2

Mihi Ko te wehi ki a Īhowa te tīmatanga o te whakaaro nui. Ko Ranginui e tū iho nei, ko Papatūānuku e takoto ake nei. Ko Hani ko Puna, ko te Mauriora. Ko Tāne, ko Tūmatauenga, ko Hineahuone, ka puta te tangata ki te whai ao ki te ao mārama, ka tihe mauriora! Kia tangihia te hunga kua riro i te wahangūtanga o Aituā, kua riro hei whare kōrero, hei whare wānanga mā Hinenuitepō e kuku nei, e rauhī nei i te tangata. Okioki mai koutou ki te ao wairua. Waiho mātou ki muri nei e takuate atu nei, e whakapau mahara nei mō koutou. Mā mātou e hamuhamu ngā taonga i a koutou, ēnā e tika ana mā mātou e whāwhā, e manaaki. E kui mā, e koro mā, moe mai koutou. E te iwi whānui, tēnā koutou katoa. Ko te reo tēnei o Te Wānanga o Raukawa te tangi atu nei, te mihi atu nei ki a koutou. Ko Te Wānanga o Raukawa; he kaupapa mātauranga nā Te Kotahitanga o te Tonga, o Te Āti Awa, o Ngāti Raukawa o Ngāti Toa Rangatira i whakatū engari, nā ngā iwi o te motu i manaaki, i whakarangatira. He wānanga i te mātauranga tōna kaupapa, he whakatupu i te mātauranga tōna whāinga. Mā ō tātou tikanga, mā ō tātou kaupapa e whakapūmau. Hei aha? Hei āwhina kia tupu ai, kia pua ai, kia matomato tonu ai ō tātou whānau, ō tātou hapū, ō tātou iwi. Heoi e rau rangatira mā, kei konei e rārangi mai ana ētehi kōrero mō Te Wānanga o Raukawa hei tirohanga, hei whakaarotanga; ko tōna huarahi hei takahitanga pea mā koutou. Ko te taumata kōrero, ko te tangata i āta whakangaua ki te kōhatu karā o te whare wānanga o ngā tūpuna he kete kī, he purapura i ruiruia mai i roto o Rangiātea. Tēnā, whakapiripiri mai, whakatatatata mai. Kia tau ngā manaakitanga ki runga i a tātou katoa. ISSN: 2253-4474 © Te Wānanga o Raukawa, April 2019 144 Tasman Road, Ōtaki, P.O Box 119, Ōtaki 5512, New Zealand Phone: (64-6) 3649011, www.wananga.com Photography by various artists acknowledged throughout this publication. Graphic Design by www.arpy.co.nz Images of carvings within Te Ara a Tāwhaki: a large number of carvings can be credited to the late Te Whetūmārama o te Ata Kereama who completed these in the 1990's. Staff of Te Wānanga o Raukawa also completed carvings for the whare. Te Wānanga o Raukawa

3 Publizr Home


You need flash player to view this online publication