etenkin niissä kaupungeissa, joihin Heltti on vasta menossa eikä siis ole entuudestaan tuttu. 20 Copyright Heltti Oy 2018

Kaikkien ammattikuntien osalta yksi keskeisimpiä syitä hakea Helttiin tai vastata myönteisesti kosiskeluumme vaikuttaa olevan ainutlaatuinen kulttuurimme. Toimialan ravistelu, pallomeriorganisaatio ja vahvat arvomme ovat asioita, jotka useimmat kuulevat Heltistä ensimmäisenä. Heltin kasvaessa olemme vähitellen tunnistaneet tämän myönteisen työnantajamielikuvan ylläpitämisen ja vahvistamisen olevan keskeinen kasvumme mahdollistaja. Viime keväänä avatun uuden urasivun myötä pystymme aiempaa selvästi aktiivisemmin keräämään osaajapoolia myös aktiivisen rekrytointiajan ulkopuolella sekä viestimään näille Heltistä kiinnostuneille ehdokkaille Heltin organisaatioon ja kasvuun liittyviä tuoreimpia kuulumisia. Osaajapooliimme ilmoittautuneet saavat työnhaun näkökulmasta muokatun kuukausittaisen infokirjeen jäsenillemme menevän kuukausikirjeen tapaan. Myönteisen työnantajamielikuvan vahvistamiseksi teemme yhteistyötä myös eri oppilaitosten kanssa. Paraikaa on tekeillä kaksi Heltin ohjaamaa opinnäytetyötä, YAMK-tutkintoon konfliktien ratkaisusta esimiehettömässä organisaatiossa, ja AMK-tutkintoon lääkehoidosta ja terveysteknologiasta. Seuraavatkin aiheet ja ohjattavat ovat jo viritteillä. Lisäksi Helttiäisiä käy rooliensa puitteissa puhumassa niin opiskelijoiden kuin alumnien tilaisuuksissa, luennoimassa AMK:ssa ja yliopistolla sekä työelämän elävinä esimerkkeinä opiskelijoiden haastateltavina. Heltti osallistuu rekrytoiviin koulutusohjelmiin, joiden kautta etsimme tälläkin hetkellä data-analytiikan ja digitaalisen markkinoinnin osaajia. Lisäksi meillä on useita eri alojen opiskelijaharjoittelijoita vuosittain, ja opintojen vaiheesta riippuen osasta heistä on kasvanut opintojen valmistuttua täysiverisiä Helttiäisiä. Vastaamme myös ilolla myöntyen lukuisiin pyyntöihin toimia referenssiyrityksenä mm. itseohjautuvuuteen ja uuden ajan johtajuuteen liittyvissä kirjoissa. Helttiäisten rekrytointiprosessissa on mukana eri Helttiäisiä eri vaiheissa: tyypillisesti oman ammattikunnan coach sekä uuden tekijän tarvitseva asiakastiimi. Työpaikkailmoitteluun ja hakemusten käsittelyyn käytämme sähköistä rekrytointityökalua, jolla voimme ohjata eri ammattiryhmien työhakemukset kyseisen ammattiryhmän coachille. Coach toimii yhteyshenkilönä hakijalle tämän rekryprosessin eri vaiheissa. 21 Copyright Heltti Oy 2018

Haluamme taata hyvän hakijakokemuksen ja pidämme tärkeänä, että hakijalle on selkeää miten rekryprosessi etenee. Haluamme myös välittää Heltin arvoja jo työnhakuvaiheessa. Kaikessa hakuprosessin aikaisessa viestinnässä pyrimme olemaan ystävällisiä ja kannustavia. Jos hakija hylätään jo hakemuksen käsittelyvaiheessa, saa hän kuitenkin kehotuksen seurata Helttiä jatkossakin, sillä kasvuyrityksessä tarpeet muuttuvat jatkuvasti. Jos päädymme kielteiseen päätökseen rekryprosessin myöhemmässä vaiheessa, soitamme hakijalle aina henkilökohtaisesti antaen palautetta vahvuuksista ja puuttumaan jääneistä palasista. Rekryprosessissa hakija tutustuu paitsi oman ammattiryhmänsä coachiin, myös muihin Helttiäisiin. Haastatteluja järjestetään aina vähintään kaksi kertaa, mutta usein hakija käy kolmekin kertaa tapaamassa Helttiäisiä erilaisissa kokoonpanoissa. Ensimmäisessä kompetenssihaastattelussa coach varmistaa, että hakijalla on tehtävän kannalta relevantti osaaminen ja kasvupotentiaali. Toisessa kulttuurihaastattelussa on mukana enemmän Helttiäisiä, jotka pohtivat hakijan soveltuvuutta tiimiin ja toimintakulttuuriimme. Kyky itseohjautuvaan, itsenäisyyttä ja proaktiivisuutta vaativaan työskentelyyn on tärkeää varmistaa, sillä olemme huomanneet sen olevan aivan oma kompetenssinsa ammattiosaamisen lisäksi. Kaikki rekrytoidut Helttiäiset ovat kertoneet, että ovat kokeneet perusteellisen rekryprosessin hyvänä ja antoisana, koska se on mahdollistanut hakijalle mahdollisimman kattavan ja todenperäisen kuvan Heltistä ja työnkuvasta, sekä antanut hakijalle mahdollisuuden tutustua suurimpaan osaan työkavereista jo ennen työsuhteen alkua. Tähtäämmekin hakijakokemukseen, joka antaa innostavan kimmokkeen työskentelylle Heltistä heti ensikohtaamisesta lähtien. 22 Copyright Heltti Oy 2018

“Heti ensimmäinen Hangouts - haastattelu antoi hyvän kuvan siitä, millaista porukkaa Helttiäiset ovat; Henkan positiivisuus välittyi parinsadan kilometrin päästäkin. Oli myös hienoa, että haastatteluvaiheessa sai tavata monia tulevia kollegoita ja päästä kyselemään heiltä Heltistä. Oli myös mahtavaa, että Heltin arvot olivat konkreettisesti läsnä jo rekryvaiheessa.” / Laura J. Uuden Helttiäisen valinta perustuu hakijan oikeaan ja sopivaan ammattitaitoon, mutta myös ja ennen kaikkea hakijan helttiäismäisyyteen. Helttiäismäisyyttä olemme arvioineet Heltin arvojen perusteella siitä lähtien, kun nimesimme arvomme keväällä 2016 (ks. sanasto). Näemme tärkeäksi, että hakijassa löytyy kaikkia neljää arvoa, vaikka painotukset voivat näkyä eri tavoin. Jokainen Helttiäinen on ja saa olla ainutlaatuinen itsensä, mutta haluamme, että meillä säilyy yhteinen päämäärä, johon arvomme meitä puskevat. Käytännössä keskustelemme Helttiäisten kanssa uutta Helttiäistä valitessa siitä, miten nykyisten Helttiäisten mielestä hakijasta välittyy lempeä, pokkaa, hehkua ja tarmoa ja näkyykö näitä piirteitä riittävästi, jotta hakija täyttää hyvän Helttiäisen kriteerit (ks. Oletus hyvästä Helttiäisestä). “Haastatteluissa jo välittyi lämmin tunnelma, kiinnostuin tästä työyhteisöstä ja ajatuksesta, että työtoverit ilmiselvästi olivat myös ystävyksiä.” / Noora, Helttiin toukokuussa -18 23 Copyright Heltti Oy 2018

Jo Heltin aivan alkutaipaleelta saakka rekryhaastattelussa on säilynyt myös yksi erittäin tärkeä kysymys, joka kysytään kaikilta hakijoita jossain kohtaa rekryprosessia. Yleensä kysymys tuodaan pöydälle siinä vaiheessa, kun aletaan olla jo muuten vakuuttuneita hakijan sopivuudesta helttiäisrooliin, mutta asiasta halutaan vielä saada lopullinen varmuus. Tämä kysymys on ratkaiseva, koska sillä mitataan hakijan sopivuutta Heltin vertaansa vailla olevaan työyhteisöön ja varmistetaan, että Helttiäiset tulevat viihtymään uuden helttiäiskollegan kanssa. Ratkaiseva kysymys pohjaa ennen kaikkea tunnearvioon ja intuitioon. Kysymys kuuluu: Minkälaiset olisivat sinun mielestäsi ultimaattisen hienot pikkujoulut ja mitä niissä tehtäisiin? Ratkaisevaa ei ole niinkään, mitä kaikkea unelmien pikkujoulut sisältäisivät vaan se, miten hakija kysymykseen suhtautuu. Tämä lisäksi on tärkeää arvioida, tuleeko hänen vastauksensa (ja haastattelun muiden kysymysten vastausten) perusteella haastattelussa mukana oleville Helttiäisille tunne, että he haluaisivat istua kyseisen henkilön vieressä pikkujouluissa. Mikäli vastaus on kyllä, alkaa valinta varmistua. Valintapäätöksen jälkeen jäljellä on kaksi rekrytoinnin vaihetta. Työsopimuksen olemme nimenneet Helttiäis-sopimukseksi (ks. Liite), jossa lain kirjaimen edellyttämien työsuhdetta koskevien faktojen lisäksi tuomme esiin kulttuurisia tekijöitä ja terminologiaamme. Työsopimuksen kirjoittaa uuden Helttiäisen oma coach, ja samalla esittelemme uudelle työntekijälle jo toimitilamme ja kaikki vastaan tulevat Helttiäiset. On hienoa katsoa kaikkien osapuolten ilmeitä, kun esittelemme, ”Tässä on uusi, ensi kuussa aloittava Helttiäinen xx”, ja hän pääsee tuulettamaan uunituoretta työsopimustaan iloitsevien ja esittäytymään kiirehtivien kollegoiden keskellä. Rekrytointiprosessimme viimeinen vaihe on juuri käyttöön otettu re-hiring-keskustelu. Tämä keskustelu käydään coachin ja Helttiäisen kesken koeajan puolivälissä, kun työsuhdetta on takana kolmisen kuukautta. Keskustelun tavoitteena on selvittää puolin ja toisin vieläkö rekrytointipäätös tehtäisiin nyt, kun tiedämme toisistamme tämän verran. Jos vastaus on kumminkaan puolin empivä, pohdimme yhdessä millaista tukea, ohjausta tai osaamista Helttiäinen tarvitsisi tai mitä muuta Heltti voisi tehdä toisin, jotta odotusten ja arjen välinen kuilu kurottaisiin 24 Copyright Heltti Oy 2018

umpeen. Tarpeen mukaan käydään seurantakeskusteluja toimenpiteiden vaikuttavuudesta vielä ennen koeajan päättymistä. Näin saamme myös koeajan todelliseen aktiiviseen käyttöön, ja alkaneen työsuhteen heti oikeille urille. Uuden Helttiäisen työsuhteen aloitus ja perehdytys Paitsi että rekryprosessi on ratkaisevan tärkeä uuden Helttiäisen työntekijäkokemuksen kannalta, niin on myös työntekijän vastaanotto työpaikalla työsuhteen alkaessa. Haluamme Heltissä toivottaa uuden työntekijän tervetulleeksi tavalla, joka saa hänet huomaamaan, että hän on erittäin odotettu ja iloittu uusi kollega. Ensimmäisellä viikolla uuden Helttiäisen kalenteriin on varattu jokaiselle päivälle yhteislounas muiden Helttiäisten kanssa, jotta pääsemme tutustumaan uusiin työkavereihin rennon lounashetken puitteissa, puolin ja toisin. Yhteisillä lounailla vältetään myös se, ettei uusi työntekijä joudu pähkäilemään, missä ja kenen kanssa hän söisi ensimmäisinä työpäivinä. Jokainen uusi Helttiäinen saa oman Heltti-hupparin tai -collegen, Heltti-juomapullon sekä Heltti-sporttipaidan. 25 Copyright Heltti Oy 2018

Jo ennen työsuhteen alkua Heltissä rakennetaan perehdytyssuunnitelma uudelle Helttiäiselle ja hänen kalenteriinsa varataan perehdytyssessioita eri Helttiäisten kanssa. Työsuhteen kahtena ensimmäisenä viikkona uuden Helttiäisen kalenteri täyttyykin monenlaisista tapaamisista, joissa uusi Helttiäinen tutustutetaan paitsi oman ja muiden ammattiryhmien työhön ja toimintatapoihin myös Heltin historiaan, palveluihin ja siihen, minkälainen työpaikka Heltti on. Jokainen uusi Helttiäinen esittäytyy ja toivotetaan tervetulleeksi ensimmäisessä johtoryhmässään. Tärkeä tervetuliaiskohta on myös ensimmäinen oman tiimin palaveri. “Ensimmäisen päivän jännitys hävisi heti kun oli astunut Heltin backstagelle, välitön tunnelma sai valtaansa ja jännitys jäi taakse. Tuon ensimmäisen päivän lounashetki on jäänyt mieleen, oli helpottavaa huomata, että se oli kalenterissa ja varattuna kaikilla, lounasjännitys vältetty. Lähdimme pienenä iloisena ryhmänä lounaalle. Seuraavien päivien perehdytykset olivat selkeitä ja antoivat hyvän kuvan Heltistä ja sen toiminnasta. Perehdyttäjistä huokui rakkaus Helttiin, työnilo ja sitoutuneisuus. Koko ajan oli tunne, että oli tervetullut, yksi muista mahtavista Helttiäisistä. Helttiäisillä on ilmaa ympärillään; luottamusta, kaikki ovat omia itsejään, täällä ei tarvitse tärkeillä tai esittää, työtovereista välitetään aidosti.” / Minttu, Helttiin huhtikuussa -18 26 Copyright Heltti Oy 2018

Heltin organisaatiomalli “pallomeriorganisaatio” on suurimmalle osalle uusista Helttiäisistä täysin aiemmasta poikkeava työskentelyn tapa, minkä vuoksi myös tämän mallin perehdyttämiseen panostetaan. Pallomeriorganisaatiosta on kerrottu enemmän kohdassa “Heltti - taustatietoja” sekä Sanastossa. Perehdytyssessioita pitävät eri Helttiäiset, jotta uusi Helttiäinen tutustuu mahdollisimman moneen eri Helttiäiseen tälläkin tavoin, eikä Heltti pääse muokkautumaan vain yhden perehdyttäjän näköiseksi. Kuitenkin Heltin ytimeen, sydämeen ja sieluun, eli syntytarinaan, pallomereen ja perustuslakiin liittyvät asiat perehdyttää aina toimarimme Timppa. Jokainen uusi Helttiäinen halutaan tietoisesti törmäyttää perustajiin ja keskeisimpiin hallinnon pallonhaltijoihin siitäkin syystä, että organisaation tasavertaisuus ja hierarkiattomuus tulevat varmasti käsinkosketeltavaksi samantien. Kenellekään ei saa jäädä tunne, ettei ketä tahansa Helttiäistä uskaltaisi lähestyä ja kohdata samalta tasolta missä hetkessä hyvänsä. Seuraavassa vaiheessa lähdemme rakentamaan Helttiäisten omaa sähköistä oppimisalustaa, joka entisestään varmistaa perehdytettävien asioiden tasalaatuisuutta ja mahdollistaa myös itseohjautuvan kertaamisen. Tällöinkään emme kuitenkaan aio luopua tiettyjen ydinteemojen perehdyttämisestä face-to-face, vuorovaikutuksessa kohdaten. “Ensimmäisenä päivänä saadut Helttihupparit, urheilupaita ja juomapullo olivat kiva tapa tulla heti osaksi “perhettä”. Koin muutenkin oloni erittäin tervetulleeksi, ensimmäisten päivien yhteiset lounaat tutustuttivat myös nopeasti porukkaan. Alkuvaiheen perehdytys antoi monipuolisen kuvan Heltin toiminnasta ja alkupäivien jälkeen apua on saanut aina tarvittaessa. Jokainen Helttiäinen vaikuttaa olevan aidosti kiinnostunut Heltin työilmapiiristä ja uusien työntekijöiden ottamisesta mukaan porukkaan. 27 Copyright Heltti Oy 2018

Parissa kuukaudessa on ehtinyt muodostua jo hyvinkin läheiset ja lämpimät suhteet yli ammattikuntien. On myös hienoa, että Heltissä kaikki ovat aidosti samanarvoisia ja jokaisen mielipidettä kuunnellaan ja annetaan vastuuta.” / Laura J. Heltissä me koemme tärkeänä arvona lämpimän ja välittävän suhtautumisen (arvo: Lempi) niin jäseniimme kuin Helttiäisten välillä. Tämän vuoksi jokaiselle uudelle Helttiäiselle nimetään oman ammattiryhmän keskuudesta kummi, jonka puoleen uusi Helttiäinen voi kääntyä, jos hän ei tiedä, keneltä kysyä tai mitä tehdä. Kummi on myös kollega, johon uuden Helttiäisen kannattaa aina olla yhteydessä, jos hän tarvitsee henkistä tukea tai vaikkapa lounasseuraa. Kummina toimiminen on ohjeistettu ja jokainen kummi saa rooliinsa liittyvää materiaalia kummilapsen aloittaessa työnsä. Kummien, kuten muidenkin henkilöstöä tukevien roolien, omana taustatukena toimii Helttiäiset-pallo. Oma coach on kummin ohella uudelle Helttiäiselle läheinen Helttiäinen. Coach on tullut jo rekryvaiheessa tutuksi ja uusi Helttiäinen tapaa jatkossakin säännöllisesti coachin kanssa kahdenkeskisissä tapaamisissa. Rakennamme coachien kesken paraikaa parhaita käytäntöjä siihen, miten näitä keskusteluja kannattaisi raamittaa ja teemoittaa, itseohjautuvuutta unohtamatta. Aiemmin mainittu re-hiring-keskustelu on yksi jo käytössä oleva esimerkki näistä yhteisistä raameista. 28 Copyright Heltti Oy 2018

“Ensimmäisinä viikkoina tuntui hyvältä, kun minut otettiin niin hyvin vastaan, kaikki tervehtivät, muistivat nimeni. Tunsin olleeni odotettu. Ensimmäisinä vastaanottopäivinä olin hukkua kaikkiin muistettaviin teknisiin asioihin itse työssä (kuten aina kun aloittaa uudessa paikassa ja on uudet systeemit), mutta tämä ilo ihmisten kohtaamisista helpotti stressiä! Aina oli kokemus, että kysymyksiin sai vastauksen ja apua jos tarvitsi, kiitos siitä. Perehdytystä oli paljon, mikä oli kiva tapa myös tutustua ihmisten eri rooleihin Heltissä. Hiljalleen olen löytänyt myös oman tapani tulla tutuksi ja porukkaan - täällä Emohelttilässä on mukavia soppia missä jutella myös kahden kesken.” / Noora, Helttiin toukokuussa -18 29 Copyright Heltti Oy 2018

Koska Heltti kasvaa nopeasti, ei paluu pidemmän poissaolon jälkeen käy välttämättä yhtä helposti kuin saatamme kuvitella. Tämän Tiinan kokemuksen jälkeen olemmekin pitäneet huolta siitä, että myös opintotai vanhempainvapailta palaavat pääsevät mukaan kaikkiin tarvitsemiinsa perehdytyksiin: “Helttiin on ollut helppo, ja tavallaan myös haastavaa, palata! Palaamisen teki helpoksi tutut kasvot, hyvä henki, jonka totesin ilokseni säilyneen, tunne, että minut muistettiin ja että minua oli uuteen rooliin odotettu ja uuteen tehtävään perehdyttäminen. Vaikeaksi palaamisen teki se, että ehkä liikaa oletettiin, että tiedän kaiken kaikesta. Niin moni asia oli muuttunut, että varmasti perehdytys talon tapoihin, työkaluihin ja varsinkin uusiin henkilöihin olisi ollut paluumuuttajallekin paikallaan.” / Tiina Pitkiltä vapailta palaavien perehdytys sujuu käytännössä luontevimmin niin, että otamme heidät mukaan samoihin aikoihin aloittavien uusien Helttiäisten perehdytykseen. Tällöin vältämme riskin pitää asioita palaajalle itsestäänselvinä tai jo tuttuina. Pyrimme muutenkin yhdistämään työsuhteiden aloituksia niin, että perehtymään pääsisi aina kerralla useamman tuoreen Helttiäisen joukko – mielekkäämpää niin oppijalle kuin opettajalle. Heltin nykyisissä työsopimuksissa, ts. Helttiäis-sopimuksissa, käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. Koeajan puolivälissä, työsuhteen kestettyä kolmisen kuukautta, käydään coachin ja Helttiäisen kesken rehiring-keskustelu. Keskustelun tavoitteena on selvittää puolin ja toisin vieläkö rekrytointipäätös tehtäisiin nyt, kun tiedämme toisistamme tämän verran. 30 Copyright Heltti Oy 2018

Jos vastaus on kumminkaan puolin empivä, pohdimme yhdessä millaista tukea, ohjausta tai osaamista Helttiäinen tarvitsisi tai mitä muuta Heltti voisi tehdä toisin, jotta odotusten ja arjen välinen kuilu kurottaisiin umpeen. Tarpeen mukaan käydään seurantakeskusteluja toimenpiteiden vaikuttavuudesta vielä ennen koeajan päättymistä. Näin saamme myös koeajan todelliseen aktiiviseen käyttöön, ja alkaneen työsuhteen heti oikeille urille. Tämä uusi käytäntö mahdollistaa meille myös koeajan päättymisen juhlistamisen! Ennen tätä käytäntöä koeajat tuppasivat humpsahtamaan meiltä ohi huomaamatta – nuoren kasvuyrityksen vauhdissa kun puoli vuotta talossa ollut mielletään jo osaksi vakikalustoa. Heltti ei syrji Kasvaessaan Heltistä on tulossa henkilöstöltään yhä monipuolisempi organisaatio. Keski-ikämme on tällä hetkellä 36,7 vuotta. Sukupuolijakaumamme on varsin tasainen, eikä sukupuolella ole merkitystä vastuupalloja jaettaessa. Otamme työyhteisöömme rohkeasti niin uraansa aloittelevia kasvajia kuin enemmän kokemusta omaavia konkareita. Suhtaudumme lämmöllä ja avoimuudella vähemmistöihin, mistä merkkinä jokainen Helttiäinen pukeutui Helsinki Pride-viikolla sateenkaarivärein koristettuun Heltti-paitaan. Syrjintää tai epäasiallista kohtelua ei Heltissä sallita. Jos vastoin Heltin perustuslakia ja olettamusta hyvästä helttiäisyydestä joku kuitenkin kokisi tulleensa kohdelluksi epäasiallisesti, on Heltillä aktiivinen työsuojelutoimikunta asioihin tarttumista varten. Omassa varhaisen tuen mallissamme on kuvattu toimintatavat kohdattaessa epäasiallista käytöstä, just in case. Ohje on, että kokemuksesta ilmoitetaan viipymättä omalle coachille ja/tai Helttiäiset-pallolle sekä aina työsuojeluvaltuutetulle. Näiden vastuuhelttiäisten tehtävä on viedä asian käsittelyä eteenpäin. Tilanteesta riippuen asian selvittelyn tukena voi olla myös oma työterveyshuoltomme. Näistä periaatteista kerrotaan jokaiselle Helttiäiselle työsuhteen alussa ja muistutellaan myös myöhemmin Helttiäis-uran varrella. 31 Copyright Heltti Oy 2018

Itseohjautuvuus vaatii tehokasta viestintää Kun puhutaan viestinnästä Heltissä, on aloitettava Heltin organisaatioja johtamiskulttuurista. Varmistaakseen hyvän työntekijä- ja asiakaskokemuksen sekä luodakseen kestävän pohjan organisaation kasvulle Heltti organisoitui 1.10.2017 alkaen Pallomeriorganisaatioksi. Pallomeriorganisaatio on hierarkiaton, tasa-arvoinen ja itseohjautuva perustuen teal-ajatteluun. Pallomeriorganisaation mustat pallot ovat AsiakasTiimejä, jotka on koottu moniammatillisiksi. Niihin kaikkiin kuuluu työterveyshoitajia, työfysioterapeutti, työterveyspsykologi, työterveyslääkäri ja lisäksi kaupallinen Helttiäinen. Heltin kasvaessa AsiakasTiimejä syntyy lisää. AsiakasTiimit varmistavat, että jokaisella Helttiäisellä ja Heltin asiakkaalla on oma tuttu ja turvallinen kotipesä Heltissä. Lisäksi eri ammattikunnat kokoontuvat säännöllisesti ja coachin tuella pitävät huolen tiedonkulusta ja ammattisisältöjen kehittämisestä yli asiakastiimirajojen. Pallomeriorganisaation muiden pallojen (eli tehtävien) vastuuna on omalta osaltaan auttaa AsiakasTiimejä onnistumaan Heltin jäsenten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Myös näillä palloilla on omat kotitiiminsä ja coachinsa. 32 Copyright Heltti Oy 2018

Kuhunkin palloon on nimetty vastuuhelttiäinen, joka saa itseohjautuvasti harkintansa mukaan pyytää ympärilleen tarvitsemansa tiimin tueksi funktion toteuttamiselle. Vastuuhelttiäinen tekee itse omaan palloonsa liittyvät päätökset, mutta vasta pidettyään neuvonpidon (ks. myöhemmin) asiaan kuuluvassa laajuudessa ja pohdittuaan, edistääkö päätös Heltin arvoja ja perustuslakia. Näin ollen valtaosa valmisteilla olevien asioiden tiedottamisesta ja viestinnästä tapahtuu näiden päätöksentekoprosessiin kuuluvien neuvonpitojen kautta. Pallojen rajapinnat toisten pallojen kanssa elävät jatkuvasti ja pallon vastuuhelttiäinen voi vaihtua. Heltin Pallomeriorganisaation johtamismallin vuosikello, Heltin perustuslaki ja neuvonpitomenettelyt luovat rakenteet ketterään ja tehokkaaseen työskentelyyn sekä läpinäkyvään viestintään. Näiden turvin olemme uskaltaneet luopua hierarkioista ja saamme varmistettua yhteisen suunnan. Pallomeriorganisaation vuosikello varmistaa, että kaikki Heltissä kulkevat samaan suuntaan. Pallosto valmistelee ja Heltin hallitus hyväksyy puolivuosittain koko Heltin tavoitteet, joiden perusteella kukin pallo (eli organisaation tehtävä/vastuualue) määrittää omat tavoitteensa tukeakseen koko Heltin tavoitteiden toteutumista. 33 Copyright Heltti Oy 2018

Pallojen tavoitteista pidetään neuvonpidot muiden Helttiäisten kanssa, niiden toteutumista seurataan jatkuvasti intrassamme Wikittimessä, minkä lisäksi ne itsereflektoidaan tavoitekausien puolessavälissä. Kunkin pallon tavoitteet ovat muiden Helttiäisten luettavissa Wikittimessä. Pallomeressä ei siis tunneta hierarkiaa eikä vaadita konsensusta, vaan päätöksenteko syntyy neuvonpidoissa. Neuvonpidossa asian vastuuhelttiäinen kysyy itsenäisen päätöksentekonsa tueksi neuvoa kaikilta niiltä, joita asia koskee ja joilla on asiaan asiantuntemusta. Neuvonpidon periaatteisiin kuuluu se, että saatuja neuvoja tulee kuunnella, mutta niitä ei ole pakko noudattaa. Heltti luottaa siihen, että päätöksestä vastuussa olevalle ja neuvonpitoja pitävälle Helttiäiselle syntyy päätettävästä asiasta paras kokonaiskuva, minkä vuoksi hänellä on vapaus itseohjautuvasti tehdä asiassa päätös parhaaksi katsomallaan tavalla. Kun päätös on tehty, kaikki sitoutuvat siihen, vaikka olisivatkin antaneet erisuuntaisia neuvoja asiassa. Heltin perustuslaki velvoittaa kaikkia Helttiäisiä, kun Helttiäiset tekevät itseohjautuvia päätöksiä. Toisaalta kaikki Helttiäiset voivat luottaa siihen, että myös muut Helttiäiset noudattavat Heltin perustuslakia. Neuvonpitomenettely sekä lisää osallisuutta, varmistaa meille fiksuimmat päätökset että toimii tehokkaana sisäisen viestinnän keinona myös valmisteilla olevista asioista. Neuvonpitomenettelyyn nojaamisen lisäksi Heltti on ilmaissut luottavansa, että kaikki Helttiäiset kaikessa toiminnassaan, myös päätöksiä tehdessään: - Edistävät Heltin tavoitteita: o Lisäten terveitä elinvuosia ja onnellisuutta Heltin jäsenille o Lisäten asiakasyritystemme työntekijöiden hyvinvointia ja tuottavuutta o Rakentaen Heltistä parasta työpaikkaa terveysalalla - Toimivat Heltin arvojen mukaisesti - Tarkoittavat Heltille, Heltin asiakkaille ja jäsenille sekä muille Helttiäisille hyvää 34 Copyright Heltti Oy 2018

Heltin tavoitteiden tai arvojen vastainen taikka epäpuhtain vaikuttimin tehty päätös olisi siis Heltin perustuslain vastainen, ja Heltin perustuslain nojalla kielletty. Heltin perustuslaki ohjaa kaikkia Helttiäisiä päätökseteossa ja auttaa muita Helttiäisiä luottamaan siihen, että itseohjautuvat päätökset on tehty Heltin, kaikkien Heltin asiakkaiden ja jäsenten sekä Helttiäisten parasta ajatellen. Pallomeren pallot muodostavat Palloston, joka kokoontuu kerran kuussa kunkin funktion statuksen ja mahdollisten avunpyyntöjen viestintään keskittyvään Pallosto-kokoukseen, ja kerran kuussa neuvonpitoihin keskittyvään Neuvosto-kokoukseen. Tällä rakenteella kukin funktio saa tarvitsemansa tuen, ja toisaalta varmistamme eri toimintojen ohjautuvuuden Heltin kannalta riittävän samaan suuntaan. Kaikki Pallostoja Neuvosto-kokoukset ovat avoimia kaikille Helttiäisille, ja muistiot tulevat julkisesti intraamme Wikittimeen. Keskeisimmät asiat viestitään lisäksi kasvotusten joka toinen viikko pidettävässä Johtoryhmässä, johon kuuluvat kaikki Helttiäiset. Täällä viestitään ajankohtaisista asioista ja käydään neuvonpitoja aiheista, jotka koskevat kaikkia Helttiäisiä. Johtoryhmän puheenjohtajuus kiertää, puheenjohtaja kerää agendan Slackissa ja vetää kokouksen haluamallaan tyylillä. Esimerkki Johtoryhmän agendasta. Johtoryhmän puheenjohtaja rakentaa johtoryhmälle agendan aiheista, jotka liittyvät kaikkiin Helttiäisiin. Lisäksi puheenjohtaja huolehtii johtoryhmän aikatauluttamisesta, vastaa aikataulussa pysymisestä ja kirjaa johtoryhmän kokouksen muistiinpanot, jotka julkaistaan Wikittimessä. Johtoryhmään kuuluvat kaikki Helttiäiset ja sinne osallistutaan joko fyysisesti tai etäyhteyksin. 35 Copyright Heltti Oy 2018

Heltin organisaatiokulttuuriin kuuluu mahdollisimman laaja läpinäkyvyys, mikä näkyy organisaatiorakenteen lisäksi kaikessa muussakin viestinnässä. Käytännössä kaikki kokoukset ovat kaikille Helttiäisille avoimia niin livenä kuin etänä, ja muistiot viestitään avoimesti Heltin omassa intrassa, “Wikittimessä”. Jokaisella pallolla (eli tehtävällä) on Wikittimessä omat sivustonsa, jolta ilmenevät kyseisen pallon tavoitteet ja niiden edistämisen tilanne. Heltti toimii pian kahdeksassa toimipisteessä, minkä lisäksi Helttiäiset tekevät itseohjautuvasti töitä myös Helttilöiden ulkopuolella. Tämän vuoksi olemme panostaneet siihen, että kaikki tarvittava tieto löytyy ajasta ja paikasta riippumattomasti, emmekä jätä mitään satunnaisten fyysisten kohtaamisten ja käytäväkeskusteluiden varaan. Wikitin on aktiivisesti ja joukko-ohjautuvasti päivittyvä intramme, johon tallennetaan kaikki pysyvämpi tieto ja ohjeistus Heltissä sekä käydään myös kommentein keskustelua. Kaikkien palaverien muistiot ovat avoimesti kaikkien Helttiäisten saatavilla. Wikittimen “pääkäyttäjiä” on paljon, sillä jokainen pallomeren vastuuhelttiäinen päivittää itse omat asiasisältönsä Wikittimeen. Sähköpostia sisäiseen viestintään käytetään hyvin vähän, sillä huomattavasti jouhevampi ja meillä päivittäiseen viestimiseen omaksuttu tapa tähän on Slack. Slack on meillä hyvin aktiivisessa käytössä niin erilaisten aihekanavien kuin yksityisviestienkin kautta. Helttiäiset ovat aktiivisia viestijöitä, joten Slackin kanssa saa käyttää itsekuria - keskusteluihin voi halutessaan uppoutua vaikka tuntikausiksi. Keskeisiä viestinnällisiä tapahtumia ovat myös yhteiset kokoontumisemme, kuten kesäjuhlat ja pikkujoulut. Pikkujouluissa palkitaan Vuoden Helttiäinen ja kesäjuhlissa jaetaan arvopalkinnot. Näissä tilaisuuksissa haluamme hauskanpidon ohessa viestiä Heltin arvoista ja antaa tunnustusta hyvälle helttiäisyydelle. Kaksi kertaa vuodessa pidettävä HelttiWay kokoaa kaikki Helttiäiset yhteen jonkun kaikkien työtä koskevan, usein myös strategisen kehittämisaiheen äärelle. Näissä kokoontumisissa käymme usein laajasti ja arkea ylemmästä perspektiivistä läpi Heltin tarinaa, suuntaa ja tulevaisuuden visiota. Pienemmässä mittakaavassa samaa tarkoitusta palvelevat toimitusjohtajan kuukausittaiset 36 Copyright Heltti Oy 2018

kuukausiraportit, jotka viestitään Johtoryhmässä kaikille Helttiäisille. Kasvokkaisen viestinnän tueksi niin Pallomeri-, Palvelutuotanto- kuin Helttiäiset-pallo pitävät Wikittimessä blogia, jossa viestitään kaikkia Helttiäisiä koskevista ajankohtaisista asioista ja luodaan viestinnällä myös toivottua tulevaisuuden suuntaa. Erityinen viestinnällinen kohtaaminen oli arvotyöpajamme toukokuussa 2016. Tällöin näkivät päivänvalon Heltin arvoneloset Lempi, Hehku, Tarmo ja Pokka. Paripäiväinen yhteinen kokoontuminen auringon helliessä laitureilla fläppipapereita täyttäviä Helttiäisiä oli keskeinen henkisen kasvun kohta koko organisaatiollemme. Heltistä noihin aikoihin palvelumuotoilututkimusta tehnyt tutkija jakoi Heltille tutkimustuloksiaan, joihin nojaten Helttiäiset pääsivät nimeämään kohdattuja ja toivottuja toimintatapojamme. Tunnistimme, että arvot elivät jo arjesamme vahvasti, nyt ne vain saivat nimet. Näin ollen Heltin arvot on ollut vähintäänkin helppo omaksua osaksi kaikkea toimintaamme – onhan ne tunnistettu nimenomaan arjen toiminnastamme alunperinkin. Wikittimen Ajankohtaista-palstan lukeminen on yksi parhaita tapoja pysyä ajan tasalla Heltin uutisista. Sieltä löytyvät mm. Kompostin höyryää, Palvelutuotanto PORIsee, Helttiäiset hehkuu ja Teknologia-päivitykset -blogit. Sivusto myös muistuttaa Helttiäisiä siitä, että olemme kaikki ihania. 37 Copyright Heltti Oy 2018

Heltin sisäinen some-viestintä on tyyliltään hymiöiden, memejen sekä YouTube-löytöjen täyteistä ilottelua, ja välillä viestejä lukiessaan pitää kaivaa urbaani sanakirja esiin. Porukan yhteishenkeä kasvattaa WhatsApp-ryhmä, jossa työasiat eivät ole sallittuja “poliisin” uhalla. Ryhmässä keskustellaan kaikesta maan ja taivaan väliltä ja siellä on muodostunut paljon työyhteisön omia “inside-juttuja.” Kaikki Helttiäiset kattavan ryhmän lisäksi on muodostunut ammattiryhmäkohtaisia omia ryhmiä sekä eri teemoilla kulkevia ryhmiä. Näistä esimerkkinä TIKISryhmä, jossa fiilistellään urheilusuorituksia ja kannustetaan toisia. #päivänonnistumiset Slack-kanavassa hehkutetaan muun muassa työkavereita Yksi keskeinen osa Heltin viestintää lienee myös aivan omanlaisekseen kehittynyt sanastomme, josta kootut palat tämänkin dokumentin alussa. Perehdytysmateriaalissammekin on Heltti-bingo, koska uusien termien omaksumista ei voi välttää: Heltitin, Wikitin, HelttiMummo, digivalmennus, Pallosto, Neuvosto, neuvonpito… 38 Copyright Heltti Oy 2018

Heltin perehdytysmateriaalissa on Heltti-suomi-bingo, koska sanastomme on ihan omanlaistaan. Summa summarum, Helttiäisen keinoja pysyä itseohjautuvassa organisatiossamme oikeassa kurssissa ja ajan tasalla Heltin ajankohtaisista tapahtumista ovat siis: - Osallistumalla kaksi kertaa vuodessa järjestettävään HelttiWayhin - Osallistumalla joka toinen viikko järjestettävään johtoryhmään - Osallistumalla kerran kuukaudessa järjestettäviin Pallostoon ja Neuvostoon tai lukemalla niiden muistiinpanot Wikittimestä - Osallistumalla oman AsiakasTiiminsä kokouksiin - Osallistumalla oman ammattikuntansa tai muun keskeisen viiteryhmänsä (esim. coachit) kokouksiin - Seuraamalla päivittäin Heltin Slackista oman työnsä kannalta merkityksellisiä kanavia - Seuraamalla Wikittimessä julkaistavia ajankohtaisia blogeja ja oman työnsä kannalta merkityksellisten tehtävien sivustoja, sekä - Heittäytymällä rohkeasti Heltin omintakeisen sanaston ja emojipaljouden viljelyyn. 39 Copyright Heltti Oy 2018

Toki ulkoinenkin viestintämme heijastelee kulttuuriamme ja myös vaikuttaa kulttuuriimme. Terveystoimialalla harva organisaatio uskaltaa käyttää markkinointimateriaaleissaan, uutiskirjeissään ja PowerPointpohjissaan omien työntekijöidensä kuvia, mutta Heltissä ajoittainen poseeraus kameralle on itsestäänselvyys. Näymme rohkeasti somessa milloin taukojumpaten, milloin tonttuina Heltin joulukalenterissa. Fyssari Sirpa ja psykologi Johanna tyynysotasilla Heltin brandikuvassa. Hoitajien coach Kaisa, psykologi Tanja ja työterveyshoitaja Terhi ilakoivat brandikuvassa. 40 Copyright Heltti Oy 2018

Uudesta jaksetaan innostua Helttiäiset sykkivät arvojamme hehkua, lempeä, tarmoa ja pokkaa. Kun koko yritys on raivaamassa paikkaansa ja ravistamassa markkinaa, on työtä tehtävä innolla. Tällainen into, tekemisen draivi eli juuri se “tarmo”, on osa jo rekrytointikriteerejämme: onko tämä henkilö innostunut roolistaan Helttiäisenä, saako hän muut ympärillään innostumaan. Tuota innostumista, työn imua, pyrimme pitämään yllä koko Heltissä työskentelyn ajan vahvalla jaetulla johtajuudella, läpinäkyvällä viestinnällä ja luottamukseen perustuvalla kulttuurillamme kaiken kaikkiaan. Olemme Heltin tarinan alusta asti etsineet uusia, fiksumpia tapoja tehdä sinänsä perinteisiäkin juttuja. “Always challenge the old ways” luki taulussa ensimmäisen EmoHelttilän seinällä. Taitaa ollakin niin, että Helttiin hakeutuvat työntekijät ovat jo lähtökohtaisesti taipuvaisia innostumaan: innostumaan terveyden edistämisestä, uudesta, haastajan asemasta, tuotekehityksestä… Kulttuurimme ja pallomeren avulla ponnistelemme aktiivisesti pitääksemme tuon innon yllä läpi koko Helttiäisuran. Ja toisaalta joskus taidetaan aktiivisen innostamisen sijaan tarvita jopa enemmän pientä jarruttelua ja rauhoittelua. Yhtenä esimerkkinä erityisen innostavasta organisaatiotason kohtaamisesta oli arvotyöpajamme toukokuussa 2016. Tällöin näkivät päivänvalon Heltin arvoneloset Lempi, Hehku, Tarmo ja Pokka. Paripäiväinen yhteinen kokoontuminen auringon helliessä laitureilla fläppipapereita täyttäviä Helttiäisiä oli keskeinen henkisen kasvun kohta koko organisaatiollemme. Heltistä noihin aikoihin palvelumuotoilututkimusta tehnyt tutkija jakoi Heltille tutkimustuloksiaan, joihin nojaten Helttiäiset pääsivät nimeämään kohdattuja ja toivottuja toimintatapojamme. Tunnistimme, että arvot elivät jo arjessamme vahvasti, nyt ne vain saivat nimet. Näin ollen Heltin arvot on ollut vähintäänkin helppo omaksua osaksi kaikkea toimintaamme – onhan ne tunnistettu nimenomaan arjen toiminnastamme alunperinkin. Nyt kannamme arvojamme sydämemme lisäksi paidoissamme, vastaanottohuoneidemme nimissä ja varta vasten arvoille piirretyissä Arvo-hahmoissa. Ja kuten muissa tekstiosioissa on kuvattu, arvot ovat keskeinen osa Helttiäisen urakaarta aina rekrytoinnista exitiin. 41 Copyright Heltti Oy 2018

Samalla tavalla innostavia kohtaamisia ovat kaksi kertaa vuodessa järjestettävät HelttiWayt sekä kesä- ja joulujuhlamme, joista on kerrottu lisää sekä viestinnän että juhlistamisen osioissa. Pyrimme luomaan innostavaksi myös arkisemmat kohtaamisemme, kuten kaikki sisäiset kokouksemme (ks. Viestintä-osio). Ei ole tavatonta, että puheenjohtaja haastaa Helttiäisparven punnertamaan, tekemään kimppakyykkyä tai vaihtamaan spontaanit kiitokset viereisen kollegan kanssa Johtoryhmän kokouksen alkajaisiksi. Tavoistamme kohdata kannustavasti ja innostavasti voi lukea myös välittämiseen, kiittämiseen ja juhlistamiseen liittyvistä kappaleista. “Helttiin oli tosi helppo ja kiva tulla! Lämmin, avoin ja iloinen välitön tunnelma välittyy kaikesta, niin jokaisesta työntekijästä kuin myös mukavasti ja viihtyisästi suunnitelluista tiloista. Positiivinen tekemisen meininki on mukana kaikessa tekemisessä, perustajat ja ns. johto omalla hyvällä esimerkillään luovat pohjaa iloiselle, välittömälle ja turvalliselle tunnelmalle, johon muiden on helppo yhtyä. Myöskin kaikilla vaikuttaa olevan aito mahdollisuus vaikuttaa sekä omaan työnkuvaansa ja aikatauluun sekä ideoida Heltin tietä eteenpäin. Tämä yhdessä luottamuksen kulttuurin kanssa antaa kaikille tilaa ja vapautta tehdä työtä omalla tavalla ja haaveilla myös tulevista suunnitelmista ja kehitysideoista, mikä on innostavaa ja ilahduttavaa!” / Silja 42 Copyright Heltti Oy 2018

Heltti – perustietoja -osiossa on kerrottu tarina kiinalaisesta kylälääkäristä, joka sai palkkionsa sairastavien sijaan terveiltä kyläläisiltä. Tämä innostava tarina toimintafilosofiamme taustalla on yksi esimerkki jaettujen tarinoiden, mission ja arvopohjamme voimasta. Kun Helttiäisiltä kysytään syitä työskentelyyn Heltissä, nostaa moni esiin innostavan missiomme: Heltin toiminnan missio on vaikuttaa positiivisella tavalla 500 000 ihmisen hyvinvointiin vuoteen 2022 mennessä ja samaan aikaan rakentaa yrityksestä maailman paras työpaikka työntekijöilleen. Kunnianhimoinen puolen miljoonan luku syntyy ajatuksesta, että jokainen Heltin jäsen säteilee hyvinvointiaan neljälle läheiselleen ympärillään. Samaan hyvinvoinnin levittämiseen pyrimme omassa työyhteisössämme. Äänensävy Heltin keskusteluissa on innostava. Vaikka epäkohdistakin rohjetaan puhua ja asioista voidaan olla hyvinkin eri mieltä, löytyy jokaiseen keskusteluun varsin nopeasti ratkaisuhakuinen ote: “No hei, miten me tää fiksataan?”. Toimari Timo muistaa jokaisessa tavoitekatsauksessaan ja kuukausiraportissaan kääntää katseet innostavasti tulevaan: mitä kohti olemme menossa, miksi, mitä kivaa on tulossa. Samaa viestiä ja innostamisen ilmapiiriä jaamme myös Wikittimen blogeissamme (ks. Viestintä). Toisaalta vahvaa Heltti-henkeä luo myös aina uudestaan ja uudestaan kerrottu tarina Heltin vaiheista piskuisesta muutaman hengen start-upista nykyiseen puolen sadan hengen organisaatioon. Uusia Helttiäisiä hymyilyttää kuulla rajapyykkien saavuttamisen yhteydessä tai vaikka HelttiWayn iltanuotiolla muisteluita siitä, kuinka alkuaikoina WhatsAppissa huudeltiin aamulla kahvimaidon tai printteripaperin perään, postit vei aina sopivasti laatikon ohi kulkeva Helttiäinen ja kirjalliset raportoinnit hoidettiin lähinnä post-it-lapuin järjestelmien puuttuessa. Eri vaiheessa taloon tullut Helttiäinen pääsee kukin kertomaan omaa tarinaansa siitä, kuinka kasvu on arkeamme muuttanut, kuitenkin Heltin hengen säilyttäen. Tämäkin on yksi syy, miksi muun muassa perehdytystä hoitaa Heltissä aina useampi Helttiäinen – yhteiset tarinat saavat vahvemman ja moniäänisemmän pohjan. Innostuminen lienee meissä siis sisäänrakennettuna ja taidamme tukea sitä harkittujen käytäntöjen ohella myös ihan huomaamattamme. Myönteiset 9-10 arvoiset NPS (Network Promoting Score) -palautteet tulevat 43 Copyright Heltti Oy 2018

julkisesti Slackiin. Slackissa on myös oma innostava kanava päivän onnistumisille. Sekä livenä että Slackin emojeilla boostaamme toistemme fiilistä lähettelemällä Heltti-logoja, sydänhymiöitä, hauiksia tai kaboomräjähdyksiä toistemme hyvistä vedoista, oli kyseessä sitten asiakaspalaute tai luovasti ratkaistu sisäinen ongelma. Ei liene sattumaa, että yhden neukkarimme nimikin on Into. Näistä innostavan palautteen käytännöistä voi lukea lisää myös kiittämisestä kertovasta kappaleesta. Terveyden edistäjinä Helttiäiset innostuvat aina mahdollisuudesta yhteiseen treeniin. Joogaa, kehonpainotreeniä, crossfitiä, biitsiä tai melontaa, Helttiäiset ovat aina messissä. 44 Copyright Heltti Oy 2018

Keskustellaan ja kuunnellaan Kun pohditaan mitä kautta Helttiäiset voivat kysyä kysymyksiä, antaa palautetta tai muuten viestiä pallovastuullisten Helttiäisten kanssa, on syytä palauttaa mieleen Heltin organisaatiorakenne ja -kulttuuri kokonaisuudessaan. Pallomeriorganisaatio Neuvosto- ja Pallosto-rakenteineen sekä näihin liittyvä live- ja sähköinen viestintä, Heltin perustuslaki ja olettamus hyvästä Helttiäisyydestä, sekä jatkuvasti eri puolella Helttiä toteutuva neuvonpitomenettely ovat osoituksia mielestämme ainoasta tai ainakin hemmetin hyvästä ketterää itseohjautuvuutta tukevasta johtamisen tavasta: tehdäkseen itseohjautuvasti omaa työtään koskevia hyviä päätöksiä, pitää jokaisella organisaatiossa olla pääsy kaikkeen oman työn kannalta relevanttiin tietoon ja luottamus siihen, että jokainen ympärillä toimii puhtain aikein. Organisaatiorakenteen ja toimintafilosofian lisäksi olemme tietenkin pohtineet myös käytäntöjä ja väyliä luottamusta lisäävälle osallisuuden kokemukselle. Avoin kulttuuri kannustaa keskustelemaan, kysymään ja ihmettelemään. On ihana kuulla uusilta Helttiäisiltä kommentteja, kuinka ongelmatilanteisiin saa aina apua eikä kukaan koe jäävänsä yksin. Muodollisemmillekin “Helttiäis-keskusteluille” on koettu tarvetta, ja olemmekin kovasti pohtineet mikä olisi oikea rakenne käydä näitä “kehityskeskusteluja” joukko-ohjautuvassa, esimiehettömässä pallomeriorganisaatiossa. Tällä hetkellä käytäntönä on, että ammattikuntien coachit “pysyvät pulssilla” ja jututtavat säännöllisesti jokaista tiimiläistään. Näiden Helttiäis-keskustelujen tavoitteena on turvata jokaiselle Helttiäiselle tarvitsemansa tuki muutoin itseohjautuvaan ja hyvin itsenäiseen työhön, käydä läpi ajankohtaista työloadia ja mahdollisia työn haasteita ratkaisuja etsien, sekä reagoida ajoissa mahdollisiin ongelmiin ja toisaalta toiveisiin ja tarpeisiin tulevaisuuden suhteen. Oman coachin lisäksi keskusteluja käyvät mielellään kaikki pallovastuulliset Helttiäiset oman vastuualueensa puitteissa, yleisemmissä Heltti-tason asioissa esimerkiksi Pallomeri- tai Helttiäiset-pallo. Kuten muussakin toiminnassamme, kokeilemme tätä käytäntöä nyt ja olemme kokemuksen karttuessa joustavia vaihtamaan rakennetta toimivampaan. Uusi käytäntömme tiedonkulun sekä ihmetysten aiheiden ja parhaiden käy45 Copyright Heltti Oy 2018

täntöjen jakamiseksi on ”vertaismentorointi”, jota toteutetaan ammattikunnittain 2-3 Helttiäisen ryhmissä säännöllisesti puolistrukrutoidulla rakenteella. Harkinnassa on myös kokeilla LaaS-tyyppiseltä alustalta Helttiäis-keskustelun tilaamista, keneltä vain sen kokee tarvitsevansa. Perehdytyksestä kertovassa luvussa mainittu re-hiring-keskustelu on myös vanhemman Helttiäisen mahdollista tilata coachiltaan, jos hän kokee tarvetta vahvistaa psykologista sopimustaan suhteessa Helttiin. Aloitelaatikoita ei Helttilöihin ole otettu pölyttymään, vaan sen sijaan jokaisella Helttiäisellä on mahdollisuus tehdä kehitysehdotuksia Slackissa mihin tahansa Heltin toimintoon liittyen. Yleisimmin puhututtaville aiheille, kuten tekkikehitykselle ja hankkeiden priorisoinnille on omat dev-alkuiset Slack-kanavansa nimenomaan aloitteiden tekemistä varten. Aloitteiden koppaamisesta tai perustellusta hylkäämisestä on vastuussa funktion vastuuhelttiäinen. Aloitetoiminnaksi voi katsoa myös päivittäiset neuvonpidot, näissä asiasta vastuussa oleva Helttiäinen pitää neuvoa ennen päätöksentekoa kaikkien niiden kanssa, joita asia koskee ja joilla olisi päätettävään asiaan asiantuntemusta. Tämä on erinomainen kohta esittää kritiikkiä ja pyytää perusteluja asian tiimoilta. Jos jokin aloite ei mene minkään pallon vastuiden alle, on Pallomeripallon harkinnassa organisoida palloja uudelleen tai luoda kokonaan uusi pallo. Tavoitteena luonnollisesti on, että vastuunjaot ovat selkeitä eikä päällekkäistä tai kokonaan katveeseen jäävää työtä olisi. Jokaisella Helttiäisellä on mahdollisuus osallistua Neuvosto- tai Pallosto-kokoukseen, Asiakasfoorumiin tai mihin tahansa muuhun isomman porukan rakenteelliseen neuvonpitoon. Nämä tilaisuudet ovat oiva mahdollisuus esittää kysymyksiä, näkemyksiä ja ihmetystä jonkun toiminnon tai yleisemmin koko Heltin päätöksistä tai suunnasta. Muistioita kannustetaan kommentoimaan Wikittimessä. Yhteisesti keskusteluun nostetut aiheet ja neuvonpidot niin livenä Johtoryhmässä kuin sähköisesti Slackissa keräävät yleensä mukavasti kommentteja. Vaikka emme ainakaan vielä käytä LaaS:ia, kannustaa Pallomeri-pallon vastuuhelttiäinen, toimitusjohtajamme Timo Helttiäisiä aktiivisesti luokseen juttusille ”pallomeri-keskusteluihin”. Näissä keskusteluissa voi avoimin mielin kysellä Heltin tulevaisuudesta, taloudesta tai vaikkapa 46 Copyright Heltti Oy 2018

strategiasta. Myös coachit ja eri toimintojen muut vastuuhelttiäiset ottavat lämmöllä vastaan ihmettelyä ja kysymyksiä vastuualueeseensa liittyen. Keskeiset kaikkia Helttiäisiä koskevat toiminnot Pallomeri-, Palvelutuotanto- ja Helttiäiset-pallo pitävät Wikittimessä sisäistä blogia ajankohtaisista aiheista, jolloin myös tämä on väylä päästä kommentoimaan ja kysymään aiheeseen liittyen. Slackin kanavat ovat kaikille avoimia, mutta eri pallojen mukaan nimetyt kanavat jättävät vastuun viime käden vastaamisesta ja kannanotosta pallon vastuuhelttiäiselle. Yhteistoimintaryhmää meillä ei erikseen ole, vaan tähän katsotaan kuuluvaksi koko Johtoryhmä (eli kaikki Helttiäiset). Toisaalta työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutetut ovat tukena henkilöstön asioiden ajamisessa ja mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisemisessa, kuten myös Helttiäiset-pallo. Oma varhaisen tuen mallimme antaa eväitä niin coacheille kuin jokaiselle Helttiäiselle ongelmatilanteiden käsittelyyn. “Olin kuullut paljon hyvää Heltistä ja sen toimintavoista ennen kuin minut valittiin. Koin heti, että omat arvoni kohtasivat Heltin arvojen kanssa. Minut otettiin heti halaamalla vastaan työyhteisöön ja koin kuuluvani joukkoon. Kaikki ovat olleet auttavaisia, apua on saanut aina (ja nopeasti) kun sitä on tarvinnut. Täällä saa olla oma itsensä ja oma työ tuntuu tärkeältä. Työssä pitää olla oma-aloitteinen sekä vastuuta on ja se tekeekin tästä työstä ja työpaikasta niin ainutlaatuisen ja mahtavan. Joka päivä on kiva tulla töihin!” / Katri, Helttiin elokuussa -18 47 Copyright Heltti Oy 2018

Olemme teettäneet pari erilaista henkilöstökyselyä, mutta etsimme vielä Heltin tapaa henkilöstön fiilisten keräämiseen. Slackissa kysytään viikoittain kokemusta työloadista ”homma hallussa / ote alkaa lipsua / olen ihan pihalla”-tyyliin. Vastaaminen on anonyymia, mutta coachit pyrkivät reagoimaan numeroihin ja tunnistamaan kuka voisi olla tuen tarpeissa. Kun terveystiimiläinen avaa potilastietojärjestelmämme eli Heltittimen ensimmäistä kertaa päivän aikana, kysytään siellä sekä omaa että arvotun kollegan töihintulofiilistä siltä päivältä. Alhaisiin fiiliksiin tai fiiliksen muutoksiin on reagointivastuu coachilla. Omaa inputiaan Helttiäisten voinnista antavat myös NPS- (network promoting score) ja KPI-mittarimme, joita myös seuraa Helttiäisen itsensä lisäksi coach. Poikkeamat ammattikunnan tyyppiarvoista tai huomattavat muutokset omiin aiempiin arvoihin ovat puheeksioton ja tuen tarpeen arvion paikka. Työajanseuranta voi olla tärkeä kuuntelemisen työkalu sekin – venyvät päivät saattavat kertoa huolesta, johon on syytä puuttua. Kuuntelemisessa voisimme kuitenkin oppia olemaan vielä herkkäkorvaisempia. Tällä hetkellä meillä ei ole anonyymiuden säilyttävää aloite- tai palautekanavaa Helttiäisille – tämän tarpeen tunnistettuamme aiomme sen kyllä ilman muuta luoda. Samaten työyhteisömme on pullollaan kovaäänisiä, nauravia ekstroverttejä ja on riski, että hiljaisempi sivustaseuraaja ei saa ääntään kuuluviin. Coachien kanssa käytävät one-2onet auttavat tähän toki osaltaan, Slack on mieluisa viestikanava monelle kasvotusten hiljaisemmalle ja jokaisella on varmasti joku oma luottohenkilö, vaikkapa perehdytysvaiheen kummi, jolle ainakin uskaltaa puhua mistä tahansa asiasta. Itseohjautuvuuden ja hyvän helttiäisyyden painottaminen muistuttavat jokaista yksilöä siitä, että on tärkeää tuoda oma ääni ja mielipide kuuluviin. 48 Copyright Heltti Oy 2018

Kiitos, kun olet, osaat ja autat Mediatuotannostamme ja Mummo-toiminnan pyörittämisestä vastaava Tytti kertoo kiittämisestä Heltissä näin: “Kiitos on sana, joka ei jää Helttiäisenä työarjessa kuulematta. Vaikka välillä tuntuu, että omalle työpanokselle ja määrälle sokeutuu, niin Heltissä työkaverit kyllä pitävät huolen toinen toistensa jaksamisesta, kehuvat, kannustavat ja kiittävät. Palkitsemiskulttuuriimme eivät kuulu erilaiset provisiot tai bonukset, mutta meille on muodostunut muita Helttimäisiä kiitollisuuden osoituksen tapoja. Näitä on esimerkiksi perinteiset kesäjuhlissa jaetut vuoden arvonimeämiset: Vuoden Tarmo, Hehku, Lempi ja Pokka, sun muut nimitykset (viimeksi “Vuoden Lehmänhermo”), sekä pikkujoulussa jaettu Vuoden Helttiäinen -titteli. Minut valittiin kesäkuussa vuoden DigiMummoksi ja tämän myötä sain kiitoksen keväisestä ponnistuksestani digivalmennusvideoiden parissa. Täytyy myöntää että kyllähän siinä joku roska silmään meni, kun tuli tunne siitä että oma työ on huomioitu ja siitä ollaan aidosti kiitollisia.” 49 Copyright Heltti Oy 2018

Heltti on organisaationa joukko-ohjautuva, ja näin ollen myös kiittäminen tapahtuu monesta suunnasta kollegiaalisesti. Kiitämme spontaanisti ja päivittäin hyvin tehdystä työstä ja hyvistä neuvoista, ja arvelen miltä tahansa suunnalta kuuluvan kiitoksen lämmittävän sydäntä ihan yhtälailla. Pikkujouluissa valitaan Vuoden Helttiäinen ja kesäjuhlissa jaetaan arvopalkinnot Lempi, Tarmo, Hehku ja Pokka. Joukko-ohjautuvuuden nimissä juhlien järjestelyvuorossa oleva tiimi valitsee palkinnonsaajat, arvomme ja hyvä helttiäisyys mielessä pitäen. Ajatuksena on siis palkita niistä työn tekemisen tavoista ja työyhteisössä toimimisen tyyleistä, joita haluamme Helttinä työyhteisössämme edistää. Kuka on mielestämme osoittanut erityistä tarmokkuutta arjessaan? Entä hehkua ja lempeä? Kenellä on ollut pokkaa niin, että se on palkitsemisen arvoista? Vuoden Helttiäinen puolestaan osoittaa jatkuvasti enemmän tai vähemmän kaikkia näitä arvoja niin suhteessa omaan työyhteisöönsä kuin asiakkaisiin ja jäseniin. Erityisistä ponnistuksista esimerkiksi isompien tuotteiden launchauksen yhteydessä on myös Heltti-organisaation puolelta saatettu kiittää jotain tiettyä tiimiä tai ammattiryhmää, esimerkiksi pienen lahjan tai vapaapäivän muodossa. Viimeisin kollektiivinen palkintomme oli Heltin maksama lounas jokaiselle Helttiäiselle päivänä, jolloin tuli täyteen 500 asiakasyrityksen raja. Kun Heltti alkaa tehdä taloudellista tulosta, olemme yksimielisesti sopineet, että tulosta jaetaan koko Heltille – ei tietyille tiimeille tai yksilöille. Valtaosa Helttiäisistä, kaikki halukkaat, ovat myös Heltin osakkaita, jolloin toki myös tämä on tapa päästä osalliseksi Heltin taloudellisista onnistumisista. Yhteisesti olemme sopineet, että tiettyjen taloudellisten kriteerien täyttyessä HelttiWay pidetään ”Ibizalla”, olkoon se sitten lopulta mikä tahansa hauska yhdessä valittu ulkomaan kohde. Heltti antaa vuosittain joululahjat, esimerkiksi viime vuonna Heltti-logoin painatetut jumppakepit ja istumatyöläisen selkäremppa-nettivalmennuksen. Rahabonuksia yksilöille tai tiimeille Heltissä ei ainakaan toistaiseksi anneta – tästä olemme neuvonpitotilanteesta toiseen samaa mieltä. Tutummalta tuntuvia kiittämisen tapoja ovat Heltin sponssaamat yhteissporttailut tai rento illan istuminen jonkun etapin saavuttamisen jälkeen. Molempia toki tapahtuu myös palkitsemiseen kytkemättä. 50 Copyright Heltti Oy 2018

Kasvokkain kiittämisen lisäksi “Päivän onnistumiset” - Slack-kanava on muodostunut julkiseksi kiitosten osoituksen paikaksi. Siellä usein kiitellään työkaveria hyvin menneen kickoffin jälkeen tai sujuvasta yhteistyöstä neuvonpitojen yhteydessä. Käytössä on ollut myös hashtagit #kehuhelttiäinenpäivässä ja #puhuhyvääseläntakana. "Sain kesäjuhlien yhteydessä Heltin arvoihin "Tarmo, Hehku, Lempi ja Pokka" perustuvan "Vuoden Lempi" huomioimisen punaisen posliinimukin ja henkilökohtaisen työkaverin laatiman runokortin muodossa. Tuntui, että sain erityisellä tavalla kiitosta tekemästäni työstä ja samalla vahvistusta omalle tavalleni tehdä työterveyslääkärin työtä. Kiittäminen tuntui paljon arvokkaammalta kuin esim. perinteisemmissä organisaatioissa joskus saamani rahallinen bonus laskutustavoitteisiin pääsyyn perustuen. Siinä myös vahvistui jotenkin oma Helttiäisyyteni ja paikkani työyhteisössä, kun olin aloittanut yrityksessämme aika hiljattain, reilu puoli vuotta aiemmin." / Teea 51 Copyright Heltti Oy 2018

Kiitokseksi lääketieteestä vastaavan Jukan huikeasta työpanoksesta kaikki Heltin hoitajat pukeutuivat yhdessä Johtoryhmän kokouksessa yllätyksenä I Love Jukkapaitoihin. Työ terveydenhuollossa voi olla raskasta, puhumattakaan terveydenhuollosta kovaa vauhtia kasvavassa alan ravistelijayrityksessä. Kiittämisen kulttuuriamme vahvistamalla pyrimme pitämään jokaisella Helttiäisellä mielessä, kuinka juuri oma panos on merkittävä osa Heltin tarinaa ja onnistumista. Olemme joukkue – kukaan meistä ei voisi tehdä tätä yksin. Heltti välittää Alusta asti Heltissä on välittynyt aito kiinnostus jokaisen kuulumisiin, sekä työn että muun elämän osalta. Jokainen varmasti voi ja pystyy valitsemaan, kuinka paljon työpäivän aikana tai työhön liittyvissä keskusteluryhmissä omasta elämästään jakaa, mutta kannustusta, kommentointia ja lohduttamista on aina tarjolla, jos itse haluaa mihin tahansa elämän osa-alueeseen liittyviä ajatuksiaan tuoda esille. Tähän ei kuitenkaan painosteta, ja työpäivän aikana ei tarvitse tuntea olevansa ulkopuolinen, vaikkei yksityiselämästään runsassanaisesti juttelisikaan. Tuntojaan ja työssä jaksamiseen kytkeytyviä siviilielämänkin kuulumisia on mahdollisuus jakaa yksityisemmin viimeistään oman coachin tai vertaismentoriparin kanssa kohdatessaan. 52 Copyright Heltti Oy 2018

Rakenteena välittämisen kulttuuria Heltissä tukee oma varhaisen tuen mallimme. Vartu-mallissa on kuvattu Heltin toimet työkykyä uhkaavissa tilanteissa sekä rakenteet ja mind-set näiden tilanteiden riittävän varhaiseen tunnistamiseen. Lisäksi mallissa annetaan toimintaohjeet epäiltäessä päihteiden liikakäyttöä tai kohdattaessa epäasiallista kohtelua työpaikalla. Malli on avattu Heltin kielelle ja esimiehettömään organisaatiorakenteeseen sopivaksi niin, että aidosti pystymme mallin mukaan toimimaan. Valtaosa mallin toimenpiteiden toteuttamisesta on coachien, Helttiäiset-pallon ja työsuojelun vastuulla. Mallin kuitenkin tuntevat kaikki Helttiäiset, ja myös kollegiaalisen varhaisen puuttumisen ja välittämisen henki on tärkeää. Heltti on ”people first”-organisaatio, jolloin ymmärrys ihmisistä tärkeimpänä voimavaranamme on syvällä Heltin dna:ssa. Pyrimme osoittamaan välittämistä mahdollistamalla joustavan ja kokonaisvaltaisen työn ja muun elämän yhteensovittamisen. Kukin Helttiäinen on saanut päättää tarkkuuden, jolla seuraa työaikaansa – keskeisintä on, että työ sujuu, vastuut tulevat hoidetuiksi ja Helttiäinen ehtii myös palautua. Samaten työn tekemisen paikan saa kukin Helttiäinen määritellä itse, toki tehtävien sallimissa puitteissa. Käytännössä asiakas- ja jäsentapaamiset ovat ainoita sitoumuksia, joiden vuoksi Helttiäisen on oltava tiettyyn aikaan tietyssä paikassa. Kaikkiin sisäisiin palavereihin voi yhtä hyvin osallistua etänä ja kirjallisten ja puhelutöiden hoitaminen kotoa taitaa olla enemmän sääntö kuin poikkeus. Tämän työaikaan ja -paikkaan liittyvän jouston useat Helttiäiset kuvaavat yhdeksi suurimmista välittämisen osoituksista ja myös yhdeksi perusteeksi olla töissä nimenomaan Heltissä. Tälläkin hetkellä meillä on tämän päivittäisen, ei millään muotoa luvan kysymistä edellyttävän jouston lisäksi myös pidemmälle yksilöityjä työn tekemisen ratkaisuja, kuten ”ihan muuten vaan” lyhennettyä työaikaa, ruuhkapiikin jälkeen vietettyjä palkallisia vapaita sen kummemmin saldo- kuin vuosilomapäiviäkään menettämättä ja jopa yksi työntekijä, joka perhesyistä työskentelee viikon kuukaudessa Pariisista käsin. Ja niin, onhan meillä toinenkin: surffaava lääkäri etätöissä Kanarialla. 53 Copyright Heltti Oy 2018

Päiväkotien ja koulujen kiinniolopäivinä tai lapsen ollessa ”puolitoipilaana” ei ole tavatonta nähdä Helttiäisen lasta mukana toimistolla. Puolisoita tulee tuotua näytille harvemmin, mutta sen sijaan toimistokoiria on tungokseksi asti niin, että nykyään toimistokoiravuoro pitää jo varata Excelistä. Työsuhde-etuina Heltti tarjoaa tavallista kattavamman työterveyshuollon, vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen, puhelin- ja lounasedun sekä sairaan lapsen hoitopalvelun. Helttiäisillä on mahdollisuus osallistua kaikkiin jäsenillemme suunnattuihin valmennuksiin ja saamme samat tai hieman isommatkin alennukset jäseneduistamme muun muassa liikunnan ja muun hyvinvoinnin saralla. Marraskuinen kaamoksen kampitus - jäsenkampanja, tänä vuonna Kaamoksen kyykytys, on myös Helttiäisten suosiossa. Eläkevakuutusyhtiömme kautta meillä on käytössä hyvinvointi-applikaatio, joka kannustaa oman hyvinvoinnin seuraamiseen. FirstBeat-koulutetuilla Helttiäisillä on mahdollisuus tehdä kollegoillekin näitä palautumista tutkivia hyvinvointianalyyseja omakustannehintaan. Heltissä on iso joukko garministeja – miltei jokaisen Helttiäisen ranteesta taitaa löytyä Garminin älykello, ja tsemppaamme toisiamme niin liikunnan kuin palautumishaasteiden äärellä aktiivisesti muun muassa Tikis-WhatsApp-ryhmässä. Välittämistä on myös se, ettei ketään jätetä yksin, edes lounastauoille, vaan huolehditaan, että uudetkin löytävät halutessaan itselleen kaverin päivän tärkeimmälle aterialle. Kiireisinä työjaksoina kollegoiden ruokailuista myös huolehditaan, ja työkoneen ääressä vietetyistä lounaista saa lempeää mutta jämptiä palautetta. Istumatyöläisten fyysisestä kunnosta huolehtimaan Heltti nimesi tänä syksynä virallisen Liikuttajan – Helttiäisen, jonka tehtäviin kuuluu nostattaa kollegoiden peppu ylös penkistä aina sopivan tilaisuuden tullen, ja järjestää Helttiäisten omia liikuntakampanjoita näyttöpäätetyön vastapainoksi. Toisten onnistumisista työssä ja työn ulkopuolisessa elämässä iloitaan aidosti, ja Helttiäiset jakavatkin aktiivisesti onnistumisia ja saavutuksia toistensa kanssa. WhatsAppiin on muodostunut pieniä ryhmiä muun muassa ”Arjen tsemppareille”, ”Tikis”-ryhmä treenaajille ja ”Tinder”-ryhmä 54 Copyright Heltti Oy 2018

parisuhdesolmuja aukoville. Muistamme lapsen syntymästä Heltti-bodylla, aikuisille synttärisankareille luikautetaan laulu. Ensi vuonna fokuksessa on kehittää Heltin osaamisen kehittämisen rakenteita, jolloin muistamme myös juhlistaa isompia ja pienempiä opinnoista valmistumisia asianmukaisesti. Lahja- ja muistamiskäytännöistä kerrotaan myös kohdassa ”juhlistaminen”. “Kun elämässä (työ- tai muussa-) tulee vastoinkäymisiä, Heltissä saa tukea. Ammatillisesti jokaista tukee ensisijaisesti coach, mutta tukea tulee yli ammattiryhmien. Surujakin saa jakaa, erilaisissa foorumeissa, siten kuten itse parhaaksi kokee. Kuormitustilanteissa olen ainakin itse saanut kokea, kuinka varsinkin oman ammattiryhmän sisällä työn kuormitusta pyritään jakamaan nopeastikin. Vaikka päävastuu onkin aina coachilla, olen kokenut että muutkin kantavat tässä vastuuta, jokainen haluaa aidosti nähdä kollegan ja toisen Helttiäisen selviävän kuormituksesta ja onnistuvan työssään.” / Helttiäinen Helttiäiset osoittavat toisilleen työpäivien aikana spontaanisti välittämistä muun muassa hieronnalla, kuten tässä kuvassa. 55 Copyright Heltti Oy 2018

Jo haastattelussa tunsin, että Heltti on paikka, jossa haluan työskennellä. Ensimmäisenä työpäivänä tunsin itseni tervetulleeksi ja odotetuksi. Se tuntui hyvältä. Jokainen Helttiäinen tuntuu olevan täysillä mukana tässä toiminnassa edistääkseen koko firman ja työyhteisön hyvää. Ihanaa on ollut myös huomata, että Heltissä tapahtuu myös työpaikan ulkopuolella yhteisiä kivoja asioita. Erityisen mukavaa on se, että kaikki me täällä Heltissä olemme samanarvoisia ja arvostetaan toisiamme sellaisena kuin olemme ja niine ominaisuuksinemme, mitä meillä on. Heltti on ihana ja viihtyisä työpaikka, jonne on aina kiva tulla töihin!” / Sara Paljon kiteytyy yhden Helttiäisen, Miran, kirjoittamaan runoon, joka löytyi WhatsAppin uumenista: "Lyhyesti ja ytimekkäästi voisi sanoa, että täällä ei tarvitse huumoria ja naurua anoa. Täällä saa välillä aamuisin halauksen, ja siitä saan taas sen latauksen uuteen työpäivään lähteä, eikä olo ole enää sen jälkeen jähmeä. Tärkein on se tunne, että täällä mun on hyvä olla, ja usko on vahva Heltin filosofiaan ihan sata nolla! Aina meillä ei mee kaikki asiat putkeen, mutta välillä pitääkin mennä sukseen. Jotta voi taas oppia ja kasvaa, eikä se mieltä saa kauan kalvaa. 56 Copyright Heltti Oy 2018

Tää tiimi antaa mulle voimaa, ja kyllä ne jäseniä aidosti ja hyvin hoivaa. Kilpailuhenkeä ja sporttisuutta tästä porukasta ei puutu, Mutta ei kukaan häviöstä kuitenkaan (aina) suutu. Heltistä on siis tullut mulle kun mun toinen perhe, Ja oon ollut täällä vasta 8 kuukautta, ei terve?!?" Helttiäisten kehittäminen Vaativassa asiantuntijatyössä täytyy pitää itsensä terässä. Sen lisäksi, että työn substanssipuolessa riittää jatkuvasti oppimista, myös Heltin täysin toimialalle epätyypillinen litteä organisaatio ja joukko-ohjautuvuus vaativat opettelemista. Jokainen Helttiäinen tekee itse päätökset omasta vastuualueestaan ja asiakkuuksistaan, neuvoa pitäen toki. Oman työn hallinta työnteon tavoista, työajoista ja työntekopaikasta alkaen on asia, jota perinteisemmissä terveydenhuollon organisaatioissa ei juuri pääse tekemään. Meillä jokaisella Helttiäisellä on paljon valtaa ja sitä kautta myös vastuuta. Lisäksi se, että yritys kasvaa kovaa vauhtia ja tätä kautta elää jatkuvassa muutoksessa niin asiakkaiden lisääntymisen, työntekijämäärän kasvun kuin prosessienkin näkökulmasta, on oma omaksumista vaativa asiansa. Usein meillä puhutaankin, kuinka työ Heltissä on paitsi superkivaa, myös vaativampaa kuin missään muualla vastaavassa työssä, varsinainen nykypäivän työelämän korkeakoulu. Heltti on toiminut viitisen vuotta ja pallomerimuodossaan reilun vuoden. Tänä aikana olemme ehtineet tunnistaa litteän organisaation haasteet motivoivien urapolkujen rakentamisessa: miten edetä, kun suuntaa ylös sen enempää kuin alaskaan ei ole? Niin asiakaskunnan kuin henkilöstömäärän kasvun myötä olemme vähitellen pääsemässä kehittämään malleja, joissa uralla eteneminen tapahtuukin perinteisen kiipeämisen sijaan syvyyssuunnassa: senioritekijä pääsee yhä haastavampiin asiakkuuksiin, yhä syvemmälle asiakkaan hyvinvoinnin johtamisen ytimeen. 57 Copyright Heltti Oy 2018

Työn vaativuuden kehitys näkyy luonnollisesti myös vaativuuteen perustuvassa palkassa. Toinen, nyt jo aktiivisemmin käytössä oleva vaihtoehto on tuunata työtään sisällöllisesti motivoivampaan suuntaan esimerkiksi oman ammattikunnan työn prosesseja ja työkaluja kehittämällä tai pallomeren pallovastuilla. Sekä asiakkuuksien syventämisen että työn tuunausten pohdinnassa avainasemassa on oman ammattikunnan coach ja toisaalta organisaation kokonaistilanteen laajemmalta näkevä Pallomeri- tai Helttiäiset-pallo. Keskeistä on pohtia mikä toisaalta veisi eteenpäin yksilöä, toisaalta koko Helttiä organisaationa. Tätä pohdintaa tehdään Helttiäis-keskusteluissa coachin ja tarvittaessa myös muiden vastuupallojen kanssa (esim. Pallomeri, Helttiäiset, Palvelut, Palvelutuotanto). “Heltissä jokainen saa tuoda vapaasti omia ajatuksia, ideoita ja ehdotuksia esille. Niitä saa myös toteuttaa ja niiden eteenpäin viemisestä saa ottaa vetovastuun. Jos itsellä on halua kehittyä ja oppia, niin Heltissä siihen annetaan mahdollisuus ja tilaa. Itseohjautuvuuden mukaisesti vahvistetaan omaa vastuuta henkilökohtaisesta kehittymisestä, ja työnantaja tukee ja mahdollistaa tämän. Me kehitämme asioita koko ajan yhdessä omalla porukalla, ja jokainen voi osallistua näihin prosesseihin omienkin mieltymysten, taitojen ja vastuualueidensa mukaan. Jos Helttiäinen näyttää tahtotilansa kehittymiseen, hänelle annetaan lisähaasteita ja vastuuta, ja se on toki myös eteenpäin vievä voima yksittäiselle Helttiäiselle - se saa aikaan työnimua.” / Pia ja Mirja 58 Copyright Heltti Oy 2018

Sen lisäksi, että jokainen Helttiäinen kehittyy jatkuvasti omassa työssään, on meillä yhteisiä oppimisen foorumeita. Heltti Learning Cafe on kuukausittainen koko helttiäisparven oppimisfoorumi, jolloin kuulemme asiantuntijoita kaikkia Helttiäisiä kiinnostavista aiheista. Olemme oppineet muun muassa koneoppimisesta Risto Siilasmaan johdolla ja social sellingistä sekä työpäivämuotoilusta aiheen gurujen johdolla. Learning Cafen kouluttaja voi olla myös Heltin sisältä, kuten on ollutkin opiskellessamme vaikkapa koodaamisen alkeita tai onnistunutta presentoimista. Aiheet kahviloihin ovat nousseet Helttiäisten toiveista. Tähän asti aiheet ovat vaihdelleet kuukaudesta toiseen, mutta nyt konseptista kokemusta keränneenä ajatuksena on luoda oppimistuokioille pitkäjänteisempi teemoitus. Vuoden 2019 teema voisi hyvin olla Heltin oma ”itseohjautuvuuden iltakoulu”. Hoitotyötä tekevien kuukausittainen “Hoitotiimi opiskelee”-hetki keskittyy puolestaan hoitotyön tärkeisiin käytäntöihin. Täällä olemme oppineet mm. geenitesteistä, kuntoutuksesta ja motivoivasta haastattelusta hoitokohtaamisessa. Kouluttaja voi tällöinkin olla Heltin ulkopuolelta tai asiaan perehtynyt Helttiäinen. Tämän syksyn koulutushetkiä Helttiäisten voimin ovat esimerkiksi koulutukset ensiaputaidoista ja kriisityöstä. Nämä aiheet nousevat useimmiten arjessa vastaan tulevista pulmatilanteista, ”Voi kun tietäisin tästä aiheesta enemmän”. Koulutuksia kytketään myös uusien tuotelanseerausten tai pilotointien yhteyteen. Itsenäiseen opiskeluun EmoHelttilässä on kirjasto, josta Helttiäiset voivat lainata vaikkapa toimialaan, startup- ja kasvuyritysmaailmaan, johtajuuteen tai itsensä kehittämiseen liittyviä kirjoja. Slackin #learning - kanavassa jaetaan aktiivisesti kiinnostavia artikkeleita, joista kommenteissa vaihdetaan ajatuksia. Helttiäiset suorittavat työterveyteen pätevöittävän koulutuksen, jos sitä ei Helttiin tultaessa vielä ole. Muiden ulkopuolisten koulutusten osalta olemme tähän asti käyttäneet tapauskohtaista harkintaa niin yksilön kuin Heltin tavoitteet huomioiden. Helttiäisparven kasvun myötä myös tähän on tarpeen luoda rakenteet ja aiempaa selkeämmät pelisäännöt. Tulevan vuoden isona ponnistuksena onkin lähteä tekemään Heltin kompetenssikartoitusta, jonka pohjalta aiempaa selvemmin tunnistamme Heltissä olevan osaamisen, vielä 59 Copyright Heltti Oy 2018

puuttuvan nyt ja/tai tulevaisuudessa tarvittavan osaamisen, ja pystymme tältä pohjalta suuntaamaan niin Helttiäisten kouluttautumista kuin rekrytointiamme aiempaa strategisemmin. Heltti on mielellään mukana myös opinnäytetöiden tukijana tai kohteena, ja meillä on säännöllisesti eri ammattialojen harjoittelijoita oppimassa työtä Heltin malliin. Samaten johtamisen ja itseohjautuvuuden kirjoihin pyydetään ja annetaan Heltistä tiuhaan haastatteluja. Näissä kohtaamisissa koemme oppivamme molemmin puolin. Oppilaitosyhteystyöstä on kerrottu myös kohdassa ”Uuden Helttiäisen valitseminen”, kun kerromme työnantajamielikuvan luomisen keinoista. “Autamme myös muita kehittymään omien taitojemme kautta, esimerkiksi sisäisten koulutusten avulla sekä jakamalla omaa tietoa ja taitoa. Tämän lisäksi Heltissä järjestetään monipuolisesti ulkopuolisten kouluttajien koulutustilaisuuksia. Saamme haasteita ammatillisesti joka päivä, sillä toimintaympäristömme muuttuu jatkuvasti ja Heltiltä odotetaan koko ajan edelläkävijän asemaa terveydenhuoltoalalla. Henkilökohtainen ammatillinen kasvu edistyy hoitotiimissä erilaisten hoitotiimin kesken käytyjen keskusteluiden ja sparrailujen kautta sekä coachien kanssa käydyissä keskusteluissa. Meillä on myös mahdollisuus vaihtaa ammatillista osaamista yli ammattirajojen; teemme työtä yhdessä tiimissä myyjien ja hoitotiimiläisten kanssa, ja meillä ei ole kynnystä puhua eri ammattiryhmien kanssa.” / Pia ja Mirja 60 Copyright Heltti Oy 2018

Helttiäisillä on luonnollisesti mahdollisuus osallistua myös vaikkapa jäsenille tuotettuihin webinaareihin ja hyvinvointikampanjoihin. Raskas työ vaatii hauskat huvit Heltissä iloitaan ja juhlitaan monella tavalla: osana jokapäiväistä arkea ja välillä ihan varta vasten yhteen kokoontuen. Bilehile, sittemmin Heltin viralliseksi Bilevastaavaksi nimetty Sirpa kuvailee Heltin juhlimiskulttuuria näin: “Kun Helttiäiset kokoontuvat yhteen pikkujouluissa tai kesäjuhlilla ja musiikki alkaa raikaa, tanssilattia on hetkessä täynnä. Muutamalle Helttiäiselle on jopa kehittynyt ihan oma tunnusbiisi, mm. Tuomas-lääkäri ja 1972, Marita-työterveyshoitaja ja Korkkarit kattoon. Koko työpaikan juhlia ovat pikkujoulut ja kesäjuhlat, lisäksi kaksi kertaa vuodessa järjestettävä kehittämispläjäyksemme HelttiWay sisältää aina myös juhlat. Helttiäiset osaavat käyttää alkoholia erittäin oikein, riittävästi muttei koskaan kukaan örvellä, riehu tai käyttäydy epäasiallisesti.” / Sirpa 61 Copyright Heltti Oy 2018

Kun Helttiäiset kokoontuvat yhteen, usein myös sportataan tai vähintäänkin taukojumpataan yhdessä. Heltin juhliin kuuluu miltei poikkeuksetta musiikki. Kuvassa myyjä Henkka, koodari Aleksi ja työterveyshoitaja Kaaka musisoivat EmoHelttilän tupareissa. 62 Copyright Heltti Oy 2018

Helttiäiset kokoontuvat koko joukolla yhteen neljä kertaa vuodessa: kesäjuhliin, pikkujouluihin ja kahteen HelttiWayhin. HelttiWayssa pääpaino on asiasisällöllä, mutta kaikki nämä kohtaamiset sisältävät myös hyvät bileet – on se sitten hiki päässä treenaamista tai korkolappujen kuluttamista tanssilattialla. Heltti tarjoaa ruokaa, juomaa ja usein spektaakkeliksi asti vietyä ohjelmaa: pikkujouluissa on nähty ehdottomasti tosi-tv-kriteerit täyttävä Vain Neljä Elämää -tiimiskaba, ja kesäjuhlissa on tehty ei enempää tai vähempää kuin Heltin ikioma musiikkivideo. Sen lisäksi, että pidämme näissä kohtaamisissa hauskaa, haluamme myös vahvistaa Heltin arvojen ja hyvän helttiäisyyden mukaista kulttuuria jakamalla kesäjuhlissa arvopalkinnot (Lempi, Hehku, Tarmo ja Pokka) ja pikkujouluissa Vuoden Helttiäinen-palkinnon. Kasvu on keskeinen osa Heltin strategiaa, minkä vuoksi juhlimme uusien jäsentuhatlukujen täyttymistä Tonnibileillä. Nämä keskelle arkea osuvat bileet ovat tosin käytännössä yhteistä sporttia ja hyvää sapuskaa – Heltissä kun osataan juhlia muutoinkin kuin baaritiskillä. Muita numeerisia rajapyykkejä nostetaan esiin toimari Timon katsauksissa ja näitä irrottaudutaan juhlimaan spontaanistikin – kuten tuoreimpana yhteisen Heltin tarjoaman lounaan äärellä, kun viidensadan asiakasyrityksen raja pamahti rikki. Arjessa esimerkiksi myynnin onnistumisia juhlitaan lähes päivittäin Slackin kautta #uudetasiakkuudet -kanavassa emojeilla hehkuttaen. Jo viestinnästä kertovassa kappaleessa mainittu #päivänonnistumisetSlack-kanava on tapamme muistaa juhlia pieniä ja kuitenkin niin isoja arkisia juttuja. Onnistuminen voi yhtä lailla liittyä privaattielämään kuin työssä onnistumiseen. Tekkitiimillä on oma upea tapansa pysähtyä skoolaamaan jokaiselle valmiiksi saadulle tekniselle palvelulle. Laseja kilisyttämään liittyvät spontaanisti kaikki paikalle sattuneet Helttiäiset. Joskus onnistumisen äärelle pysähtymistä jatketaan afterworkeilla. Jokainen Helttiäinen voi itse järjestää juhlia, tuoda kakkua tai koota porukan yhteen – siihen ei kaivata kenenkään lupaa. Kollegat tuppaavat kavaltamaan toisiaan juhlan aiheista, kuten triathlonistiemme IronMansaavutuksista tai HelttiMummon jefun Suomen mestaruuden voitosta. Kakutta ja kunniatta on näistä tilanteista hankala selvitä. 63 Copyright Heltti Oy 2018

Helttiäisillä on mahdollisuus käyttää Heltin tiloja juhliinsa myös vapaaajalla. Helttiäisten syntymäpäiviä ei ole vielä vietetty systemaattisesti, mutta aina kun on tiedetty jonkun täyttävän vuosia, on ainakin laulettu onnittelulaulu. Juuri Helttilöiden seinille ilmestyneet synttärikalenterit kuten myös Heltille nimetty Bilevastaava auttavat tämän muistamisessa jatkossa. Helttiäisten synttärikalenteri Heltti-vauvojen syntymää on muistettu Heltti-bodylla samalla, kun on kahviteltu vanhempainvapaalle jäävää (isien kohdalla erikseen). Välillä joudumme viettämään myös läksiäisiä, ja tällöin olemme halunneet personoidun laulun keinoin kiittää lähtevää Helttiäistä antamastaan panoksesta organisaatiollemme, ja toivottaa hänelle onnea uusiin haasteisiin. Laulun sanoittaa tuttuun melodiaan joku runosieluinen Helttiäinen, ja esittämisestä vastaa Heltti-kuoro. Vastikään käyttöön otettu re-hiringkeskustelu osana perehdytystä ja koeaikaa mahdollistaa myös koeajan päättymisen juhlistamisen. 64 Copyright Heltti Oy 2018

Yksi Heltin perustajista, Tanja, kaipaisi vielä aktiivisempaa arjessa juhlimista: “Heltin kulttuuri kokonaisuudessaan on kannustava, mutta yhteisiä saavutuksia ei välttämättä juhlita riittävästi. Työtä tehdään juhlimisen näkökulmasta melko asiakeskeisesti, enemmänkin voisi spontaanisti irrotella. Jokainen yhteinen palaveri voisi alkaa onnistumisten esiinnostamisella tai kollegan kiittämisellä. Tässä meillä riittää vielä harjoiteltavaa.” / Tanja MuinaisEmoHelttilän, eli ensimmäisen toimipisteemme hautajaisissa 31.1.2018 oli harras tunnelma. Myös perhettä voi huoletta tuoda Heltin juhliin, kuten tässä kuvassa Helttiäiset-Helin kaksi pientä poikaa. 65 Copyright Heltti Oy 2018

Heltti juhli 100-vuotiasta Suomea sinivalkoisissa väreissä. Heltti juhli pikkujouluja joulukuussa 2017 Tampereella, kun Heltin Tarmo-tiimi oli vastuussa pikkujoulujen järjestämisestä. Juhlien järjestämisvastuu kiertää tiimistä toiseen, ja lopputulos on yllätys H-hetkeen asti. 66 Copyright Heltti Oy 2018

Kesäjuhlissa annetaan vuosittain Heltin arvopalkinnot. Viime kesänä juhlien teema oli lavatanssit. Myös näiden juhlien järjestelyvastuu kiertää tiimeittäin. ...ja pikkujouluissa nimetään Vuoden Helttiäinen. 67 Copyright Heltti Oy 2018

Jouluna Helttilässä tuoksuu pipari ja Lempi Caféta koristaa kuusi koristeineen. Näin Heltissä käyvät jäsenetkin pääsevät osaksi joulujuhlatunnelmaa. Menestyksen jakaminen Kun pohditaan Heltin periaatteita ja käytäntöjä, joilla edistetään kaikkien Helttiäisten tasapuolista kohtelua ja menestyksen jakamista, on jälleen palattava Pallomereen ja sen organisoitumis- ja päätöksentekotapoihin sekä kuuntelemisen ja välittämisen kulttuuriimme (ks. osiot viestinnästä, kuuntelemisesta ja välittämisestä). Olemme kaikki yhdessä luomassa Heltin kasvua ja menestystä, joten haluamme myös yhdessä jakaa sen. Alusta alkaen on ollut selvää, että Heltti on tasapuolisesti meidän kaikkien yhteinen juttu, ei vain perustajien, osakkeenomistajien, lääkärien tai johtajien. Kun Heltti näkyy julkisuudessa, Heltin sanansaattajana toimii aina se Helttiäinen, jonka tehtäviin puheenvuoro, esitys, haastattelu tai muu show liittyy. Jokainen meistä toimii Heltin kasvoina. Luottamuksen ja luotettavuuden periaate, oletus hyvästä Helttiäisyydestä, mahdollistaa tämän avoimuuden myös Heltistä ulospäin. 68 Copyright Heltti Oy 2018

Emme usko henkilökohtaisiin tavoitekortteihin ja niiden täyttymisen perusteella jaettaviin henkilökohtaisiin bonuksiin, koska uskomme jokaisen Helttiäisen antavan parhaansa Heltin hyväksi muutenkin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö Heltti haluaisi palkita helttiäisparvea myös rahallisesti. Palkitsemisessa pyrimme olemaan innovatiivisia ja löytämään palkitsemisen tapoja, jotka ovat sekä motivoivia että kustannustehokkaita. Kun Helttiäisiltä vuosi sitten kysyttiin työn palkitsemiseen neuvoa, listasivat Helttiäiset suurimmiksi palkkioikseen aika yllättäviäkin asioita: koetun luottamuksen, vapauden tehdä työtä ajasta ja paikasta riippumatta, mahdollisuuden osallistua laajasti yrityksen päätöksentekoon ja, hieman arvattavammin, huikean työyhteisön. Lisäksi myönteiseksi koettiin toki myös perinteisempiä työsuhde-etuja, kuten modernit työvälineet ja -tilat, digikäyttövara, vapaa-ajan tapaturmavakuutus ja lounasetu. Samassa yhteydessä kysyimme neuvoa palkkojen julkistamiseen, nämä kun ovat yksi ainoita Heltin ei täysin läpinäkyviä tietoja. Helttiäisparvi oli kuitenkin yksimielinen siitä, että emme halua julkisia palkkoja. Sen sijaan reilut ja läpinäkyvät palkkauksen perusteet ja ammattikuntakohtaiset julkiset palkkahaarukat koettiin tärkeiksi, ja tätä kohti olemme aktiivisesti menossa. Koska Heltti on meidän kaikkien yhteinen projekti, kaikki Helttiäiset ovat tervetulleita omistamaan Heltin osakkeita. Jokainen osakkeista kiinnostunut on saanut merkitä osakkeita haluamansa määrän. Emme usko hierarkioihin myöskään osakkeita jaettaessa, vaan kaikkia kohdellaan näissäkin asioissa tasa-arvoisesti. Iloksemme voimme todeta, että noin 50-päisestä helttiäisparvesta 36 Helttiäistä on päättänyt lähteä myös Heltin osakkeenomistajaksi. Loputkin ovat tervetulleita liittymään tähän seuraan, jos niin haluavat. Muistamme sanoa ääneen sen, että osakkeita omistamattomat Helttiäiset ovat aivan yhtä arvokkaita kuin osakkeita omistavat, sillä ymmärrämme että meillä kaikilla on näissä asioissa erilaisia toiveita ja tilanteita. Juhlistamme kasvua ja hyvää asiakaspalautetta yhdessä. Kun myyjä voittaa Heltille uuden asiakasyrityksen, siitä tulee tieto uusien asiakkaiden Slack-kanavalle. Näitä voittoja juhlitaan Slackissa milloin shampanja-, ilotulitus-, itkunauru- ja milloin Heltti-emojein. 69 Copyright Heltti Oy 2018

Niin ikään kaikki Helttiäisten saamat NPS 9 tai 10 -arviot avoimine palautteineen jaetaan Slackissa kaikille Helttiäisille. Tämä yhteisten onnistumisten juhliminen on osa menestyksemme jakamista. Kasvu tuo Helttiäisille tullessaan myös muita iloisia asioita. Aina kun ylitämme uuden tuhatluvun jäsenmäärässämme, helttiäisparvi saa Heltiltä tonnin euroina järkätäkseen TonniBileet, joissa ollaan käyty porukalla muun muassa erilaisissa lajikokeiluissa. Muista Heltin juhlimisen tavoista on kerrottu tarkemmin kohdassa ”juhlistaminen”. Uskomme myös siihen, että Helttiäisiä lähellä olevia hyviä hankkeita kannattaa tukea. Toimimme useamman lasten ja nuorten jalkapallo-, jääkiekko- ja muun urheiluseuran sponsoreina. Helttiäiset tietävät, että Heltti mielellään näin tukee Helttiäisten läheisten harrastuksia. Yhteiskuntavastuuta kannamme jo täysin suomalaisen omistuspohjan kautta. Näymme aktiivisesti mediassa hyvinvoinnin tukemisen asialla ja käymme paljon myös pro bono-keikoilla esimerkiksi oppilaitoksissa ja järjestöissä (ks. osio rekrytoinnista, jossa kerromme oppilaitos- ja sidosryhmäyhteistyöstä tarkemmin). Perinteemme on ollut lahjoittaa jouluisin hyväntekeväisyyteen, viime vuonna vähävaraisten lapsiperheiden Joulupuu-keräykseen kaikissa Heltin toimipisteissä. Emme Heltissä ole vielä tehneet voittoa, joten rahabonukset eivät vielä ole olleet ajankohtaisia. Tiedämme kuitenkin, että kasvettuamme voitollisen toiminnan mahdollistavaan kokoluokkaan Heltti alkaa myös rahallisesti palkita koko helttiäisparvea. Emme vielä tarkkaan tiedä voitonjako-ohjelmamme yksityiskohtia, mutta tiedämme sen, että osalla Heltin voitosta kiitetään tulevaisuudessa kaikkia Helttiäisiä. Tämän ohjelman tarkoitus on olla oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen. Se ei tule kannustamaan huimiin yksilösuorituksiin, vaan hyvään tiimityöhön ja yhdessä tekemiseen. Pilke silmäkulmassa olemme suunnitelleet, että voitollisen tilikauden HelttiWay vietetään Ibizalla. 70 Copyright Heltti Oy 2018

Kaikkia rahallisia palkintoja tärkeämpää meille on kuitenkin se, että tiedämme jo tänä päivänä vaikuttavamme positiivisesti 10.000 ihmisen hyvinvointiin ja tähtäämme 500.000 onnellisempaan ihmiseen. Siinä samalla haluamme myös muuttaa kulttuurin, jolla terveys- ja lääkäripalveluja on totuttu tuottamaan ja käyttämään. Tämä on se todellinen menestystarina, jonka me haluamme jakaa ja jättää jälkeemme. Ja sen lisäksi, että tavoittelemme tätä päämäärää, haluamme yhdessä nauttia sinne johtavasta matkasta. 71 Copyright Heltti Oy 2018

ALWAYS CHALLENGE THE OLD WAYS - MYÖS HELTTI HALUAA KEHITTYÄ Kova kasvuvauhti ja koko toimialan ravistelu huomioiden saamme olla ylpeitä siitä, miten Heltti on kehittynyt ensimmäisinä vuosinaan. Bisneslogiikkamme, asiakassegmenttimme, sisäinen organisoitumisemme tapa, toimitilat ja työajan käyttö - kaikki tekemisemme on enemmän tai vähemmän uutta terveystoimialalla, joten valmiita malleja on vaikea löytää ja pääsemme usein kokeilemaan mikä toimii ja mikä ei. Näin ollen tunnistamme jo nyt, että monesta onnistumisaskeleesta huolimatta meillä on yhä paljon opittavaa. Ainakin näissä asioissa tunnistamme haluavamme organisaationa kehittyä: Työhön liittyvän palautteen antaminen Helttiäiset ovat kunnianhimoisia ja haluavat kehittää itseään ja kaipaavat palautetta työstään. Monesti kuitenkin palautteen antoon ei tulla pysähtyneeksi, vaan suomalaisittain olemme mekin turhan hiljaa kunnes tulee jotain huomautettavaa. Haluamme oppia vielä paremmiksi palautteen antajiksi, niin kiitosten kuin korjaavankin palautteen osalta. Sisäinen viestintä Voiko tässä koskaan tulla riittävän hyväksi? Akvaariomaisesta läpinäkyvyydestä huolimatta yritämme muistaa, että tärkeät asiat pitää viestiä ainakin kolme kertaa kolmessa eri kanavassa. Mitä ja miten -kysymysten lisäksi opettelemme lausumaan yhä useammin ääneen myös miksi, tekemisen ja tehtyjen päätösten syitä. Vastaavasti jokainen meistä joutuu opettelemaan itselleen keskeisten viestintäkanavien riittävän aktiivista seuraamista sekä kehitysideoiden ja askarruttavien kysymysten rohkeaa esiin nostamista. 72 Copyright Heltti Oy 2018

Helttiäisten urapolkujen kehittäminen Litteässä organisaatiossa ei voi kiivetä ylöspäin, joten on löydettävä innovatiivisia tapoja pitää työ mielekkäänä ja kehittävänä vuosienkin jälkeen. Tähän kokeilemme erilaisia malleja: palloihin on syntynyt hiukkasia, Helttiäiset voivat osallistua kehittämiseen pysyvien vastuiden sijaan projekteina ja niin edelleen. Tulevaisuudessa Helttiäisten urat lähtenevät kehittymään yhä syvenevään asiakkaiden tuntemisen suuntaan näennäisen hierarkiassa kipuamisen sijaan. Näissä käytännöissä meillä riittää pohdittavaa. Myös palkitseminen kytkeytyy tähän kokonaisuuteen. Palautuminen työstä Kun imu työhön on kova ja jokainen tekee “kuin itselleen”, häviää suutarin lapsilta meilläkin välillä kengät, ja huomaamme tekevämme liian intensiivisiä ja pitkiä päiviä. Opettelemme jatkuvasti toimivaa spurttaamisen ja lepäämisen tasapainoa, ja etsimme työn rakenteita yksilöiden palautumisen tukemiseksi. Aivoergonomian opit fiksusta työn tekemisestä vaativat jatkuvaa muistuttelua ja uusien rutiinien opettelua, meiltä kaikilta. Itsensä johtaminen Millaista on johtajuus ilman johtajia? Kuinka johdetaan rakenteilla ja prosesseilla, tiedolla ja kulttuurilla, ilman johtajaihmisiä? Missä menee vapauden raja? Paljonko vastuuta on kohtuullista antaa? Miten varmistaa, ettei yhden itsenäisyys ole toiselle yksinäisyyttä? Tämä on polku, jota askellamme uteliaina tasapainoillen, joka päivä uutta oppien. 73 Copyright Heltti Oy 2018

KIITOKSET Kiitos Culture Auditin kirjoittamista koko helttiäisparvelle, jonka kanssa on pidetty neuvonpitoa. Samaten kiitos Heltin ulkopuolisille neuvonantajille, joiden palautetta olemme ilolla kuulleet. Osan kommentit ovat päässeet suoriksi lainauksiksi, loput on koottu faktoiksi, mielipiteiksi ja näkemyksiksi leipätekstin sekaan. Iso kiitos Mintulle, joka organisoi dokumenttipohjan meille täydennettäväksi, DigiMummo Tytille, joka tsekkasi visut kelvolliseen kuntoon ja lopulta muotoili dokumentista myös tämän Helttiäisen Culture Bookin sisäiseen käyttöömme. Kiitos Kaisalle Hangon retriitistä - ilman sitä alkupuristusta dokumentti olisi jäänyt syntymättä. Kiitos kaikille kasvonsa kuviin antaneille Helttiäisille, vaikkei teiltä tälläkään kertaa kysytty lupaa. Kiitos ihan vaan olemassaolosta ja työkaveruudesta jokaiselle teistä, tehdään yhdessä Heltistä paras työpaikka meille kaikille. Helsingissä 30.10.2018 Heli - Helttiäiset-pallon vastuuhelttiäinen Timo - toimitusjohtaja eli komposti, Pallomeri-pallon vastuuhelttiäinen 74 Copyright Heltti Oy 2018

LIITTEET / LINKIT Helttiwood - Neljä elämää -musiikkivideo Helttiäissopimus 75 Copyright Heltti Oy 2018

1 Publizr

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
Home


You need flash player to view this online publication