0

2. Meiliai mane priglauski Tu prie Savęs. Džiaugsme, varge duok jausti ramybę vis; ilsėtis leisk prie kojų kaip kūdikiui. Aš nieko neturiu, Tavim tikiu. 3. Tu nušvieti man kelią tamsiam slėny ir rūpesčius bei kančią panaikini. Seku Tave kaip vaikas siauram kely, kas vakaras, kas rytas - sustiprini. 4. Kai Tavojo vedimo vis sieks širdis, tikiu ir be jautimo: Tu prie manęs. Taigi, imk mano ranką ir vesk mane, suteiki sielai laimę ir Tėviškę.

1 Publizr

Index

Home


You need flash player to view this online publication