14

FINANČNÁ SPRÁVA Príjmy - z darov a príspevkov: - z členských poplatkov: - z dotácií: - z poskytovania služieb a predaja vlastných výrobkov: - ostatné PRÍJMY CELKOM: 1 500,00€ 905,23€ 3 498,77€ 16 160€ 631,86€ 22 677,86€ Vydávky - zásoby: - služby: - mzdy a poistné: - dary a príspevky iným subjektom: - ostatné: VÝDAVKY CELKOM: Rozdiel z príjmov a výdavkov: z toho zdaňovaná činnosť: daň: Majetok - Pohľadávky: - Peniaze: - Bankové účty: MAJETOK CELKOM: Záväzky - Záväzky: - z toho sociálny fond: ZÁVÄZKY CELKOM: Rozdiel majetku a záväzkov: účtovné obdobie 1 000,00€ 1 040,32€ 191 505,53€ 193 545,85€ 6 710,80€ 5 906,10€ 804,70€ predch. účt. obdobie 500,00€ - 1 433,33€ 1 933,33€ 1 637,14€ 8 957,17€ 3 713,19€ 800,00€ 859,59€ 15 977,06€ 193 689,90€ 147,73€ - - 193 737,63€ 1 91,35€ - 1 933,33€

15 Publizr Home


You need flash player to view this online publication