11

WINTER 2023 Die Slag van Donkerhoek Junie 2023 Theo Kruger is dus nog beskikbaar. Dieselfde lid, wat 'n goeie nutsman is, het dit egter goed gedink om hierdie borde te vervang met 'n produk wat hy self vervaardig. Die borde word gebou uit 'n mengsel van teël sement en 'n bindvloeistof en is ongeveer 25 mm dik. Die eindresultaat is 'n uitstekende sukses en die eerste van vyf sulke borde is in plek sodat besoekers aan die terrein kan duidelik sien vanwaar lede van die Boere kommando die Tommies aangeval het. Bo-op Diamond Hill is daar 'n gedenknaald opgerig en jaarliks gedurende Junie kom volksgenote bymekaar om die Slag van Donkerhoek te herdenk. Gedurende die tweede Vryheidsoorlog van 1898 tot 1902 het die Slag van Donkerhoek plaasgevind op Diamond Hill in die omgewing van vandag se Kleinfontein kultuurdorp. Dit het oor 'n tydperk van 7 tot 12 Junie 1900 plaas-gevind. Op verskeie strategiese plekke het lede van die Boere kommando agter klipskanse die Tommies (Engelse soldate) op hulle herrie gegee. Die Tommies was 'n oormag, maar die Boerekommando het hulself goed laat geld en 'n groot hoeveelheid Engelse soldate het gesneuwel. 'n Aantal jare gelede is daar borde opgerig te Kleinfontein waar hierdie strategiese klipskanse was, maar dié het verweer oor die jare en die bewoording kan vandag nie meer gelees word nie. 'n Lid van die Calvinistiese Alliansie (C.A.) wat ook lid is van die plaaslike kultuurkomitee het egter, toe die borde nog duidelik leesbaar was, foto's van die borde geneem en die inligting Skoonmaak rondom die gedenknaald A.g.v. omstandighede buite ons beheer was dit vanjaar nie moontlik om ‘n byeenkoms te laat realiseer nie. Lede van die C.A. het egter Saterdagmiddag, 10 Junie met 'n kort tyd tot hulle beskikking die terrein rondom die gedenknaald gaan skoonmaak. Die gedenknaald self is gewas en sien beter daar uit. Die beplanning is egter in plek om aanstaande jaar die gebeure weer op gepaste wyse te herdenk. 11

12 Publizr Home


You need flash player to view this online publication