76

MASSAKKUT PH.D.PROJEKTIP “Arkivskatte - kulturarv fra Grønland og om Grønland” “Koloniale kulturmøder: forandringer i materiel kultur og hverdagsliv i mødet mellem Inuit og herrnhuterne i kolonitidens Grønland” “Grønlandsk hundeslædekultur, fra fortid til nutid” “Den grønlandske kirkes diakonale praksis” “Piniartoq i en globaliseret verden” “Promoting mental well-being in children in Greenland” “Elevers stavelses- og morfimisk læsestrategier i yngstetrinnet” “Udeskole som undervisningsform til at fremme læring og motivation i den grønlandske folkeskole” “Skolen designer for eleverne, så de kommer videre i ungdomsuddannelser” “Kirkeretten og dens metodik – belyst ud fra konkrete problemstillinger” “Sustainable Entrepreneurship in Greenland” “The entrepreneurial environment of smaller island jurisdictions” “Cultural Intelligence: the development and evidence in global virtual teams” “Børnenes børnehave i Grønland – mellem profession, vision & børneperspektiv” “Udviklingen af det grønlandske retssamfund set i et retssociologisk perspektiv” “Resocialisering af personer med seksuelt krænkende adfærd i Grønland” “Kalaalimernit: Greenlandic foods, Cultural Identity and Changes” “Utilization of Indigenous knowledge in environmental impact assessment of resource development projects in Greenland and the Canadian Arctic” “’Win the hearts and minds’: Superpower influence on national selfdetermination” “Mediernes rolle i den grønlandske offentlighed” “Investigation of atopic dermatitis in Greenland; distinct genotypes, phenotypes and immunotypes” “Arbejdsbetingede lidelser og arbejdsulykker indenfor fiskeri og fiskeindustri i Grønland” “Fra manual til praksis: Implementeringsprocessen af forældreforberedelsesprogrammet MANU 0-1” “Undersøgelse af hjertesvigt i Grønland” “Living with uncertainty in old age - an ethnographic exploration of the experience of old age in Greenland” “Aspekter af Covid-19 pandemien i Grønland” “Vision screening of Greenlandic children” “Thyroid function and autoimmunity among populations in Greenland with 10 and 20 years follow-up” “Brug af kunstig intelligens og telemedicinske løsninger til undersøgelse af diabetisk øjensygdom i Grønland” 76 Shaping the Arctic

77 Publizr Home


You need flash player to view this online publication