0

oZTEAM 2020 výročná správa za rok

KTO SME A ČO ROBÍME? V OZ TEAM sa už piaty rok venujeme neformálnemu vzdelávaniu, práci s mládežou a podpore dobrovoľníctva. Náš tím tvoria desiatky mladých ľudí (vekom, aj duchom), ktorí sa rozhodli realizovať inšpiratívne programy, projekty a aktivity pre svojich rovesníkov na celom Slovensku. PREČO TO ROBÍME? Našou víziou sú mladí ľudia, ktorí objavia svoje poslanie, začnú rozvíjať svoj potenciál a stanú sa iniciátormi zmien v našej spoločnosti – od neziskového sektora, cez súkromný až po štátny sektor. Preto, aby sa táto vízia stala skutočnosťou, usilujeme sa meniť vzdelávanie na školách a pomáhať učiteľom, ktorí chcú učiť inak. V ČOM JE NÁŠ PRÍSTUP INÝ? Nerobíme projekty pre projekty, ani jednorázové aktivity. Vytvárame dlhodobé a udržateľné projekty, ktoré reflektujú na aktuálne potreby mladých. Sieťujeme všetkých aktérov vzdelávania na regionálnej úrovni a vytárame tak funkčný ekosystém, v ktorom medzi sebou spolupracujú firmy, neziskovky, samosprávy a školy. Toto všetko môžeme robiť aj vďaka vašej podpore.

ZHODNOTENIE ROKA TakýTo rok sme nečakali... Bol to rok, ktorý nás spojil viac ako všetky ostatné. Postavil nás pred výzvy, ktoré nikto z nás nečakal a vydoloval z nás riešenia, o ktorých by sa nám ani len nesnívalo. Myslím si, že hovorím za celý tím, ak poviem, že v roku 2020 nám najviac chýbali fyzické víkendovky a stretnutia. Z dôvodu epidémie sa po 8 rokoch prvýkrát neuskutočnil ani Hug Day - Deň objatí. No i napriek tomu sa činnosť OZ TEAM nezastavila ani na jediný deň v roku. Práve naopak. V marci sme začali pracovať na novom e-learningu, ktorý je k dispozícii pre všetky stredné školy a ich študentov. V priebehu niekoľkých dní sme dokázali preklopiť fyzickú konferenciu Show your talent do online priestoru, vďaka čomu mala 10-násobne väčší dosah, ako keby sa konala offline. Podarilo sa nám odvysielať niekoľko inšpiratívnych livestreamov a pripravili sme aj praktické školenia pre pedagógov o tom ako učiť online. V septembri sme otvorili 3. ročník Show your talentu, v novembri sme spustili nový projekt s názvom Zvyšujeme školskú úspešnosť a do nášho tímu sme prijali nových členov a dobrovoľníkov. Nesmiem zabudnúť ani na inšpiratívne stretnutie s ministrom školstva Mgr. Branislavom Gröhlingom. Ak by som mal rok 2020 zhrnúť v jednej vete, tak by som určite povedal, že som nesmierne hrdý na náš tím, našich dobrovoľníkov, mentorov, ambasádorov a partnerov, ktorí nás podržali a vďaka ktorým sme v OZ TEAM nestagnovali, ale rástli raketovou rýchlosťou. Ďakujem vám. Jaroslav Dodok predseda OZ TEAM

OZ TEAM NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH Naše aktivity propagujeme na viacerých marketingových kanáloch, medzi ktoré patrí FACEBOOK, INSTAGRAM či YOUTUBE. Vďaka tomu o našej činnosti vedia nielen študenti, ale aj školy a lokálni aktéri v práci s mládežou. NADOBUDNUTIE FANÚŠIKOV/SLEDOVATEĽOV V ROKU 2020 SHOW YOUR TALENT HUG DAY 3093 FANÚŠIKOV 208 SLEDOVATEĽOV TOP 4 PRÍSPEVKY na facebooku 677 FANÚŠIKOV 670 SLEDOVATEĽOV OZ TEAM 148 FANÚŠIKOV 74 SLEDOVATEĽOV

> Za rok 2020 sme vytvorili 21 videí > Online konferencie sledovalo spolu viac ako 7 600 ľudí > Našich 7 inšpiratívnych livestreamov dosiahlo spolu 20 500 zhliadnutí > Rozdali sme 300 ks novín Talent Times > Zverejnili sme 21 mediálnych výstupov VÝBER ZAUJÍMAVÝCH KOMENTÁROV z youtubu > Emília M. Som rada, že naša škola začne triediť odpad. > Andy S. Pekná prezentácia. A šikovní učitelia. > Alexandra Č. Ste super, už sa neviem dočkať ďalšej konferencie. > Zlatica K. Koncerencia je perfektná, zaujímavá, dynamická, nenudila som sa ani minútu. TOP 4 PRÍSPEVKY na instagrame

SHOW YOUR TALENT Našu vlajkovú loď, rozvojový program Show your talent, pandémia koronavírusu poriadne potrápila. Jeho druhý ročník sa uskutočnil na 4 stredných školách, pričom na dvoch z nich študenti úspešne zrealizovali svoje projekty, ale kvôli opatreniam ich už neodprezentovali na konferencii. Keďže opatrenia neuvoľnovali, museli sme vymyslieť plán B. Vďaka našej rýchlej reakcii sa nám podarilo zorganizovať dve online konferencie, ktoré sledovalo viac ako 7 600 ľudí. Keď sa situácia po lete zlepšila, vybrali sme sa na záverečné víkendové školenie do Osrblia, ktoré dalo bodku za 2. ročníkom programu. Počas letných prázdnin sme mali dosť času pripraviť sa aj na variant, že v 3. ročníku budeme musieť fungovať online už úplne. V septembri sme náš program rozšírili na dve nové školy a stihli sme ešte dve offline víkendovky, ostatné workshopy a školenia však už prebiehali online formou. Prispôsobiť sa tejto, pre nás novej situácii, nám našťastie netrvalo dlho. V roku 2020 náš program absolvovalo spolu 80 študentov a učiteľov, ktorým pomáhalo 73 mentorov. Zrealizovali celkovo 16 tímových projektov, na ktorých sa zúčastnilo 211 ľudí. Dobrou správou je, v tomto roku sme oficiálne získali aj záštitu Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. Program Show your talent bol finančne podporený Rozvojovou agentúrou BBSK, Rozvojovou agentúrou ŽSK a dotáciou Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR.

SHOW YOUR TALENT - KONFERENCIA ONLINE Online konferencia Stredná priemyselná škola dopravná vo Zvolene ŠTUDENTI PRED KAMEROU Ako to vyzeralo na online konferencii Show your talent? Okrem študentov, ktorí odprezentovali svoje študentské projekty, vystúpili v programe aj inšpiratívni rečníci, ako napríklad štvornásobný majster sveta v naturálnej kulturistike Peter Winkler, startup líder zo spoločnosti MGroup Martin Pechovský, úspešná bývala reprezantantka SR v biatlone Martina Halinárová, tréner animátorov z firmy Stagemen Slavomír Pačuta či prodekan pre rozvoj na Ekonomickej fakulte UMB Michal Mešťan. Videoproducenti zo Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici Študenti a učitelia „Murgašky“ od nás dostali netradičnú úlohu, v ktorej museli nahrať desaťminútové video, kde opísali ich cestu celým programom a spomenúť, ako tvorili a realizovali ich študentský projekt. Následne sa videá pospájali a odpremiérovali na slávnostnej konferencií, na ktorej sa zúčastnili aj hostia ako predseda BBSK Ing. Ján Lunter, programový riaditeľ Rádia Lumen Martin Šajgalík či zriaďovateľ Školy u Filipa, Ing. Juraj Droppa.

E-LEARNING Odhodlanie, že neformálne vzdelávanie a rozvoj mladých ľudí nemôže zaspať počas korony na tak dlhú dobu, bolo jedným z dôvodov, prečo sme sa rozhodli vytvoriť netradičné online e-learningové vzdelávanie. Súčasný trend osobnostne sa rozvíjať býva však často finančne náročný, preto sme ho chceli spraviť cenovo dostupným a umožniť mladým ľuďom „makať na sebe“ aj v tých častiach Slovenska, kde zatiaľ Show your talent nerobíme. Prečo je náš e-learning zaujímavý pre mladých? Obsahuje 3 unikátne kurzy zo zameraním na: 1. Osobný rozvoj – kurz s možnosťou získania certifikátu, s témami: Ako spoznať sám seba, Návyky efektívnych ľudí, Time management, Tímová práca či Komunikácia a Budovanie vzťahov; 2. Success story – inšpiratívne príbehy našich mentorov a ambasádorov - mladých ľudí, ktorí prerazili vo svojej profesnej či dobrovoľníckej oblasti; 3. Skillset - praktické videá, ktoré rozvíjajú konkrétnu zručnosť študenta, napr. ako zorganizovať podujatie, vybrať si správnu VŠ, nájsť sebavedomie, naučiť sa fotiť a točiť... Videá sú krátke, aby zaujali, no neunavili. Tvoria ich mladí ľudia pre mladých ľudí (peer prístup). Benefitom pre školy môže byť získanie podpory pri osobnom rozvoji svojich žiakov, vďaka čomu objavia ich potenciál v oblastiach, v ktorých môžu úspešne napredovať. Videá a pracovné listy z nášho e-learningu môžu byť skvelou pomôckou pre pedagógov, ktorí chcú ozvláštniť svoje online hodiny pre žiakov. E-learning sme vytvorili s finančnou podporu firmy Mgroup.

ZVYŠUJEME ŠKOLSKÚ ÚSPEŠNOSŤ Tento projekt sme sa rozhodli uskutočniť, pretože nie všetci žiaci majú komunikačné zručnosti, či skúsenosť s prácou v tíme, nie všetci si vedia efektívne plánovať svoje vzdelávanie. Mnohí sa nedokážu v školskom kolektíve dostatočne presadiť, dostať sa k rovnakým príležitostiam a prípadne sa lepšie uplatniť na trhu práce. Dosiahneme to prostredníctvom týchto aktivít: > Sústredenie – je určené dobrovoľníkom a pracovníkom s mládežou, ktorí si na ňom osvoja základy mentoringu, koučingu a leadershipu. > Expedícia Soft Skills – na dvoch víkendových školeniach žiaci aj učitelia spoznajú samých seba, naučia sa komunikovať a pracovať v tíme, plánovať si svoj čas efektívne, naučia sa nové techniky učenia. > Workshop pre učiteľov - zažijú dávku neformálneho vzdelávania a zároveň získajú inšpiráciu na používanie inovatívných metód a techník vo vyučovacom procese. > Mentoring žiakov - každý zapojený žiak získa svojho mentora, ktorý mu pomáha napredovať na ceste osobného rozvoja. > Mentoring učiteľov – aj každý zapojený učiteľ získa svojho osobného mentora, ktorý mu bude nápomocný pri jeho raste nielen v profesionálnom, ale aj osobnom živote. > Záverečná konferencia - za prítomností odbornej verejnosti, odprezentujú svoje výsledky a úspechy v projekte, zažijú zaujímavé workshopy a aktivity. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európského sociálneho fondu a Európského fondu regionálného rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. www.minedu.gov.sk www.esf.gov.sk

PAŠERÁCI NEFORMÁLNÉHO VZDELÁVANIA Na workshopoch pod vedením úžasného lektora Dávida Králika môžu učitelia zistiť, čím je charakteristické neformálne vzdelávanie v školskom prostredí, aké sú jeho základné princípy, ale predovšetkým, ako tieto prvky „prepašovať“ do svojej praxe – do svojich vyučovacích hodín. V priebehu workshopu je im predstavený Kolbov cyklus učenia, ktorý je založený na skúsenosti, zážitku ako kľúčového prvku pri procese učenia sa. Uplatňuje sa najmä v rámci zážitkovej pedagogiky. Učitelia už počas workshopu nachádzajú rôzne spôsoby, ako môžu svoje zážitky, skúsenosti a vedomosti aplikovať do svojich vyučovacích hodín. S pomocou lektora si vytvoria svoju modelovú neformálnu hodinu, ktorú môžu neskôr odučiť. Učitelia už počas workshopu nachádzajú rôzne spôsoby ako môžu svoje zážitky, skúsenosti a vedomosti aplikovať do svojich vyučovacích hodín, s pomocou lektora si vytvoria svoju modelovú neformálnu hodinu, ktorú môžu neskôr odučiť. Zistia dôležitosť spätnej väzby v neformálnom vzdelávaní, ale aj v školskom prostredí. Uvedomia si rozdiely medzi reflexiou a feedbackom. Poznatky si vyskúšajú aj vďaka poskytnutiu spätnej väzby lektorovi (pomenovaním pozitív a priestoru k zlepšeniu, pomocou škálovania, vďaka technike zmeň-prestaň-pokračuj, technikou priradenia symbolu a zhodnoteniu konkrétnych výrokov na danej stupnici). Zoznámia sa s inovatívnymi metódami a technikami, ktoré môžu využiť aj počas dištančnej výučby. Zistia, že môžu aj v dnešnej dobe učiť bez stresu a s radosťou.

POMÁHAME MAPOVAŤ TRENDY MLADÝCH Ak chceme pre mladých ľudí vytvárať a realizovať zaujímavé projekty, potrebujeme lepšie poznať ich životný štýl. Predovšetkým to čím žijú, čo potrebujú a aké trendy dokážeme identifikovať v ich správaní. Aj preto sme v roku 2020 prijali pozvanie do spolupráce od organizácie YouthWatch, ktorá spoločne s belgickou trendovou agentúrou TrendWolves zbiera a analyzuje aktuálne trendy medzi mladými na Slovensku. Podieľali sme sa tak na zbere dát, ktoré pre potreby tohto projektu s názvom TrendWatch YOUTH poskytli absolventi našich vzdelávacích aktivít. Prvé zaujímavé výstupy z projektu nájdete už dnes na webstránke youthwatch.sk/trendy. Dozviete sa viac o tom, ako mladí prežívajú čas COVID-19, čo znamená nový prejav trendu „Prebudená Slovatch“ a prečo sa kresťanstvo stáva novým životným štýlom mladých. Informácie o trendoch nielen zbierame, ale aj šírime. V apríli 2020 sme dostali pozvanie od nášho ambasádora Jána Košturiaka vystúpiť na 8. ročníku inovatívnej konferencie Podnikatelia, spojte sa!, ktorú pripravila spoločnosť IPA Slovakia. Prezentovali sme na nej aktuálne nielen aktuálne zistenia z projektu TrendWatch YOUTH, ale aj vlastné skúsenosti z aktivít a projektov, ktoré realizujeme.

FINANČNÁ SPRÁVA Príjmy - z darov a príspevkov: - z členských poplatkov: - z dotácií: - z poskytovania služieb a predaja vlastných výrobkov: - ostatné PRÍJMY CELKOM: 1 500,00€ 905,23€ 3 498,77€ 16 160€ 631,86€ 22 677,86€ Vydávky - zásoby: - služby: - mzdy a poistné: - dary a príspevky iným subjektom: - ostatné: VÝDAVKY CELKOM: Rozdiel z príjmov a výdavkov: z toho zdaňovaná činnosť: daň: Majetok - Pohľadávky: - Peniaze: - Bankové účty: MAJETOK CELKOM: Záväzky - Záväzky: - z toho sociálny fond: ZÁVÄZKY CELKOM: Rozdiel majetku a záväzkov: účtovné obdobie 1 000,00€ 1 040,32€ 191 505,53€ 193 545,85€ 6 710,80€ 5 906,10€ 804,70€ predch. účt. obdobie 500,00€ - 1 433,33€ 1 933,33€ 1 637,14€ 8 957,17€ 3 713,19€ 800,00€ 859,59€ 15 977,06€ 193 689,90€ 147,73€ - - 193 737,63€ 1 91,35€ - 1 933,33€

Príjmy ostatné 3% z členských poplatkov 4% z darov a príspevkov 7% z dotácií 15% z poskytovania služieb a predaja vlastných výrobkov 71% Vydávky dary a príspevky iným subjektom 5% mzdy a poistné 23% ostatné 6% zásoby 10% služby 56%

PREDSEDNÍCTVO JAROSLAV DODOK PREDSEDA DANIEL CSÚR PODPREDSEDA PROJEKTOVÝ TÍM JAROSLAV ČERVINKA PODPREDSEDA MAREK MRVA PROJEKTOVÝ MANAŽÉR BRANISLAV KOLENKA FINANČNÝ MANAŽÉR DANIELA HÍVEŠOVÁ MANAŽÉR MONITOROVANIA EVA DIDIÁŠOVÁ ADMINISTRATÍVNY PRACOVNÍK

REALIZAČNÝ TÍM JARMILA LIPKOVÁ GARANT PRE VZDELÁVANIE ALENA TRNKOVÁ KOORDINÁTORKA MENTORINGU LUKÁŠ SLATINSKÝ CONTENT CREATOR ROMANA TRNKOVÁ GARANT PRE ŠKOLY MARIÁN HRÍŇ KOORDINÁTOR ŠTUDENTSKÝCH LÍDROV JAKUB ŽABKA FOTO & VIDEO ANDREA LAŠKOVÁ KOORDINÁTORKA PRE UČITEĽOV DÁVID MASLEN MARKETING MANAŽÉR KRISTÍNA OČENÁŠOVÁ BACK OFFICE SILVIA ŽABKOVÁ PROJEKTOVÝ MANAŽÉR DENIS POLEDNÍK ADMINISTRATÍVA MARTINA MELICHERČÍKOVÁ PODPORA ŠTUDENTSKÝCH PROJEKTOV

NAŠI AMBASÁDORI MARTIN PECHOVSKÝ CEO MGROUP S.R.O. ONDREJ GRENČÍK FOUNDER PRONEA ACADEMY MICHAL MEŠKO IVAN ZAŤKO ZAKLADATEĽ KNÍHKUPECTVA MARTINUS SPOLUZAKLADATEĽ MADE BY THE: JÁN KOŠTURIAK DANIEL CSÚR SPOLUZAKLADATEĽ IPA SLOVAKIA A PODNIKATEĽSKEJ UNIVERZITY MAJITEĽ PROGNESSA, S.R.O. DALIBOR SLÁVIK MANAGING DIRECTOR SLÁVIK & STELL JURAJ PORUBSKÝ ŠÉFREDAKTOR FORBES SLOVAKIA JANA BERNAŤAKOVÁ CHANGE FACILITÁTOR A MENTOR KATKA MOLNÁROVÁ RUSŇÁKOVÁ MAJITEĽKA ONLINE TORO, BIZNIS KONZULTANTKA MENTORINGGURU

NAŠI DOBROVOĽNÍCI DANIELA ŠVOLÍKOVÁ, MARTIN VERNÁRSKY, ADRIANA LUPTÁKOVÁ, PATRIK DZURJO, DIANA BACUŠANOVÁ, PATRIK FULERČÍK, VERONIKA FILIPIAKOVÁ, ALEŠ FOĽTÁN, IVETA GANAJOVÁ, KATARÍNA BELICOVÁ, MARTINA KALČOKOVÁ, LUCIA BÚRYOVÁ, JOZEF PROKEIN, ANDREJ MACKOV, SAMUEL BOBÁL, IVANA HNÁTOVÁ, MONIKA GDOVCOVÁ, ERIKA HÁJKOVÁ, MARTINA HREBEŇÁROVÁ, DOMINIKA ŠOŠKOVÁ, MARTINA ŠEFAROVÁ, LUKÁŠ HROŠOVSKÝ, MATÚŠ HROŠ, LAURA POŠTEKOVÁ, KRISTÍNA BEDNÁROVÁ, DOMINIKA LAJČÁKOVÁ, ADELA KOŠČALIKOVÁ, GABRIELA KRAMARČÍKOVÁ, NATÁLIA KULLOVÁ, JANA KORDEKOVÁ, RENÁTA KASMANOVÁ, JANA CECHOVÁ, KATARÍNA TABAČKOVÁ, ANDREA IGLARČÍKOVÁ, DOMINIKA DOLEJŠÍ, STANISLAV MAKUŠÍK, JAROSLAV ČERVINKA, ADRIANA VANČOVÁ, LUCIA KOŠŤALOVÁ, BARBORA TOMANOVÁ, GRÉTA GAŽI, NATÁLIA KATARÍNA ČERVINKOVÁ A ĎALŠÍ... Chceš sa pridať aj ty do nášho tímu? Napíš nám na info@ozteam.sk Nájdeme pre teba výzvu, ktorá by sa ti páčila. :)

NAŠI SPONZORI A PARTNERI Ďakujeme vám!

NAPÍSALI O NÁS

ROK 2020 OBJEKTÍVOM FOTOGRAFA Ďakujeme Ing. Erike Jurinovej za prevzatie záštity v Žilinskom kraji. Našim lektorom niekedy nestačí ani 5 flipchartov. Počas pandémie sme vytvorili 6 livestreamov, ktoré mali spolu viac ako 14 tisíc zhliadnutí. Takto sme krájali našu narodeninovú tortu. Náš program sme v roku 2020 rozšírili aj na Gymnázium Hlinská v Žiline. Jedným zo študentských projektov bolo vytvorenie školskej posilky. Bez lokálnych dobrovoľníkov by to jednoducho nešlo. Takto vznikajú študentské projekty, najprv na papieri, potom v realite.

PODPORA Zaujali Vás naše aktivity v roku 2020? Pomôžte nám spraviť rok 2021 ešte lepším v rozvoji mladých ľudí, učiteľov a ich talentov! Do nášho občianskeho združenia OZ TEAM sme investovali množstvo času a úsilia, pretože veríme jeho vízii. Na to, aby sa stala skutočnosťou však potrebujeme vašu finančnú podporu. Ak chcete pomôcť mladým ľuďom, učiteľom a podporiť zmenu vzdelávania na Slovensku, môžete tak urobiť ľubovoľnou čiastkou na číslo účtu SK41 0900 0000 0051 5323 8725 alebo cez QR, ktorý načítate svojim mobilom. Ďakujeme Vám.

SPOLU DOSIAHNEME VIAC OZTEAM IČO: 50377868 Kollárová 1306/25 018 41 Dubnica nad Váhom +421 911 014 004 info@ozteam.sk www.ozteam.sk

1 Publizr

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
Home


You need flash player to view this online publication