56

NGĀ POUTĀHŪ Me NGĀ TĀHUHU POSTGRADUATE AND MASTER’S Poutāhū Te Reo Māori Postgraduate Diploma in Te Reo Māori Kotahi tau te roa o tēnei Poutāhū (NZQA Taumata 8) Noho, ako takitahi Poutū-te-rangi ia tau ka tīmata Ki Ōtaki. He utu mō tēnei akoranga. 120 nama Kei te tihi o te ngākau tō aronga ki te Reo Māori? E hiahia ana koe kia tū hei kanohi whakarauora mai i te reo Māori ki Aotearoa, waihoki ki te hāpai i ngā iwi taketake o tuawhenua kē atu? He ako i te taumata momo reo. Kua rukuhia te ruku a te kawau ki te reo Māori mā tēnei tohu paerua. Puea ake he reo kua eke atu ai ki taumata anō ki te waha. Mā te ao Māori anō mā ngā kaupapa tuku iho e whanake mai koe ki aua taumata reo. Ka tātaritia ka wetekina ngā tikanga wetereo me ngā whakatakotoranga mai o te reo. Te tau tuatahi o te Tāhuhu Te Reo Māori tēnei. Tāhuhu Te Reo Māori Master of Te Reo Māori E rua tau te roa o tēnei Tāhuhu (NZQA Taumata 9) Noho, ako takitahi Poutū-te-rangi ia tau ka tīmata Ki Ōtaki. He utu mō tēnei akoranga. 240 nama He tohu whakatupu i te whakaaro mō te reo Māori o ngā tūpuna. Ka rangahaua ngā kōrero o neherā kia kitea ai te āhua o te reo i a rātou, ā, i tō rātou nā wā. Mā ēnei mahi e whakawhānui te korero me te tuhituhi a te ākonga. He kaupapa rangahau tōmua tēnei mā te ākonga e anga nui mai ana ki ōna āhuatanga, ā, me whai tohu paetahi, me ōrite rānei ngā pūkenga. Ka mutu, me wairua rangahau, me mōhio ki te tuhi i te reo Māori, ā, me mātua mōhio ki te reo Māori. Note: This tohu is delivered in te reo Māori Poutāhū Whakahaere Postgraduate Diploma in Management Kotahi tau te roa o tēnei Poutāhū (NZQA Taumata 8) Noho, ako takitahi Poutū-te-rangi ia tau ka tīmata Ki Ōtaki. He utu mō tēnei akoranga. 120 nama Take a step up on the corporate ladder as you integrate tikanga Māori, reo, iwi and hapū studies into your knowledge of management as you plan, lead, organise and control business affairs through a Māori world view. 54 This qualification is ideal if you are seeking to advance your corporate career or give your organisation the edge by integrating kaupapa and tikanga Māori inside your business processes. You’ll learn the importance of a value-based approach to running a business or organisation including the influence of kaupapa Māori on organisational culture, the legal environment and human resources. Te Wānanga o Raukawa

57 Publizr Home


You need flash player to view this online publication