15

Príjmy ostatné 3% z členských poplatkov 4% z darov a príspevkov 7% z dotácií 15% z poskytovania služieb a predaja vlastných výrobkov 71% Vydávky dary a príspevky iným subjektom 5% mzdy a poistné 23% ostatné 6% zásoby 10% služby 56%

16 Publizr Home


You need flash player to view this online publication