5

İç Mimarlık Interior Architecture Endüstriyel Tasarım Industrial Design Tasarım Fakültesi Faculty of Design İç Mimarlık Endüstriyel Tasarım Interior Architecture Industrial Design İç Mimarlık Bölümü sadece mekânlara görsel ve kültürel kimlik kazandırmakla ilgili bir eğitim programını içermez. Aynı zamanda eğitimi alan kişilerin iç mekân ve çevre anlayışını estetik düzlemde duyarlı kılar. Pratik becerilerin yanında sanatın yaratıcı etkisini de katarak mimari mekânların iç hallerine düzen ve anlam getiren bu bölümün sunduğu program üretime yönelik bir eğitim anlayışıyla yapılandırılacaktır. Öğrenim mekânlarıyla iç içe olacak olan tasarım ve üretim atölyeleri toplumun alanla ilgili gereksinimlerine de yanıt vermeyi amaçlıyor. Toplumdan soyutlanmış bir öğrenim yerine yüksek kültür değerlerinin toplumsal düzeyde dolaşıma girmesi de hedefler arasındadır. Tasarım Fakültesi sanat merkezli bir üniversitenin içinde yer aldığı zaman elbette ki bir başka estetik akılla şekil alacaktır. İç Mimarlık ve Endüstriyel Tasarım bölümleriyle üretime yönelik bir öğrenim modelini benimsemek üniversitemizin ilkeleri arasındadır. Öğrenim mekânlarıyla iç içe olacak olan tasarım ve üretim atölyeleri toplumun alanla ilgili gereksinimlerine de yanıt vermeyi hedeflemektedir. Sanat, tasarım ve iletişim alanlarının geçişken niteliklerinden yararlanarak ülkenin bu alanlardaki standartlarını yukarıya çekmek, kültürel ve entelektüel yaşama da katkı koyacaktır. Kıbrıs adasında yer alan tek sanat odaklı bir tematik üniversite olmaktan öte, eğitimin yanında üretime de önem veren ve bu konuda altyapısını eksiksiz tamamlamayı kendine ödev bilen bir üniversitedir ARUCAD. Günümüz tasarım teknolojisinin gerekliliği göz önünde bulundurularak nicel bir yapılanmaya girerken yaratıcılık sınırlarını da genişletmek bu fakültenin ana hedefidir. The main goal of the Faculty of Design of ARUCAD is to expand the borders of creativity by taking into consideration the interdisciplinary characteristics of both traditional and modern art. To educate and train students in not only having critical thinking skills but also in being able to use manipulative skills with full capacity will further add great value to the design standards of our country. An education motto based in a balanced manner on theory and practice duality is designed to feed not only the academic environment but also the production environment. To raise the general standards of designers and their artworks of both our country and the region is the main idea that departments of this faculty, along with the university itself, is based on. The Interior Architecture department does not have an education programme that only means creating visual and cultural identities for places. The education programme of this department has a structure that transforms students’ interior space and environment perception in an aesthetic way. Also, besides improving practical skills, the programme is based on organising and planning interior spaces of architectural areas with artistic touches. Design and production ateliers that are integrated with learning places are intended to respond to the needs of society in that field. It is believed that instead of an isolated education from society, it is better to integrate high cultural values with social values. ARUCAD Endüstriyel Tasarım Programı ürün tasarımı ve hizmetlerine yönelik eleştirel, analitik ve yaratıcı yaklaşımları cesaretlendirmektedir. Aralarında Fab Lab’ın da bulunduğu dijital ve üretim tesislerinin kullanımı gibi olanaklar öğrenci tasarımcılarımızı günümüz insanlarının, toplumunun ve iş dünyasının ihtiyaçları ile ilgili fonksiyonel ve sürdürebilir tasarım çözümleri bulabilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve yaratıcı güven ile donatacaktır. Sanayi sektörünce yürütülen projeleri akademik öğrenim ile harmanlayarak seçmiş olduğunuz profesyonel tasarım alanına önemli bir katkıda bulunabilmeniz için gerekli olan yetkinliğe sahip olmanızı sağlayacağız. The ARUCAD Industrial Design programme fosters a critical, analytical and creative approach to designing products, services and experiences. With the use of our digital and fabrication facilities including the FabLab, these resources will empower our student designers with the knowledge, skills and creative confidence to resolve design problems with functional and sustainable product design solutions that are relevant to needs of people, society and business today. Combining industry-run projects with academic learning, we ensure that you have the skills necessary to make a significant contribution to your chosen field of professional design practice. www.arucad.edu.tr www.arucad.edu.tr

6 Publizr Home


You need flash player to view this online publication