0

www.arucad.edu.tr Şair Nedim Street No:11, Kyrenia, (via Mersin 10 Turkey), North Cyprus +90 (392) 650 65 55 info@arucad.edu.tr ARUCAD’da her şey senin için Everything is for you at ARUCAD

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi Arkin University of Creative Arts and Design Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), 2017 yılında Kuzey Kıbrıs’ta kurulmuş sanat, tasarım ve iletişim alanlarını bir arada bulunduran sanat odaklı tematik bir üniversitedir. ARUCAD sanat ve tasarım alanında bölgede lider bir eğitim kurumu olmayı amaçlamaktadır. Eğitim hayatı süresince öğrencilerimiz hem geleneksel sanat, hem de günümüz modern sanatının disiplinlerarası yaklaşımını taşıyan programlar ile yaratıcılıklarını geliştireceklerdir. Öğrencilerimize aktarılan teorik bilgiler, çok çeşitli atölye çalışmaları ile uygulamaya dönüşecek ve farklı alanlarda tecrübe kazanmalarına öncülük edilecektir. Üretim süreçlerinde, malzeme kullanımında çevre sağlığını gözeten ekolojik değerler gözetilecektir. Geri dönüşümlü malzeme kullanımının mümkün kılınması için tüm altyapının gereği düşünülmüştür. Atölyeler metal, cam, plastik ve kağıtın geri dönüşümünü sağlayarak sanat ve tasarım ürünleri ortaya koymak üzere kurulmuştur. Öğrenirken üretmek ve üretirken öğrenmek entelektüel birikim ve pratik deneyim arasındaki bağı pekiştirmeyi hedefleyen bir eğitim modelidir. Founded in North Cyprus in 2017, Arkin University of Creative Arts speech writing examples and Design (ARUCAD) is a thematic art university that is wholly dedicated to the fields of art, design and communication. ARUCAD’s goal is to become one of the most reputable universities in art education, whereby its students continuously improve their creative productivity through interdisciplinary and cross-cultural programmes based on traditional, modern and contemporary art teaching and learning, whilst adhering to the inseparable link of theory and practice. fiziki Respect for ecological, recycling and health and safety issues, in addition to equality in gender, racial and religious values speech topics on social issues will be practiced throughout the teaching/learning environment. ‘Learning whilst producing, producing whilst learning’ is an education model that aims to connect experience, critical thinking and practice in order to generate greater- thinking artists and designers.

Plastik Sanatlar Plastic Arts Fotoğraf ve Video Photography and Video Sanat Fakültesi Faculty of Art Plastik Sanatlar Fotoğraf ve Video Plastic Arts Photography and Video Plastik Sanatlar Bölümü; geleneksel sanat eğitimi teknikleri ile çağımızın sanat anlayışına uygun, yenilikçi yaklaşımları bir araya getiren uzman bir program sunmaktadır. Plastik Sanatlar Bölümünün dört yıllık lisans programı; çağdaş sanat eğitimi bağlamında resim, baskı resim, heykel, cam ve seramik alanlarında uygulamalı disiplinlerarası eğitim vermektedir. Bu bölümün öğrencileri uygulamalı alanlarda aldıkları eğitimin yanı sıra ilgili teorik eğitimlere de süreç boyunca devam etmektedir. Plastik Sanatlar Bölümü Programı; öğrencilerin sanatsal uygulamaların, entelektüel ve eleştirel sorgulamanın bir parçası olarak kendilerini Sanat Fakültesi, çağdaş sanat kuramları ve yaratıcı sanat pratiklerini çok disiplinli ve disiplinlerarası eğilimler içerisinde bağdaştırmayı ve geliştirmeyi amaçlamaktadır. ARUCAD Sanat Fakültesi, Plastik Sanatlar ve Fotoğraf ve Video Bölümü olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Art Faculty is committed to the accommodation and development of contemporary art theories and creative art practices within multi-disciplinary and cross-disciplinary trends. ARUCAD Art Faculty is comprised of two departments: Plastic Arts Department and Photography and Video Department. geliştirmeye teşvik edildikleri bir programdır. Program, uygulamalı teknik eğitim, eleştirel düşünce ve sanat tarihsel perspektif bağlamı arasındaki üçlü bir yapı üzerine inşa edilmiştir. Yine bu program bağlamında; uygulama odaklı sahip olduğumuz birçok stüdyo ve atölye ile yaratıcı düşünce için işbirlikçi stratejiler sunulmaktadır. Güzel sanatlar, felsefe, psikoloji, tasarım, teknoloji ve doğal bilim dallarının bir araya geldikleri seminer ve derslerle desteklenmektedir. Deneyimli öğretim kadrosu ve geniş stüdyo, atölye ve laboratuvar olanakları sayesinde öğrenciler, yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte elle tutulur bir fark yaratma şansını elde edeceklerdir. ARUCAD özünde deneysellik barındıran bir yaklaşımla yaratıcı bir platform ve pratik uzmanlık alanlarını keşfetme konusunda öğrencilerine özel bir deneyim sunmaktadır. Sanat odaklı bir Üniversite olması sebebiyle Fotoğraf ve Video Bölümü de, hem görsel hem de çağdaş yaratıcı uygulamalardaki disiplinlerarası yansımaları derinlemesine irdelemektedir. Fotoğraf ve Video Bölümü’nün dört yıllık lisans programının yapısı, öğrencilerin kendilerini sanat ve yaratıcılık odaklı ilişkiler içerisinde yenilikçi bir biçimde ifade etmelerine ve hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olma düşüncesi üzerine kurulmuştur. Programın çağdaş uygulamaları, sanatın ne olduğuna ve yaratıcılık sürecinin ne zaman sanat haline dönüştüğüne dair farklı yaklaşımların haritasının çıkarılmasıyla ilişkilidir. Güncel gelişmeler tarafından formüle edilen oldukça önemli sanat biçimleri olarak fotoğraf ve videonun birer araç olarak telaffuz edilmeleri üzerine temellendirilmiştir. The Department of Plastic Arts offers a specialist program that combines traditional techniques with innovative approaches to making art. The four-year BA degree program in Plastic Arts carries the vision of contemporary art making that resides in the fields of painting, printmaking, sculpture, glass making and ceramics, along the side integral practices of interdisciplinary studio approaches where students can improve their theoretical and practical creative skills. The program is built on the triadic bond between technical training, critical thinking and historical perspective, where students are encouraged to develop their artistic practice as part of intellectual and critical enquiry. A wide range of practice-led studio and workshops offer collaborative strategies for creative thinking, complemented by lecture and seminars where the visual arts and history meet across the fields of philosophy, psychology, architecture, design, technology and the natural sciences. Students will gain an opportunity to make a tangible difference on a local, national, and international scale with guidance from an exceptional staff and access to incomparable technical and studio resources. Studios and lectures are led by a core team, as well as cross-faculty staff members, exposing students to instructors who have expertise and specialisms in a variety of areas. The Department of Photography and Video is structured on the pressing problems in both visual and contemporary creative practices, generating research deeply with interdisciplinary reflections as the university of ARUCAD is a dedicated creative arts school offering students a unique experience to explore a creative platform and practical areas of expertise at the core of an experimental approach. The structure of the four-year BA degree program in Photography and Video is built around to help the students achieving certain objectives through expressing themselves in relations of artistically and creatively oriented progressive way. The programme pertains its contemporary applications by engaging of mapping out diverse forms of what art is and when creative process becomes art. This is grounded in the articulation of the medium as photography and video are rather crucial art forms that is formulated by the contemporarteniuos of the present. ARUCAD’s Kyrenia campus is a creative environment where students will be encouraged to practice critical, open and exploratory thinking while being equipped with the confidence, experience and skill needed to launch their career as professional artists and makers. edu. www.arucad.edu.tr

Kariyer Career Plastik Sanatlar Plastic Arts ARUCAD Plastik Sanatlar Bölümü, Kıbrıs ve içinde bulunduğu Akdeniz coğrafyasındaki sanatsal değerleri ve üretimini iyileştirme vizyonu ile yola çıkmıştır. Bu nedenle önceliğimiz; öğrencilerin yaratıcı yeteneklerini, uygulamalı sanatsal becerilerini geliştirmek ve özgüven sahibi, yaratıcı bireyler olarak uluslararası alanda yer bulabilmelerini sağlayacak gerekli deneyimi vermektir. Öğrencilerimiz resim, baskı resim, heykel, seramik, cam ve dijital ile yeni medya sanatı bağlamında disiplinlerarası yaklaşımlar ile alanlarında çok yönlü beceriler edineceklerdir. Örnek iş-çalışma alanları: • Galeriler, müzeler • Özel sanatçı stüdyoları • Medya ve medya prodüksiyonu • Kültür–sanat editörlüğü/muhabirliği • Sanat yönetimi • Sanat ile ilişkili hukuk • Satın alma • Özel iş/proje • Toplum sanat merkezleri/projeler • Uygulama odaklı bağımsız stüdyolar • Farklı seviyelerde öğretim • İletişim • Kamu hizmeti • Sosyal aktivizm • Yaratıcı endüstriler • Akademik kariyer • Kâr amacı gütmeyen sivil toplum örgütleri ARUCAD’s Department of Plastic Arts has a vision of developing, improving and raising the values and production of art-making in Cyprus and the wider Mediterranean region. Thus, our priority is to instil critical thinking at the core of our students’ professional development where their creative thinking abilities can grow alongside their applied artistic skill-set; and ultimately launch their careers in the international sphere as confident and creative individuals. Our graduates will gain a wide-range of sophisticated skills in the fields of Drawing, Painting, Sculpture, Printmaking, Ceramics, Glass and interdisciplinary approaches that tap into Digital and New Media Art. Graduates from BA Plastic Arts program will be equipped to become professional independent practitioners in the international art scene including finding work in: • Galleries, museums • Private artists’ studios • The media and media production • Journalism • Arts administration • Art-related law • Procurement • Commissioned based-work/projects • Community art centers/projects • Practice-led independent studios • Teaching at different levels • Communications • Public service • Social activism • Wider creative industries • Continuing postgraduate studies • Not-for-profit and non-governmental organizations The Department of Photography and Video at the university of ARUCAD offers their students to take part in an intense four-years programme with its strong vision of interdisciplinary approach in order to fulfill the specific needs of each student. We are committed to providing open, well informed and critical surroundings for the personal and professional development of our students with a devotion of providing bursary support. Graduates from The Department of Photography and Video are well placed to become independent practitioners, working as artists, or pursue art-related profession at distinct careers in the field to a wide range of industries. And, some moves onto postgraduate studies and makes academic career in exciting and diverse contexts. Fotoğraf ve Video Photography and Video ARUCAD Fotoğraf ve Video Bölümü disiplinlerarası yaklaşım içerisinde güçlü bir vizyonla öğrencilerine dört yıllık yoğun bir program sunmaktadır. Öğrencilerin kişisel ve profesyonel gelişimi için şeffaf, iyi bilgilendirilmiş ve eleştirel bir ortam sağlamaktadır. Fotoğraf ve Video Bölümü mezunları bağımsız bir kariyer sahibi olabilmek için avantajlı bir konumdadır. Mezunlarımız bir sanatçı olarak çalışabilir veya sanatla ilgili farklı endüstri dallarında çok geniş bir yelpazede kariyerlerini çizebilir ya da lisansüstü eğitimlerine devam ederek farklı bağlamlarda akademik kariyer edinebilirler. www.arucad.edu.tr

İç Mimarlık Interior Architecture Endüstriyel Tasarım Industrial Design Tasarım Fakültesi Faculty of Design İç Mimarlık Endüstriyel Tasarım Interior Architecture Industrial Design İç Mimarlık Bölümü sadece mekânlara görsel ve kültürel kimlik kazandırmakla ilgili bir eğitim programını içermez. Aynı zamanda eğitimi alan kişilerin iç mekân ve çevre anlayışını estetik düzlemde duyarlı kılar. Pratik becerilerin yanında sanatın yaratıcı etkisini de katarak mimari mekânların iç hallerine düzen ve anlam getiren bu bölümün sunduğu program üretime yönelik bir eğitim anlayışıyla yapılandırılacaktır. Öğrenim mekânlarıyla iç içe olacak olan tasarım ve üretim atölyeleri toplumun alanla ilgili gereksinimlerine de yanıt vermeyi amaçlıyor. Toplumdan soyutlanmış bir öğrenim yerine yüksek kültür değerlerinin toplumsal düzeyde dolaşıma girmesi de hedefler arasındadır. Tasarım Fakültesi sanat merkezli bir üniversitenin içinde yer aldığı zaman elbette ki bir başka estetik akılla şekil alacaktır. İç Mimarlık ve Endüstriyel Tasarım bölümleriyle üretime yönelik bir öğrenim modelini benimsemek üniversitemizin ilkeleri arasındadır. Öğrenim mekânlarıyla iç içe olacak olan tasarım ve üretim atölyeleri toplumun alanla ilgili gereksinimlerine de yanıt vermeyi hedeflemektedir. Sanat, tasarım ve iletişim alanlarının geçişken niteliklerinden yararlanarak ülkenin bu alanlardaki standartlarını yukarıya çekmek, kültürel ve entelektüel yaşama da katkı koyacaktır. Kıbrıs adasında yer alan tek sanat odaklı bir tematik üniversite olmaktan öte, eğitimin yanında üretime de önem veren ve bu konuda altyapısını eksiksiz tamamlamayı kendine ödev bilen bir üniversitedir ARUCAD. Günümüz tasarım teknolojisinin gerekliliği göz önünde bulundurularak nicel bir yapılanmaya girerken yaratıcılık sınırlarını da genişletmek bu fakültenin ana hedefidir. The main goal of the Faculty of Design of ARUCAD is to expand the borders of creativity by taking into consideration the interdisciplinary characteristics of both traditional and modern art. To educate and train students in not only having critical thinking skills but also in being able to use manipulative skills with full capacity will further add great value to the design standards of our country. An education motto based in a balanced manner on theory and practice duality is designed to feed not only the academic environment but also the production environment. To raise the general standards of designers and their artworks of both our country and the region is the main idea that departments of this faculty, along with the university itself, is based on. The Interior Architecture department does not have an education programme that only means creating visual and cultural identities for places. The education programme of this department has a structure that transforms students’ interior space and environment perception in an aesthetic way. Also, besides improving practical skills, the programme is based on organising and planning interior spaces of architectural areas with artistic touches. Design and production ateliers that are integrated with learning places are intended to respond to the needs of society in that field. It is believed that instead of an isolated education from society, it is better to integrate high cultural values with social values. ARUCAD Endüstriyel Tasarım Programı ürün tasarımı ve hizmetlerine yönelik eleştirel, analitik ve yaratıcı yaklaşımları cesaretlendirmektedir. Aralarında Fab Lab’ın da bulunduğu dijital ve üretim tesislerinin kullanımı gibi olanaklar öğrenci tasarımcılarımızı günümüz insanlarının, toplumunun ve iş dünyasının ihtiyaçları ile ilgili fonksiyonel ve sürdürebilir tasarım çözümleri bulabilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve yaratıcı güven ile donatacaktır. Sanayi sektörünce yürütülen projeleri akademik öğrenim ile harmanlayarak seçmiş olduğunuz profesyonel tasarım alanına önemli bir katkıda bulunabilmeniz için gerekli olan yetkinliğe sahip olmanızı sağlayacağız. The ARUCAD Industrial Design programme fosters a critical, analytical and creative approach to designing products, services and experiences. With the use of our digital and fabrication facilities including the FabLab, these resources will empower our student designers with the knowledge, skills and creative confidence to resolve design problems with functional and sustainable product design solutions that are relevant to needs of people, society and business today. Combining industry-run projects with academic learning, we ensure that you have the skills necessary to make a significant contribution to your chosen field of professional design practice. www.arucad.edu.tr www.arucad.edu.tr

Kariyer Career İç Mimarlık Interior Architecture Bir iç mimar olarak ARUCAD’dan mezun olduğunuzda, yaratıcı çözümlerle, alanları insan faaliyetlerine uyumlu getirecek bir şekilde yönetme becerilerine; kullanıcıların inşa edilmiş alanlarla ilgili algı ve deneyimleri ile alan işlevselliğini en yüksek seviyeye getirilmesini mümkün kılacak becerilere ve tasarımlarınızı, gerçek hayatta karşınıza çıkabilecek güçlükler karşısında yönetme becerilerine sahip olacaksınız. Elde ettiğiniz bu becerilerle çeşitli ölçeklerdeki yeni alanlar yaratma veya alanları yeniden yaratma (renovasyon) şansına sahip olacaksınız. Diplomanız ile mimar, müteahhit ve diğer tasarım profesyonelleri gibi farklı profesyonel kuruluşlar ile birlikte çalışabilir veya bağımsız bir tasarımcı olmayı seçebilirsiniz. Bir iç mimar olarak profesyonel sorumluluklarınız sadece tasarım yapmayı içermeyecek, aynı zamanda fikir aşamasından tamamlanmasına kadar, projelerin bütçelerini aşmadan zamanında bitirilmesi süreçlerini kontrol etmeyi de kapsayacaktır. As an interior architecture you will graduate from ARUCAD with the skills to manipulate space to accommodate the human activity with creative solutions; with the skills to optimise the built environment to improve user experience and the functionality of space; and with the skills to manage your designs with real life challenges. With these acquired experiences, you will have the opportunity to create new interior spaces of various scales or re-create spaces (renovation). With your degree you can work with variety of professional bodies like architects, contractors, manufacturers and other design professionals, or you can choose to become an independent designer. As an interior architect your professional responsibilities will not only include designing but also the supervision of projects from concept to completion to ensure timely delivery within budget. Endüstriyel Tasarım Industrial Design Ürün tasarımı verimli bir fikir üretme, geliştirme ve değerlendirme süreci kanalı ile yeni üç boyutlu ürünler yaratmak demektir. Ürün tasarımcıları sanat, ilim ve teknoloji arasındaki bağ hakkında bilgi sahibi olup yeni ürünler yaratabilmek için bunların her birinden farklı yönlerde faydalanma kabiliyetine sahiptirler. ARUCAD’da edineceğiniz beceriler ve kazanacağınız bilgiler size uluslararası alandaki yaratıcı işletmeciliklerde çok farklı kariyerler için hazırlayacaktır. Örneğin: • Otomotiv • Grafik Tasarımı • Malzeme • Ürün Yönetimi • Stilist • Tasarım Pazarlaması • Tasarım Yönetimi • Öğretim veya Lisansüstü Araştırma Product design is all about creating new three-dimensional products through an efficient process of idea generation, development and evaluation. Product designers have an understanding of the relationship between art, science and technology, and have the ability to exploit each of these things in different ways to create new products. A career in product design offers you an opportunity to make a real impact. The process of nurturing a design, from the early concept stages to a commercially viable solution suitable for mass manufacture, can also give product designers a great amount of job satisfaction. Product design careers cover an extremely broad spectrum of industries. Consequently, the emphasis on technical or aesthetic design expertise can vary from role to role. More technical projects will demand a greater understanding of engineering, where function may dictate form. More artistic projects are likely to focus on form and usability. Product design requires a great deal of understanding of both materials and manufacturing techniques. A product designer will be expected to stay aware of new developments in these fields, as this will aid them in their daily work and drive innovation in their company. The skills you learn and the knowledge you will gain at ARUCAD will prepare you for a wide range of careers in the Creative Industries internationally, for example: • Automotive • Graphic Designer • Materials• Product Manager • Stylist • Design Marketing • Design Management • Production Design • Teaching or Postgraduate Research www.arucad.edu.tr

Yeni Medya New Media İletişim Fakültesi Faculty of Communication Yeni Medya Görsel İletişim Tasarımı New Media Visual Communication Design ARUCAD İletişim Fakültesi uluslararası alanda tanınan akademisyenler, yetenekli uygulayıcılar, dinamik profesyoneller ve yaratıcı medya bireylerinden oluşan çok yönlü bir topluluktur. İletişim Fakültesi'nde yaratıcılığın ulaştığı tüm sektörlerde bir kariyere adım atmak için olmazsa olmaz olan kavramsal ve teknik becerileri geliştirebilmeleri için öğrencilerimizi eğitip, donatmayı amaçlamaktayız. Değişen dünyada iletişim sektörü sürekli bir evrim içerisindedir. Bilginin ve fikirlerin paylaşılması ya da iletilmesi günümüzde daha önce hiç olmadığı kadar önem kazanmıştır. Mesajın iletildiği yollar ve yöntemler artmış olsa da, bilginin daha anlaşılır ve daha yenilikçi bir formda iletilmesi yaşamsal bir önem arz etmektedir. Yeni Medya ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümleri öğrencilerine çevrimiçi yayıncılık, gazetecilik, grafik tasarım, reklamcılık, animasyon ve film yapımı gibi birçok medya alanında farklı becerilere sahip olabilecekleri bir müfredat sunmaktadır. Öğrencilerimiz etkileşim tabanlı eğitim ortamımızda değişen iletişim dünyasının gerekliliklerini öğrenmenin heyecanını yaşayacaklardır. The Faculty of Communication at ARUCAD is a dynamic and inclusive community of internationally recognised academics, creative practitioners and industry professionals. We enable and educate our students to develop the necessary conceptual and technical skills essential for a successful career in the creative industries. The communications sector is constantly evolving. Today we have more ways of sharing information and ideas than ever before and therefore it is essential to deliver messages in a clear and innovative way. The departments of New Media and Visual Communication Design offer students an exciting and supportive environment in which to master diverse skills in a range of media industries including online publishing, journalism, graphic design, illustration, advertising, animation and film making. www.arucad.edu.tr www.arucad.edu.tr Görsel İletişim Visual Communication Design Günümüz medya kuruluşları bir gazeteci, halkla ilişkiler sorumlusu veya reklam uzmanının görevlerini yerine getiren profesyonellerin yanı sıra, görsel tasarım ve dijital medya içeriği üretimi konusunda da yetkin iletişim ve medya çalışanları aramaktadır. İletişim uzmanlarının eleştirel düşünceden yaratıcı becerilere, yaratıcı yazından dijital sanatlar ve stratejik iletişim kampanyalarına kadar geniş bir bilgi dağarcığına sahip olması gerekir. ARUCAD günümüzün çok boyutlu medya ortamıyla uyumlu bir Yeni Medya eğitimi almak için ideal bir ortam sunmaktadır. ARUCAD’ın Yeni Medya Bölümünü tercih eden öğrenciler, sürekli gelişen iletişim sektöründeki yeni akımlarla tanışacak, çağdaş bir anlayışla geliştirdiğimiz ve pedagojik yöntemlere dayalı sınıf içi öğrenimi yerel ve küresel piyasa mekanizmalarıyla ilişkilendirebilecek ve iş yaşamları boyunca onlara rehberlik etmeyi hedefleyen eğitim anlayışımızdan yararlanabilecektir. Görsel İletişim Tasarımı Programımız, öğrencilerin görsel iletişim tasarımının rolünü, işlevlerini ve olanaklarını tam olarak anlamalarını sağlamak ve onların kendi çalışma alanlarında yenilikçi olmalarını mümkün kılacak yaratıcı becerilerle donatmak için tasarlanmıştır. Bu program, öğrencilerin dijital ve basılı dergiler, kitaplar, illüstrasyon, markalaşma ve görsel kimlik, tabela, uygulamalar, animasyon, web siteleri, fotoğraf ve film gibi çeşitli ve birbiriyle bağlantılı ortamlar aracılığıyla bir dizi sosyal, kültürel ve ticari bağlamda fikirleri ve bilgileri etkili bir şekilde paylaşmayı, iletişim kurmayı öğrendikleri çok disiplinli bir anlayışa sahiptir. Öğrenciler hem geleneksel hem de dijital yaratıcı teknikler konusunda uzmanlaşacaktır. Ayrıca tarihsel ve güncel sanat ve tasarımda, göstergebilimde, sosyal ve kültürel çalışmalarda kapsamlı bir temel oluşturarak analitik becerilerini geliştireceklerdir. Today’s media companies are seeking communication and media professionals who not only can perform the duties of a journalist or a public relations or advertising practitioner, but who are also comfortable with visual design and content production for digital media—e.g. online publications, blogs, podcasts, virtual communities, interactive advertising. New Media at ARUCAD is uniquely positioned to prepare students for today’s converging media environment, where communication professionals are expected to have a broad range of knowledge and creative skills, from critical thinking and excellent writing to the ability to create interactive media, digital arts, and strategic communication campaigns. Students who opt for the New Media Department at ARUCAD will surely benefit from a contemporary understanding of emerging trends in the evolving communication industry, as well as receiving guidance for connecting classroom learning with local and global market mechanisms. Visual communication is integral to contemporary culture and society. Our Visual Communication Design program is designed to educate and enable students to develop a thorough understanding of the role, function and possibilities of visual communication design and to equip them with the necessary creative skills to become innovators in their field of study. This program deploys a multidisciplinary aproach. Students learn to communicate ideas and information effectively in a range of social, cultural and commercial contexts, through diverse and interrelated media such as digital and printed magazines, books, illustration, branding and visual identity, signage, apps, animation, websites, photography and film. Students will master both traditional and digital creative techniques and also develop their analytical skills through a thorough grounding in historical and contemporary art and design, semiotics and social and cultural studies.

Kariyer Career Sosyal Yaşam Yeni Medya New Media Mezunlarımız animasyon, grafik tasarım, video/film yapımı, televizyon/radyo, web tasarımı, oyun tasarımı, medya ilişkileri, medya tasarımı, kurumsal iletişim, araştırma ve bilgi yönetimi pozisyonları, çevrimiçi gazetecilik, medya yazarlığı, sosyal medya yönetimi ve daha pek çok alanda kariyer sahibi olabilecektir. Görsel İletişim Tasarımı Visual Communication Design Dünyanın değişen koşulları içinde yaşadığımız dijital devrim, görsel iletişim tasarımı alanının yeni disiplinlere ulaşmasını sağlamıştır. Tasarım yaklaşımları hızlı bir şekilde değişmeye devam etmektedir. Görsel iletişim tasarım disiplini, artık hikâye anlatımını, kullanıcı deneyimini, insan merkezli konsept geliştirmeyi ve veri görselleştirme gibi yeni formları içermeye başlamıştır. ARUCAD Görsel İletişim Tasarımı Bölümü olarak öğrencilerimizin içinde bulundukları çevre ile etkileşim içerisinde bulunmalarını teşvik etmeyi amaçlamaktayız. Bunu gerçekleştirirken de, onların görsel dilini geliştirerek, eleştirel ve analitik becerilerini kullanmalarını sağlayıp kendilerini bulundukları çevreye katkıda bulunan görsel iletişim tasarımcılarına dönüştüreceğiz. ARUCAD Görsel İletişim Tasarım Programı cok yönlü medya bakış açısına sahip olan bir iletişim ve ifade disiplinini temsil etmektedir. ARUCAD Görsel İletişim Tasarımı Bölümü müfredatı; temel tasarım öğelerinin ve süreçlerinin tüm çalışma aşamalarını içermektedir: Çizim, renk, tipografi, illüstrasyon, yayın ve editöryal tasarım, dijital tasarım, reklam, medya tasarımı, ambalaj tasarımı, fotoğrafçılık, üç boyutlu animasyon ve daha fazlası… Our graduates will be able to work in a variety of traditional and non-traditional fields located in a wide spectrum of privat corporations, public agencies, non-profit organizations and various media-related industries. Graduates may pursue careers in animation, graphic design, video/film production, television/radio, web design, game design, media relations, media design, corporate communication, The digital revolution has opened up visual communication design to new disciplines and aspects of design are changing rapidly. Design thinking now includes new forms such as story-telling, experiences, human-centered concept development and data visualization. research and information management positions, online journalism, media authoring, education, social media management, public relations, advertising, and many others too numerous to list. The Visual Communication Design department at ARUCAD encourages students to actively engage their world and define their role as contributing designers by developing their critical and analytical skills, personal voice, and visual language. Our program represents an expanded trans-media discipline of communication and expression. We are looking for students who are adaptable, curious and want to experience hands-on learning. The VCDD curriculum is focused on developing visual language, process, and synthesis. Our program includes the studies of basic design elements and processes: from drawing, color, typography, photography, illustration, publishing and editorial design, digital design, advertising, media design to packaging, three-dimensional animation, senior project and more. Good design makes the world a better place. Doğu Akdeniz’in tam ortasında bulunan Kıbrıs’ın antik liman kenti Girne’nin merkezinde yer alan Üniversitemiz, tarihi ve kültürel mekânlara, dünya mutfaklarından yemekler sunan restoranlara, kafelere ve alışveriş merkezlerine yürüyüş mesafesindeki yakınlığıyla mükemmel bir konuma sahiptir. Yüzyıllar boyunca adada yaşayan kültürlerin ve uygarlıkların yansımasını barındıran Girne’de ve Kıbrıs Adası’nda, yıl boyunca çeşitli festivaller, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmektedir. Spor Aktiviteleri Yüzme, binicilik ve su sporları gibi sporlar Kıbrıs’ta oldukça popülerdir. Şehirde basketbol, futbol, voleybol, dalış, yürüyüş, yamaç paraşütü, binicilik ve dağcılık gibi herkesin tercihine uygun çeşitli kulüpler ve spor etkinlikleri bulunmaktadır. İklim avantajı nedeniyle Nisan ayından Ekim ayının sonuna kadar denizin keyfini çıkarmak mümkündür. Yurtlar Kampüsümüze sadece 15 dakikalık yürüme mesafesinde olan Lavanta Residence yurtları ile modern ve uygun fiyatlı konaklama imkânı sunulmaktadır. Sabah, öğle ve akşam yurtlardan Kampüse gidiş ve gelişlerde ve şehir içinde, düzenli olarak okul servisi bulunmaktadır. Tek kişilik ve çift kişilik odalardan oluşan yurtlarımızda, 24 saat güvenlik, kafeterya, çalışma odası, jeneratör, spor salonu, ücretsiz iç hat ve ücretsiz internet mevcuttur. Social Life ARUCAD campus has an excellent location that could be seen as the best place to live and study in North Cyprus. The campus is located in the center of the town of Kyrenia which is an antique coastal town. Kyrenia has plenty of restaurants and cafes offering various cuisine for every budget. The food culture of Cyprus is a reflection of cultures and civilizations that had lived on the island throughout centuries. Festivals are considered to be most vibrant events of North Cyprus. Various festivals are organized throughout North Cyprus during the year. During these events traditional meals and handicrafts are represented and folk dances, theatre performances, concerts and music shows are performed. These facilities provide social and cultural events both for the students and for the staff. Sport Facilities Sport facilities such as swimming, riding and water sports are very popular sport in North Cyprus. Kyrenia offers a diverse range of sport activities to suit everyone’s preference, including basketball, football, diving, hiking, paragliding and horse riding. Cyprus has long and hot summers and mild winters which enable people to enjoy out-door activities all year round. The beach season starts as early as April and can be enjoyed until the end of October. The winter offers an abundance of activities for nature lovers and sports enthusiasts. Accommodation ARUCAD offers Lavanta Residence dormitory which is just 15 minutes walking distance from the campus. Dormitory offers a safe, modern and good value accommodation and comfortable and well-maintained environment. Single and double rooms are available. Full information about room features can be found on the university website. www.arucad.edu.tr www.arucad.edu.tr

Atölyeler/Workshops Seramik Atölyesi/Ceramic Workshop Cam Atölyesi/Glass Workshop Baskı Atölyesi/Printing Workshop Ahşap Atölyesi/Wood Workshop Stüdyolar/Studios Animasyon Stüdyosu/Animation Studio Temel Sanat ve Tasarım Stüdyosu/ Basic Art and Design Studio Tasarım Stüdyosu/Design Studio Dijital Prodüksiyon Stüdyosu/ Digital Production Studio Resim Stüdyosu/Painting Studio Fotoğraf Stüdyosu/Photography Studio Labs Fab Lab Mac Lab PC Lab REKTÖR Prof. Dr. Turan Aksoy RECTOR KURULUŞ TARİHİ 2017 DATE OF ESTABLISHMENT BÖLÜMLER DEPARTMENTS KAMPÜS BİLGİSİ Girne 5 Bina, 4.680 m2 Gazimağusa 1 Bina, 16.765 m2 Kyrenia 5 Buildings, 4.680 m2 Famagusta 1 Building, 16.765 m2 CAMPUS INFORMATION Sanat Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümü Fotoğraf ve Video Bölümü Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü İç Mimarlık Bölümü İletişim Fakültesi Yeni Medya Bölümü Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Faculty of Arts Department of Plastic Arts Department of Photography and Video Faculty of Design Department of Industrial Design Department of Interior Architecture Faculty of Communication Department of New Media Department of Visual Communication Design STÜDYOLAR STUDIOS Animasyon Stüdyosu Dijital Prodüksiyon Stüdyosu Fotoğraf Stüdyosu Resim Stüdyosu Tasarım Stüdyosu Temel Sanat ve Desen Stüdyosu Animation Studio Digital Production Studio Photography Studio Painting Studio Design Studio Basic Art and Design Studio ÇALIŞANLARIMIZ LABORATUVARLAR FAKÜLTELER FACULTIES Sanat Fakültesi Tasarım Fakültesi İletişim Fakültesi Faculty of Arts Faculty of Design Faculty of Communication Innovation Hub Arkın Innovation Hub, ARUCAD'dan yetenekli öğrenci ve akademisyenler ile dünyanın her yerinden profesyonellerle çalışıyor. Mimarlık, Tasarım, İletişim, Video-Fotoğraf ve Güzel Sanatlar alanlarında araştırma projeleri ve tasarım hizmetleri ile ilgileniyor. The Hub works with talented students and teachers from ARUCAD and with professionals from all over the world. The Hub is involved in research projects and design services in the fields of Architecture, Design, Communication, Video & Photography and Fine Arts. Fab Lab LABORATORIES Mac Laboratuvarı 25 adet Mac PC Laboratuvarı 25 adet Workstation PC Fab Lab Mac Lab 25 Macs PC Lab 25 Workstation PCs İNGİLİZCE EĞİTİM LANGUAGE OF EDUCATION: ENGLISH ATÖLYELER WORKSHOPS Ahşap Mobilya Atölyesi Baskı Atölyesi Cam Atölyesi Seramik Atölyesi HAZIRLIK OKULU PREP SCHOOL Wooden Furniture Workshop Printing Workshop Glass Workshop Ceramic Workshop DİJİTAL BASKI ODASI DIGITAL PRINTING ROOM 3 adet Plotter Grafik Yazıcı 2 adet MFP Yüksek Çözünürlüklü Yazıcı 3 Plotter Graphic Printers 2 MFP High Resolution Printers YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ ARCAD (Arkın Sanat ve Tasarım Merkezi) Lifelong Learning Centre ARCAD (Arkin Center for Art and Design) Akademik: 29 İdari: 57 EMPLOYEES Academic: 29 Administrative: 57 KÜTÜPHANE LIBRARY Kaynak Sayısı 4.100 kitap Kıbrıs Kitapları 1.200 adet Number of Resources 4.100 books Books on Cyprus 1.200 books

1 Publizr

Index

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
Home


You need flash player to view this online publication