15

M/S | 15 Pembelajaran ‘‘ Sebagaimana yang kita dapat lihat, pembelajaran atas talian merupakan platform kepada pensyarah untuk menghebahkan pengumuman, memuat nota-nota kuliah dan dokumen yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran, forum secara online dan kuiz secara dalam talian.vvv naik Soal jawab agama Soalan: Saya seorang yang sangat menjaga amalan solat sunat Dhuha. Namun, akibat kekangan waktu kerja yang padat menyebabkan saya sukar menunaikan solat itu. Adakah boleh saya mencuri sedikit masa untuk menunaikan solat Dhuha ketika kerja? Jawapan: Tahniah kerana anda seorang yang sangat menjaga amalan sunat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Namun, kita perlu faham bahawa Islam menitikberatkan perkara wajib terlebih dahulu berbanding perkara sunat. Menjalankan tugas di tempat kerja adalah suatu yang dituntut dan wajib ditunaikan dalam apa juga keadaan selagi ia tidak bercanggah dengan Islam. ‘‘ pengajaran yang digunakan itu sesuai. . Kedua, perlu ada aktiviti. Pembelajaran bukan sahaja tertumpu pada kuliah semata-mata, tetapi perlulah diselitkan dengan aktiviti yang dapat menarik minat pelajar untuk belajar. Seterusnya, perlu ada pemantauan dan penilaian sama ada dalam bentuk formative mahupun summative. Penilaian ini boleh diadakan pada hujung sesi atau diadakan secara berkala supaya kita dapat tahu adakah pelajar itu betul-betul belajar ataupun sebaliknya. Jika tidak, pembelajaran tersebut perlu dilakukan penambahbaikkan. 6. Berkaitan isu yang sering kali dihadapi oleh para pelajar khususnya, iaitu masalah untuk mengakses GOALS yang sering tergendala, apakah pandangan Dr dan apakah inisiatif yang boleh diambil bagi menyelesaikan masalah ini? Berkaitan isu ini, memang tidak dapat dinafikan kerana ianya kerap kali berlaku. Hal ini boleh terjadi disebabkan oleh pihak USIM atau pun dari pelajar itu sendiri. Namun begitu, terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh pelajar dalam mengakses GOALS. Antaranya adalah sambungan internet yang perlahan dan tidak stabil. Terdapat beberapa ruang penambahbaikan untuk memperbaiki infrastruktur internet seperti menyediakan kemudahan jalur lebar yang berkapasiti tinggi bagi menyokong penggunaan oleh ramai pengguna pada satu masa sekaligus. Infrastruktur internet yang baik bukan sahaja dapat mengurangkan kesesakan server malah dapat mengawal dan menyokong pembelajaran dalam talian secara lebih efektif. . Kemudian apabila adanya objektif dan hasil pembelajaran yang jelas barulah kita dapat menentukan kaedah pengajaran. Pensyarah perlu memastikan kaedah pengajaran yang digunakan itu sesuai Solat sunat pula adalah amalan yang digalakkan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Oleh itu, bagi mereka yang memelihara amalan sunat perlulah bijak dalam membahagikan masa untuk menunaikannya supaya tidak mengganggu waktu bekerja. Untuk menyelesaikan masalah saudara ini, terdapat dua saranan. Pertama, mengganti kembali waktu yang telah diperuntukkan untuk tujuan solat sunat Dhuha. Contohnya, mengganti kembali waktu yang telah diambil untuk tujuan solat itu di Dr. Nurkhamimi bin Zainuddin, Timbalan Pengarah Bahagian Madal Hayah, GOALS ITQAN, Universiti Sains Islam Malaysia. akhir waktu pejabat. Jika waktu yang diperuntukkan untuk solat sunat Dhuha selama lima minit, maka anda wajib melewatkan lima minit waktu untuk pulang. Jika hal ini dapat dilakukan dengan betul, maka hukum berbuat demikian di waktu pejabat diharuskan dan tidak berdosa. Kedua, pastikan peruntukan masa untuk tujuan menunaikan solat sunat Dhuha di pejabat dengan kadar yang sangat minimum. Cukup sekadar dua rakaat tanpa berlebih-lebih hingga menjejaskan tugasan hakiki. Jika waktu yang diperuntukkan untuk solat terlalu panjang hingga menjejaskan tugas hakiki, maka hukum berbuat demikian adalah haram dan berdosa apatah lagi jika ia tidak diganti di akhir waktu pejabat. Semua hukum yang dibincangkan adalah bagi peruntukan masa solat sunat sahaja. Manakala peruntukan masa solat fardu tidak ada kompromi. Umat Islam wajib menunaikannya dalam apa jua keadaan sekalipun. Ini kerana tidak ada perkara wajib yang lebih besar kewajipannya berbanding menunaikan solat lima waktu. Firman Allah SWT yang bermaksud: “Sesungguhnya solat (lima waktu) adalah kewajipan yang telah ditentukan oleh Allah ke atas orang mukmin.” (Surah al-Nisa’, ayat 103) ‘‘ Solat sunat pula adalah amalan yang digalakkan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Oleh itu, bagi mereka yang memelihara amalan sunat perlulah bijak dalam membahagikan masa untuk menunaikannya supaya tidak mengganggu waktu bekerja. Untuk menyelesaikan masalah saudara ini, terdapat dua saranan Oleh Dr Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim.

16 Publizr Home


You need flash player to view this online publication