12

Ενημερωτική έκδοση για τον Δήμο Ωραιοκάστρου ΠΟΙΟΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΠΑΛΙ Κ. ΤΣΑΚΙΡΉ ΓΙΑ ΨΉΦΟΘΉΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΖΉΜΙΑ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ; Δ ημιουργική λογιστική και συγκάλυψη οικονομικών σκανδάλων στην ΔΗΚΕΩ. Σοβαρά ερωτήματα δημιουργούνται από την έκθεση των ορκωτών ελεγκτών λογιστών της ΔΗΚΕΩ. Σελίδα 6 παράγραφος υπ’ αρ. 6 «………Από τον έλεγχο μας στα έσοδα και στα έξοδα της Επιχείρησης εντοπίστηκαν μη καταχωρημένα ισόποσα έσοδα και έξοδα ποσού περίπου € 12.000 από τη δραστηριότητα της εκμάθησης ζωγραφικής που λειτούργησε από το τελευταίο τρίμηνο του 2018 έως το μήνα Σεπτέμβριου του 2019, η οποία διακόπηκε ύστερα από απόφαση του νέου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε ένα μήνα από το διορισμό του. Λόγω της μη καταχώρησης των ανωτέρω εσόδων και εξόδων στα βιβλία της Επιχείρησης τα έσοδα και τα έξοδα εμφανίζονται ισόποσα μειωμένα κατά το ανωτέρω ποσό. Ακολούθως, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται για την μη ορθή παρακολούθηση των ανωτέρω συναλλαγών……..». ΚΥΡΙΕ ΔΉΜΑΡΧΕ, ΚΥΡΙΕ ΠΡΟΕΔΡΕ ΤΉΣ ΔΉΚΕΏ, Ποιος ήταν υπεύθυνος του τμήματος ζωγραφικής αυτή τη χρονική περίοδο; Γιατί διακόπηκε η δραστηριότητα ένα μήνα μετά από την ανάληψη του νέου Προέδρου; Τι ανακάλυψε; Ποιος εισέπραξε 12.000 € και δεν τα καταχώρησε νομίμως στα βιβλία της ΔΗΚΕΩ; Κανείς δεν το εντόπισε; Πότε τα απέδωσε (αν τα απέδωσε) και τι είδους αφορούν τα 12.000 € ισόποσα έξοδα και ποιος προσκόμισε τα παραστατικά; Ποιος ευθύνεται για την ταμειακή ατασθαλία; Έκανε κανένας έρευνα αν όλα αυτά είναι αληθή (έσοδα + έξοδα = 0); Ή απλά κουκουλώνονται; Υπάρχουν ποινικές ευθύνες από την προηγούμενη ή την τωρινή διοίκηση της ΔΗΚΕΩ; Γιατί στην από 19.4.2021 απάντηση, σε ερώτημα της παράταξης μας, της ΔΗΚΕΩ ο πρόεδρος της απαντά σε αντίθεση με τους ορκωτούς λογιστές; Υπήρξε η δεν υπήρξε τμήμα ζωγραφικής; Η μας κοροϊδεύετε ακόμη μια φορά; Μήπως αφορά εν ενεργεία στέλεχος της διοίκησης σας και κάνετε τα στραβά μάτια για ψηφοθηρικούς λόγους; Μήπως υποχρεούστε να καλέσετε αρμόδια ελεγκτική αρχή; όπως την Εθνική Αρχή Διαφάνειας ή Εισαγγελέα; Για να ανεβρεθεί η αλήθεια; Γιατί μέχρι σήμερα Κύριε Τσακίρη αρνείστε τον έλεγχο των δημοτικών επιχειρήσεων από δημόσιο φορέα;

13 Publizr Home


You need flash player to view this online publication