11

ZVYŠUJEME ŠKOLSKÚ ÚSPEŠNOSŤ Tento projekt sme sa rozhodli uskutočniť, pretože nie všetci žiaci majú komunikačné zručnosti, či skúsenosť s prácou v tíme, nie všetci si vedia efektívne plánovať svoje vzdelávanie. Mnohí sa nedokážu v školskom kolektíve dostatočne presadiť, dostať sa k rovnakým príležitostiam a prípadne sa lepšie uplatniť na trhu práce. Dosiahneme to prostredníctvom týchto aktivít: > Sústredenie – je určené dobrovoľníkom a pracovníkom s mládežou, ktorí si na ňom osvoja základy mentoringu, koučingu a leadershipu. > Expedícia Soft Skills – na dvoch víkendových školeniach žiaci aj učitelia spoznajú samých seba, naučia sa komunikovať a pracovať v tíme, plánovať si svoj čas efektívne, naučia sa nové techniky učenia. > Workshop pre učiteľov - zažijú dávku neformálneho vzdelávania a zároveň získajú inšpiráciu na používanie inovatívných metód a techník vo vyučovacom procese. > Mentoring žiakov - každý zapojený žiak získa svojho mentora, ktorý mu pomáha napredovať na ceste osobného rozvoja. > Mentoring učiteľov – aj každý zapojený učiteľ získa svojho osobného mentora, ktorý mu bude nápomocný pri jeho raste nielen v profesionálnom, ale aj osobnom živote. > Záverečná konferencia - za prítomností odbornej verejnosti, odprezentujú svoje výsledky a úspechy v projekte, zažijú zaujímavé workshopy a aktivity. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európského sociálneho fondu a Európského fondu regionálného rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. www.minedu.gov.sk www.esf.gov.sk

12 Publizr Home


You need flash player to view this online publication