6

Kariyer Career İç Mimarlık Interior Architecture Bir iç mimar olarak ARUCAD’dan mezun olduğunuzda, yaratıcı çözümlerle, alanları insan faaliyetlerine uyumlu getirecek bir şekilde yönetme becerilerine; kullanıcıların inşa edilmiş alanlarla ilgili algı ve deneyimleri ile alan işlevselliğini en yüksek seviyeye getirilmesini mümkün kılacak becerilere ve tasarımlarınızı, gerçek hayatta karşınıza çıkabilecek güçlükler karşısında yönetme becerilerine sahip olacaksınız. Elde ettiğiniz bu becerilerle çeşitli ölçeklerdeki yeni alanlar yaratma veya alanları yeniden yaratma (renovasyon) şansına sahip olacaksınız. Diplomanız ile mimar, müteahhit ve diğer tasarım profesyonelleri gibi farklı profesyonel kuruluşlar ile birlikte çalışabilir veya bağımsız bir tasarımcı olmayı seçebilirsiniz. Bir iç mimar olarak profesyonel sorumluluklarınız sadece tasarım yapmayı içermeyecek, aynı zamanda fikir aşamasından tamamlanmasına kadar, projelerin bütçelerini aşmadan zamanında bitirilmesi süreçlerini kontrol etmeyi de kapsayacaktır. As an interior architecture you will graduate from ARUCAD with the skills to manipulate space to accommodate the human activity with creative solutions; with the skills to optimise the built environment to improve user experience and the functionality of space; and with the skills to manage your designs with real life challenges. With these acquired experiences, you will have the opportunity to create new interior spaces of various scales or re-create spaces (renovation). With your degree you can work with variety of professional bodies like architects, contractors, manufacturers and other design professionals, or you can choose to become an independent designer. As an interior architect your professional responsibilities will not only include designing but also the supervision of projects from concept to completion to ensure timely delivery within budget. Endüstriyel Tasarım Industrial Design Ürün tasarımı verimli bir fikir üretme, geliştirme ve değerlendirme süreci kanalı ile yeni üç boyutlu ürünler yaratmak demektir. Ürün tasarımcıları sanat, ilim ve teknoloji arasındaki bağ hakkında bilgi sahibi olup yeni ürünler yaratabilmek için bunların her birinden farklı yönlerde faydalanma kabiliyetine sahiptirler. ARUCAD’da edineceğiniz beceriler ve kazanacağınız bilgiler size uluslararası alandaki yaratıcı işletmeciliklerde çok farklı kariyerler için hazırlayacaktır. Örneğin: • Otomotiv • Grafik Tasarımı • Malzeme • Ürün Yönetimi • Stilist • Tasarım Pazarlaması • Tasarım Yönetimi • Öğretim veya Lisansüstü Araştırma Product design is all about creating new three-dimensional products through an efficient process of idea generation, development and evaluation. Product designers have an understanding of the relationship between art, science and technology, and have the ability to exploit each of these things in different ways to create new products. A career in product design offers you an opportunity to make a real impact. The process of nurturing a design, from the early concept stages to a commercially viable solution suitable for mass manufacture, can also give product designers a great amount of job satisfaction. Product design careers cover an extremely broad spectrum of industries. Consequently, the emphasis on technical or aesthetic design expertise can vary from role to role. More technical projects will demand a greater understanding of engineering, where function may dictate form. More artistic projects are likely to focus on form and usability. Product design requires a great deal of understanding of both materials and manufacturing techniques. A product designer will be expected to stay aware of new developments in these fields, as this will aid them in their daily work and drive innovation in their company. The skills you learn and the knowledge you will gain at ARUCAD will prepare you for a wide range of careers in the Creative Industries internationally, for example: • Automotive • Graphic Designer • Materials• Product Manager • Stylist • Design Marketing • Design Management • Production Design • Teaching or Postgraduate Research www.arucad.edu.tr

7 Publizr Home


You need flash player to view this online publication