12

PAŠERÁCI NEFORMÁLNÉHO VZDELÁVANIA Na workshopoch pod vedením úžasného lektora Dávida Králika môžu učitelia zistiť, čím je charakteristické neformálne vzdelávanie v školskom prostredí, aké sú jeho základné princípy, ale predovšetkým, ako tieto prvky „prepašovať“ do svojej praxe – do svojich vyučovacích hodín. V priebehu workshopu je im predstavený Kolbov cyklus učenia, ktorý je založený na skúsenosti, zážitku ako kľúčového prvku pri procese učenia sa. Uplatňuje sa najmä v rámci zážitkovej pedagogiky. Učitelia už počas workshopu nachádzajú rôzne spôsoby, ako môžu svoje zážitky, skúsenosti a vedomosti aplikovať do svojich vyučovacích hodín. S pomocou lektora si vytvoria svoju modelovú neformálnu hodinu, ktorú môžu neskôr odučiť. Učitelia už počas workshopu nachádzajú rôzne spôsoby ako môžu svoje zážitky, skúsenosti a vedomosti aplikovať do svojich vyučovacích hodín, s pomocou lektora si vytvoria svoju modelovú neformálnu hodinu, ktorú môžu neskôr odučiť. Zistia dôležitosť spätnej väzby v neformálnom vzdelávaní, ale aj v školskom prostredí. Uvedomia si rozdiely medzi reflexiou a feedbackom. Poznatky si vyskúšajú aj vďaka poskytnutiu spätnej väzby lektorovi (pomenovaním pozitív a priestoru k zlepšeniu, pomocou škálovania, vďaka technike zmeň-prestaň-pokračuj, technikou priradenia symbolu a zhodnoteniu konkrétnych výrokov na danej stupnici). Zoznámia sa s inovatívnymi metódami a technikami, ktoré môžu využiť aj počas dištančnej výučby. Zistia, že môžu aj v dnešnej dobe učiť bez stresu a s radosťou.

13 Publizr Home


You need flash player to view this online publication