0

2. Tau tarnauja angelai, garbina ir padėjėjai. Tu juk padedi mielai ir kuri Tu taip prasmingai, Šlovinam Tave karštai, viską kūrei nuostabiai! 3. Tavo paskirti tarnai ir apaštalai Tavieji gieda Tau visi karštai, garbina vis pasiųstieji. Tavo išrinkti vaikai liaupsina Tave mielai. 4. Savo tautą laimink Tu ir malonę jai suteiki; veski Ją siauru keliu ir nuo priešų ją apginki! Išrinktuosius vesk Savus ten, į dangiškus Namus! 5. Dieve, danguje Tave giria dideli ir mažieji. Tavo Sūnui šlovėje gieda giesmę atpirktieji, šventą Dvasią šlovina - Ji mielai mus paguodžia.

1 Publizr

Index

  1. 1
  2. 2
Home


You need flash player to view this online publication