11

Q I LISIMATUSARFIK 2008-MIILLI CAMPUS ILIMMARFIMMIILERPOQ – campusilu tamarmi kalaallit eqqumiitsuliaannik kusassarneqaqqavoq, ilaatigut eqqumiitsuliortunit kalaallinit ukunannga: • Aka Høegh • Anne-Birthe Hove • Julie Edel Hardenberg • Miki Jacobsen • Hans Lynge • Harald Moltke Eqqumiitsuliortut sisamat siulliit eqqumiitsuliatik naliminni pisut nutaaliaanerusullu aallaavigalugit eqqumiitsuliaraat, eqqumiitsuliortut kingulliit marluk eqqumiitsuliaat qanga qalipaariaatsinik tunngaveqarlutik. Ilimmarfimmik atoqqaarfissiortitsinermut tunngatillugu eqqumiitsulianik arlalinnik tunniussisoqarpoq. Taamaalillutik Aka Høeghip eqqumiitsuliai Kunstfonden DanmarkGrønlandimit tunissutigineqarput, Anne-Birthe Hovep eqqumiitsuliai Augustinusfondimit tunissutigineqarlutik. Julie Edel Hardenbergip assilisani nammineq tunissutigai, Miki Jacobsenillu eqqumiitsuliaa Nuup Kommunea atuukkallarmat kommunemit tamatumannga tunissutigineqarpoq. Tulluusimaarutigalugu nuannaarutigaarput eqqumiitsuliortut taakkorpiaat eqqumiitsuliaat Ilimmarfimmiissinnaammata inuppassuarnillu ullut tamaasa nuannaarutigineqarsinnaammata. QUMIITSULIAAT www.uni.gl 11 Harald Moltkep eqqumiitsuliaa campus Ilimmarfimmi : "Taaguuteqanngitsoq". Assiliisoq: Ilisimatusarfik.

12 Publizr Home


You need flash player to view this online publication