4

РИЈЕЧ ДИРЕКТОРА КОЛО зацији наставе у овој школској години, с обзиром на просторне капацитете школе и чињеницу да у овој школској години имамо 67 одјељења. Ни једног тренутка нисмо дозволили да то утиче на квалитет васпитно-образовног процеса у школи, као и на учешће ученика школе у бројним ваннаставним активностима. Напротив, чињеница да имамо толики број ученика нам је подстрек да радимо што квалитетније, дајемо максимум својих потенцијала и наставимо градити код наших ученика позитивне особине младих генерација. Ту, прије свега, мислим на стварање социјално-прихватљивог начина понашања у школи и ван ње, његовање узајмне помоћи, сарадње и хуманог односа међу вршњацима без насиља и девијантног понашања. Заједно са стручном службом школе и наставницима континуирано тежимо превазићи стереотипе и традиционални начин рада у циљу побољшања квалитета наставе и положаја дјетета у школи, веће укључености у сам наставни процес уз уважавање његових потреба, интересовања, знања и искустава стечених ваншколским активностима. Морам истаћи да нам разумијевање и партнерство са родиБити директор основне школе велики је изазов и одговорност, а још више када је то школа са највећим бројем ученика и запослених у Републици Српској. Захваљујући ентузијазму, преданошћу, стручности свих запослених у школи, превазишли смо бројне тешкоће у органитељима много значи. Знатан број родитеља ученика наше школе добровољно се укључују у активности на побољшању техничких услова школе, просторног уређења, а посебно бих истакла велику хуманаст коју показују у свим хуманитарним акцијама које се реализују у школи. Овом путем вам се захваљујем у име свих ученика и запослених у ЈУ ОШ „Бранко Радичевић“. 4

5 Publizr Home


You need flash player to view this online publication