2

KTO SME A ČO ROBÍME? V OZ TEAM sa už piaty rok venujeme neformálnemu vzdelávaniu, práci s mládežou a podpore dobrovoľníctva. Náš tím tvoria desiatky mladých ľudí (vekom, aj duchom), ktorí sa rozhodli realizovať inšpiratívne programy, projekty a aktivity pre svojich rovesníkov na celom Slovensku. PREČO TO ROBÍME? Našou víziou sú mladí ľudia, ktorí objavia svoje poslanie, začnú rozvíjať svoj potenciál a stanú sa iniciátormi zmien v našej spoločnosti – od neziskového sektora, cez súkromný až po štátny sektor. Preto, aby sa táto vízia stala skutočnosťou, usilujeme sa meniť vzdelávanie na školách a pomáhať učiteľom, ktorí chcú učiť inak. V ČOM JE NÁŠ PRÍSTUP INÝ? Nerobíme projekty pre projekty, ani jednorázové aktivity. Vytvárame dlhodobé a udržateľné projekty, ktoré reflektujú na aktuálne potreby mladých. Sieťujeme všetkých aktérov vzdelávania na regionálnej úrovni a vytárame tak funkčný ekosystém, v ktorom medzi sebou spolupracujú firmy, neziskovky, samosprávy a školy. Toto všetko môžeme robiť aj vďaka vašej podpore.

3 Publizr Home


You need flash player to view this online publication