13

POMÁHAME MAPOVAŤ TRENDY MLADÝCH Ak chceme pre mladých ľudí vytvárať a realizovať zaujímavé projekty, potrebujeme lepšie poznať ich životný štýl. Predovšetkým to čím žijú, čo potrebujú a aké trendy dokážeme identifikovať v ich správaní. Aj preto sme v roku 2020 prijali pozvanie do spolupráce od organizácie YouthWatch, ktorá spoločne s belgickou trendovou agentúrou TrendWolves zbiera a analyzuje aktuálne trendy medzi mladými na Slovensku. Podieľali sme sa tak na zbere dát, ktoré pre potreby tohto projektu s názvom TrendWatch YOUTH poskytli absolventi našich vzdelávacích aktivít. Prvé zaujímavé výstupy z projektu nájdete už dnes na webstránke youthwatch.sk/trendy. Dozviete sa viac o tom, ako mladí prežívajú čas COVID-19, čo znamená nový prejav trendu „Prebudená Slovatch“ a prečo sa kresťanstvo stáva novým životným štýlom mladých. Informácie o trendoch nielen zbierame, ale aj šírime. V apríli 2020 sme dostali pozvanie od nášho ambasádora Jána Košturiaka vystúpiť na 8. ročníku inovatívnej konferencie Podnikatelia, spojte sa!, ktorú pripravila spoločnosť IPA Slovakia. Prezentovali sme na nej aktuálne nielen aktuálne zistenia z projektu TrendWatch YOUTH, ale aj vlastné skúsenosti z aktivít a projektov, ktoré realizujeme.

14 Publizr Home


You need flash player to view this online publication