57

Tāhuhu Whakahaere Master of Management Kotahi tau te roa o tēnei Poutāhū (NZQA Taumata 9) Noho, ako takitahi Poutū-te-rangi ia tau ka tīmata Ki Ōtaki. He utu mō tēnei akoranga. 240 nama Prepare yourself for executive and senior management roles in any organisation as you learn how to integrate tikanga into everyday organisational functions combining the tools of both worlds to give your organisation the edge to successfully move forward in this ever-changing business environment. If you are wanting to climb up the corporate ladder, integrate tikanga Māori or move your profit or non-profit organisation into a valuebased, kaupapa driven organisation, this master’s programme will certainly help you attain that. As a graduate of this programme you will be well sought after both in business or for iwi and hapū affairs. Tāhuhu Mātauranga Māori Master of Mātauranga Māori E rua ngā tau te roa mō te Tāhuhu (NZQA Taumata 8 me 9) Noho, ako takitahi Poutū-te-rangi ka tīmata Ki Ōtaki. He utu mō tēnei akoranga. 240 nama Ko te whāinga nui o tēnei tohu, kia tupu, kia rangatira tā tātou wānanga, me tā tātou kawe i te mātauranga. Hua atu, kia rangatira hoki tā tātou whakaahua i te wānanga nei ki te reo Māori. E toru ngā akoranga nui o te tohu nei ngā akoranga o te mātauranga, ngā tikanga o te rangahau me ngā tikanga o te reo Māori. Ka whakahaerengia ana ngā wānanga i roto I te reo Māori, ka mutu, me reo Māori hoki ngā tuhinga a ngā ākonga. Note: This tohu is delivered in te reo Māori 55 Ngā Poutāhū me Ngā Tāhuhu

58 Publizr Home


You need flash player to view this online publication